El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat aquest matí el Projecte Constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València

L’APV comença a elaborar la documentació per a licitar unes obres que comportaran una inversió pública, per part del Port, de 542,7 milions d’euros

Per la seua part, la companyia italo/suïssa, TIL invertirà 1.021 milions d’euros per a alçar, sobre les obres que des de hui activa l’APV, la que serà la quarta terminal de contenidors del Port de València

La nova terminal de contenidors estarà situada en les aigües interiors del dic d’abric de l’ampliació nord del Port de València, les obres del qual van finalitzar en 2012

La terminal que explotarà TIL (del grup MSC) reduirà les emissions de CO₂ en un 98%, l’electricitat procedirà en un 100% de fonts renovables i els vaixells es connectaran durant la seua estada en port a la xarxa elèctrica

L’ocupació total generada per Valenciaport quan la terminal estiga activa passarà de 38.866 a més de 44.000 ocupacions i crearà més de 5.000 nous llocs de treball a l’entorn del Port de València entre directes, indirectes i induïts

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat aquest matí el Projecte Constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València, amb un pressupost base de 542.694.149,17 euros d’inversió pública. A aquests, s’afegiran els 1.021 milions que aportarà l’empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grup MSC, companyia europea que serà l’encarregada de la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors.

Es tracta d’una iniciativa que suposarà una inversió públic-privada de 1.564 milions d’euros per a dotar al recinte valencià de la terminal de contenidors més sostenible i moderna del món, modèlica amb el medi ambient, on l’origen de l’electricitat serà 100% de fonts renovables, que permetrà el subministrament elèctric als vaixells en port i comptarà amb una clara aposta pel ferrocarril. La nova terminal reforçarà la posició de Valenciaport al Mediterrani i la seua labor d’empresa tractor al servei de l’activitat econòmica espanyola.

El projecte aprovat hui s’elevarà al Consell de Ministres, atés que es tracta d’una iniciativa que comporta una inversió pública superior als 12 milions d’euros.

Paral·lelament, l’APV ja ha començat a preparar el document de licitació de les obres que ejecutarà Valenciaport. També des de hui mateix, els tècnics de l’APV ja treballen per a donar compliment a totes i cadascuna de les 21 observacions i condicions que va realitzar la Direcció General de Costes en el seu informe favorable de Compatibilitat amb l’Estratègia Marina sobre projecte constructiu aprovat hui.

La nova terminal estarà situada en les aigües interiors del dic d’abric de l’ampliació nord del Port de València, les obres del qual van finalitzar en 2012 amb una inversió de 204 milions d’euros, dels quals 74 milions van ser subvencionats amb Fons de Cohesió Europeus.

Característiques de la nova terminal

La terminal nord de contenidors serà un clar exemple d’infraestructura que compatibilitza sostenibilitat i creixement. D’una banda, serà la més avançada mediambientalment del món i, per un altre, contribuirà a generar ocupació i riquesa a la Comunitat Valenciana i Espanya. Les obres que faran d’aquest projecte una realitat se sotmetran en tot moment a un rigorós control i seguiment ambiental, com tots els projectes que duu a terme el Port de València, amb el ferm objectiu d’aconseguir la meta 2030, zero emissions.

Aquesta infraestructura permetrà continuar oferint un òptim servei a l’economia espanyola i mantindre el caràcter interoceànic que garanteix la connectivitat amb els mercats dels cinc continents. Aquest avantprojecte de terminal de contenidors tindrà una superfície d’unes 137 hectàrees i 1.970 metres de línia d’atracada, amb una capacitat per a albergar 5 milions de contenidors. La terminal comptarà amb disseny, tecnologies i equipament d’última generació, amb una instal·lació totalment electrificada, que permeta atendre els grans vaixells portacontenidors en servei, amb elevats rendiments tant en les operacions marítimes com terrestres.

Terminal verda

En matèria mediambiental la nova terminal de contenidors serà un espai sense fums, ja que minimitzarà l’emissió de CO₂ mitjançant el subministrament elèctric a grues i màquines de pati, i a vaixells portacontenidors que connectaran els seus motors durant la seua estada a València a la xarxa elèctrica. En el projecte presentat per TIL/MSC a Valenciaport es contempla l’electrificació del 98% dels components motrius i instal·lacions de la terminal; i a més, l’electricitat procedirà en un 100% de fonts renovables, la qual cosa al seu torn implicarà una reducció del 98% en les emissions de CO₂.

En aquesta línia, l’automatització, l’ús de sistemes avançats de predicció de trànsits, el disseny dels edificis amb criteris d’eficiència energètica, i el sistema d’il·luminació externa amb lluminàries tipus LED permetran minimitzar el consum energètic. En el seu projecte, TIL fa una important aposta per la intermodalitat i ofereix desenvolupar una terminal ferroviària dotada de 6 vies de 1.000 metres de longitud, amb capacitat per a moure 305.000 TEUs/any per ferrocarril.

Impacte econòmic

La nova terminal de contenidors suposarà una inversió de 1.500 milions d’euros, tant públics (448 milions € sense IVA) com a privats (1.021 milions €). Tot això generarà un important impacte econòmic tant en la fase de construcció com quan entre en funcionament.

Segons l’estudi sobre l’impacte de la nova Terminal de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València que va elaborar l’Institut de Transport i Territori (ITRAT), amb la nova terminal a ple funcionament, l’impacte econòmic del port de València representarà en termes de valor afegit el 2,27% del conjunt de la Comunitat Valenciana i l’ocupació superarà els 44.000 llocs de treball, el salari mitjà dels quals estarà entorn dels 32.000 euros anuals. En el seu conjunt, el port de València representarà el 2,2% de tota l’ocupació de la Comunitat Valenciana.

Així, l’ocupació total generada per Valenciaport quan la terminal estiga activa passarà de 38.866 (segons l’informe elaborat per la Universitat Politècnica de València amb dades de 2016) a més de 44.000 ocupacions i crearà més de 5.000 nous llocs de treball a l’entorn del Port de València entre directes, indirectes i induïts. Una ocupació de qualitat i que es recolzarà en entitats valencianes per a temes d’investigació i formació, amb una estratègia d’igualtat efectiva que afavorirà la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i que millorarà els estàndards de seguretat i salut de les operacions portuàries.