• El València Containerised Freight Index (VCFI) – que mesura el comportament i evolució del cost del transport de contenidors per mar des del recinte valencià- descendeix un 2,08% respecte al mes d’agost, registrant la caiguda més baixa des de setembre de 2022
  • S’observa un increment del 4,64% en els nolis del Mediterrani Occidental, un creixement positiu que no s’havia registrat en els últims sis mesos
  • En línies generals, el transport marítim continua contraient-se en 2023: llastrat per la lenta recuperació econòmica europea i per l’afebliment de la demanda interna a la Xina
  • L’àrea de Orient Llunyà baixa un -0,24% en línia amb les fluctuacions a la baixa en els nivells d’exportació des de Valenciaport cap a la Xina

València, 6 d’octubre de 2023.- Els nolis d’exportació des del Port de València contenen la seua caiguda registrant un descens del 2,08%, el més moderat en l’últim any. Així ho reflecteix el València Containerised Freight Index (VCFI) – que mesura la tendència i evolució dels nolis del recinte valencià- i que el mes de setembre se situa en els 1.186,74 punts -mantenint-se en nivells similars al mes de febrer del 2020-. El VCFI acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018 del 18,67%.

L’Índex reflecteix també una moderació en la tendència a la baixa dels nolis d’exportació des dels molls de Valenciaport a l’àrea d’Orient Llunyà, que mostra signes d’estabilització -0,24% (enfront del -18,92% que va marcar al juliol o el 3% que va marcar a l’agost d’enguany). Així mateix, torna a créixer l’índex amb Mediterrani Occidental i s’observa un increment del 4,64% en el cost del transport per mar des dels molls valencians, un creixement positiu que no s’havia registrat en els últims sis mesos.

En este sentit, el comportament del comerç mundial -que continua a la baixa- continua marcat per la desacceleració en la recuperació econòmica a nivell internacional llastrat per la lenta recuperació econòmica europea i per l’afebliment de la demanda interna a la Xina i, en paral·lel, decreixen també els preus del transport.

VCFI Mediterrani Occidental

En el que refereix al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa un increment del 4,64% respecte al mes anterior, i després de desencadenar cinc mesos a la baixa. D’aquesta manera ha aconseguit els 1.483,44 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 48,34% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Pel que respecta a Valenciaport, s’ha observat un increment en el volum d’exportacions cap al Marroc del 26,2% -respecte al mes anterior-. Per contra, les exportacions cap a Tunísia s’han contret en un -33,7%.

VCFI Orient Llunyà

Quant a l’àrea del Orient Llunyà mostra signes d’estabilització i s’ha registrat una caiguda subtil del -0,24% aconseguint els 918,71 punts. Això representa un decreixement del -8,13% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018.

En paral·lel, els nivells d’exportació des de Valenciaport cap a la Xina, que és el principal soci comercial, han experimentat fluctuacions a la baixa segons les últimes dades disponibles. Si desitgen llegir l’informe complet, poden consultar aquest vincle