La Càtedra Valenciaport d’Economia Portuària elabora el primer informe trimestral de situació econòmica internacional

Les dades evidencien que el creixement econòmic esperat no ha complit amb les expectatives establides abans de la pandèmia

València, 17 de juliol de 2022.- La Càtedra Valenciaport d’Economia Portuaria, un projecte conjunt de l’Autoritat Portuària de València (APV) i la Universitat de València (UV), ha presentat el primer informe trimestral sobre la situació econòmica internacional elaborat pel professor Vicente J. Pallardó, analista de conjuntura econòmica de l’Institut d’Economia Internacional (IEI).

L’informe mostra que l’evolució de l’economia internacional és bastant dispar però, a grans trets, la situació continua sent altament complexa i els riscos per al futur immediat estan clarament esbiaixats a la baixa. Al mateix temps, les dades evidencien que el creixement econòmic esperat no ha complit amb les expectatives establides abans de la pandèmia. “A Occident, la major part d’economies (però no el sud d’Europa o el Japó) hauran superat ja a la fi del present any, això sí, per escàs marge, el nivell d’activitat que mostraven abans de la COVID-19”, explica Vicente J. Pallardó. “Però, també de manera generalitzada, hauran perdut cinc punts o més de creixement respecte al que es preveu abans de la pandèmia” afig el director de la Càtedra Valenciaport d’Economia Portuària.

“Espanya, amb una pèrdua de 7 punts de PIB respecte a l’anticipat a la fi de 2019, se situa entre els països amb pitjors resultats”, apunta el professor Pallardó. “L’excepció és els Estats Units, l’economia de la qual hauria crescut més amb la pandèmia que sense ella. L’explicació ve donada per l’enorme magnitud de les injeccions fiscals i monetàries”, argumenta el professor titular del Departament d’Estructura Econòmica de la Universitat de València.

Respecte a la situació de la taxa d’estalvi a Espanya, l’informe apunta que
donat l’increment del cost de la vida i l’enduriment de les condicions monetàries, les famílies s’enfronten a un escenari creixentment desfavorable. En aquells països, encapçalats per Espanya, on l’estalvi addicional s’ha gastat ja en una alta proporció aquesta circumstància podria portar a una desacceleració molt intensa del creixement econòmic.

Este primer informe analitza, en 7 claus, la conjuntura econòmica internacional actual i esbossa les tendències del futur més immediat. La inflació, les polítiques monetàries, l’augment del preu de l’habitatge, la caiguda del preu del deute públic, la taxa d’estalvi de les famílies, el mercat de treball o la sostenibilitat de la globalització són els factors principals que s’aborden en aquest estudi. “L’objectiu de l’informe és oferir al lector dades, idees i perspectives que coadjuven a una major comprensió d’aqueixa realitat econòmica actual. Esperem que aquest exercici d’anàlisi es convertisca en una referència per al seguiment dels esdeveniments econòmics internacionals”, apunta el professor Pallardó.

Els informes trimestrals presentaran la mateixa estructura. En primer lloc, s’exposarà el “Focus d’Atenció”, un gràfic l’anàlisi del qual recollirà algun dels elements més candents del període que s’estiga analitzant. A continuació, es presentaran les variacions recents en els “Preus Internacionals de Referència”, aquells preus que marquen la pauta de comportament de l’economia mundial. El nucli principal dels informes estarà en la secció “Entenent el Trimestre en Set Claus”, en la qual s’abordaran els aspectes determinants per a la comprensió dels esdeveniments en el període recent i en l’evolució futura de l’economia internacional. Finalment, el dossier es tancarà amb l’apartat “El món en Dues Variables”, en el qual es mostrarà la trajectòria durant el S.XXI de dos indicadors macroeconòmics transcendents per al conjunt de l’economia mundial i les diferències que s’observen entre països desenvolupats, emergents i en vies de desenvolupament.

La Càtedra Valenciaport d’Economia Portuària és un projecte nascut en 2022, fruit de la col·laboració entre l’Autoritat Portuària de València i la Universitat de València, que pretén acostar el coneixement sobre la canviant situació de l’economia i el comerç internacionals, i, especialment, del trànsit marítim i l’activitat portuària, a professionals, mitjans de comunicació, acadèmics, estudiants i, en definitiva, el conjunt de la societat interessat en aqueixa realitat canviant. Els informes trimestrals de situació econòmica internacional s’inscriuen en el marc de la realització d’activitats d’investigació relacionades amb l’anàlisi i seguiment periòdic de la conjuntura econòmica internacional, del comerç i la seua implicació marítim-portuària.