L’adjudicació està condicionada a la finalització de les obres i la recepció del condicionament dels terrenys per part de l’Ajuntament de València

Els projectes de Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Ibèria generaràn una inversión de més de 73 milions d’euros i la creació de 1.500 ocupacions

València, 3 de juliol de 2020.- El Consell d’Administració de València Plataforma Intermodal i Logística (VPI Logística) ha aprovat l’adjudicació de quatre parcel·les de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) a les empreses Grup Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Ibèria, empreses que van presentar les seues ofertes i van optar al dret de superfície per a desenvolupar els seus projectes empresarials en les instal·lacions de la plataforma logística. L’adjudicació de VPI Logística (empresa participada per l’Autoritat Portuària de València en un 98,4% del capital) està condicionada a la finalització de les obres i la recepció del condicionament dels terrenys per part de l’Ajuntament de València.

Amb esta adjudicació es dòna un pas més en l’activació d’una infraestructura logística d’importància estratègica per a la ciutat de València, per a la  comarca de l’Horta, i per al Port de València.

El Pla Especial de la ZAL va ser impulsat, aprovat i signat al desembre de 2018 per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana; que va introduir importants millores mediambientals i de mobilitat, respecte al projecte anterior.

L’Autoritat Portuària de València ha destacat la importància que té per a les empreses adjudicatàries poder començar a desenvolupar els seus projectes en la ZAL, una iniciativa que servirà d’estímul per a la reactivació de l’economia i la creació d’ocupació amb l’execució de les obres que duguen a terme les quatre empreses adjudicatàries per a desenvolupar els seus projectes logístics i empresarials i el desenvolupament de la seua activitat operativa.

Motor econòmic

En este sentit, cal ressaltar que el Ministeri de Transports va informar la setmana passada que l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES) va aprovar el 23 de juny l’expedient de contractació de les obres per a la recepció municipal de la ZAL de València, per un import de 5,3 milions d’euros i un termini d’execució de 10 mesos. Per al Ministeri de Transports, “amb l’execució d’estes obres i la seua recepció municipal es consolidarà per a la ciutat un espai que serà un motor econòmic per a tota la regió”. Este projecte contempla la reparació i posada a punt del sanejament, ferms i paviments, jardineria i reg i enllumenat de la ZAL perquè les instal·lacions d’esta plataforma logística estiguen a ple rendiment davant el desembarcament de les empreses adjudicatàries.

Projectes adjudicats

Estes empreses tenen previst invertir conjuntament 73,4 milions d’euros, una inversió que permetrà la creació de 1.518 ocupacions (188 directes i 1.330 indirectes). La inversió i l’ocupació prevista van en la línia de les estimacions realitzades per l’APV i estan en concordança amb els llocs de treball que este tipus d’activitat genera en altres zones logístiques portuàries. Les empreses que s’instal·laran en la ZAL del Port de València s’han compromés a contractar aturats de llarga duració i a persones en risc d’exclusió social. En tots els casos, els projectes empresarials presenten un fort component ecològic, ja siga per la instal·lació de complexos sistemes d’estalvi energètic i plantes fotovoltaiques o pel compromís de no contractar subministrament elèctric procedent de combustibles fòssils.

Les primeres 4 empreses de la ZAL

L’empresa valenciana Grup Raminatrans s’ha compromés a una inversió de 9,21 milions d’euros per a alçar un magatzem logístic on gestionar temporalment depòsits duaners, preparació de comandes, embalatges i etiquetatge de mercaderies. Esta nau tindrà una superfície de 15.496 m² d’una parcel·la -la F2 en el pla de la ZAL- de 24.863 m², és a dir, la instal·lació ocuparà el 62% de l’extensió a la qual aspira.
Grup Raminatrans avalua l’impacte del seu projecte en matèria d’ocupació en 50 llocs directes i altres 150 indirectes.

En la seua oferta, Raminatrans es compromet a la contractació d’ocupació en els barris pròxims a la ZAL i a garantir la igualtat de gènere en les seues contractacions amb paritat home/dona. Així mateix, la companyia es compromet a col·laborar amb les ONG de proximitat i recorrerà a l’associació Enkadena, empresa de treball temporal que empra a expresidiaris en reinserció laboral, per a oferir llocs de treball. Raminatrans ha denominat el seu pla per a la ZAL com a “Projecte zero” atés que serà un edifici amb zero emissions de CO₂.

Per part seua, la també empresa valenciana QA Pimba preveu invertir 8,63 milions d’euros per a alçar una nau de 21.512 m² en la parcel·la G2. Amb estes xifres, el percentatge d’ocupació d’esta parcel·la se situa en el 64%. En matèria de llocs de treball, el projecte de QA Pimba preveu generar 53 ocupacions directes i 180 indirectes.

En el seu projecte empresarial, QA Pimba es compromet a prioritzar l’ocupació a residents de l’entorn de la ZAL i a desenvolupar una política de RSC compromesa amb el seu entorn més pròxim. En matèria mediambiental, la companyia detalla inversions en energia solar, tèrmica i fotovoltaica i compromisos de reducció de CO₂.

Pel que respecta a MSC, el seu projecte contempla una inversió de 19,86 milions d’euros per a la construcció d’una nau de 20.200 m² que se situarà en la parcel·la A2, la qual cosa representa un 60% del percentatge d’ubicació d’esta parcel·la.

El projecte de MSC contempla la creació de 60 llocs de treball directes i 500 indirectes. En matèria socioeconòmica, MSC es compromet a contractar el 2% de l’ocupació que genere entre persones amb el risc d’exclusió social o aturats de llarga duració. En matèria mediambiental, proposa un fort impuls del vehicle elèctric en les seues instal·lacions i instal·lar 5.050 unitats generadores d’energia solar que permetran un estalvi anual en emissions de 785 tones de CO₂ a l’any. La potència instal·lada de la seua central fotovoltaica d’esta planta serà de 1.662 Kwp, que generarà a l’any 2.040.825 Kwhp.

La inversió més elevada de les oferides per a una parcel·la de la ZAL és que la planteja MEDLOG, una extensió empresarial del grup MSC. Esta companyia ha oferit una inversió de 35,76 milions d’euros per a la instal·lació d’una nau logística especialitzada en el transport per contenidor en fred per a congelats i productes refrigerats. L’ocupació anunciada és de 25 llocs de treball directes i 500 ocupacions indirectes. En la parcel·la B2 de la ZAL alçaria una nau de 25.400 m²; el que suposaria una ocupació del 65% de la seua parcel·la de 39.600 m².

MEDLOG es compromet a realitzar el 2% de les seues contractacions entre el col·lectiu d’aturats de llarga duració o de persones amb el risc d’exclusió social que residisquen a l’entorn de la ZAL; i com a plantejament ambiental, esta empresa anuncia que sol·licitarà el subministrament elèctric a les companyies que li garantisquen que l’origen de l’energia contractada no genera emissions contaminants; això és, de fonts no generadores de CO₂. Paral·lelament, MEGLOG ofereix la construcció en la seua nau de la ZAL d’una pròpia central d’energia fotovoltaica instal·lant plaques amb una capacitat de potència de 2.093 Kwp, per al que instal·larà 6.343 unitats o mòduls fotovoltaics, capaços de generar un estalvi de 1.074 tones de CO₂ a l’any. La totalitat de les màquines de magatzem, carretons, vehicles, etc seran elèctrics. Amb estes mesures, l’empresa aspira a l’obtenció de la certificació BREAM.