Valenciaport triplica la mitjana de creixement de trànsit de contenidors del sistema portuari espanyol

El recinte va créixer un 4,96% en 2019 amb un rècord històric de va canalitzar 5,44 milions de contenidors l’any passat, mentre que el sistema portuari espanyol va avançar un 1,53% en aquest període.

L’import-export de contenidors avança un 6,22%, la qual cosa evidencia la importància de Valenciaport per a l’economia valenciana i espanyola.

Amb més de 81 milions de tones, el creixement del tràfic total és 30 vegades superior a la mitjana espanyola.

El tràfic de creuers manté el seu ritme de creixement moderat amb una alça del 3,34% i més de 435.000 persones.

València, 12 de febrer de 2020.- Valenciaport s’ha consolidat en 2019 com a motor del sistema portuari espanyol. Durant l’exercici 2019, el tràfic de contenidors va registrar un increment del 5%, el triple de la mitjana dels ports espanyols que, segons les dades de Ports de l’Estat, es va quedar en un creixement del 1,53%. En concret, durant l’any passat els tres recintes gestionats per l’Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia) van canalitzar 5.439.827 TEU, un 4,96% més que en 2018. Aquesta xifra suposa un rècord històric per al sistema portuari del nostre país i és conseqüència de l’evolució del trànsit de contenidors al llarg de l’any, que ha patit un canvi de tendència en l’últim trimestre de l’any, conseqüència directa de la situació econòmica. Malgrat això, el bon funcionament dels tres primers trimestres de 2019 ha permés tancar l’exercici amb un creixement pròxim al 5%.

Estos resultats se sustenten, fonamentalment, en el comportament de l’import-export de contenidors que, en el seu conjunt ha avançat un 6,22%. Els contenidors plens han finalitzat l’any amb una alça del 3,75%, destacant les bones dades obtingudes per les exportacions, que augmenten un 5,46%; les importacions, que pugen un 4,88%; i el trànsit que creix un 2,73%. Per part seua, els contenidors buits ascendeixen un 8,90% a tancament de 2019. Estes dades evidencien que Valenciaport s’erigeix com un factor clau per a l’economia valenciana i espanyola per la seua privilegiada situació geoestratègica que li permet atendre  el 55,5% del PIB espanyol i més del 60% del comerç exterior del nostre país. D’esta manera, els ports de l’APV es consoliden com un instrument clau al servei de les persones i de les empreses de l’economia valenciana i espanyola.

Pel que respecta al tràfic total, Valenciaport ha multiplicat per 30 la mitjana de creixement del sistema portuari espanyol. Així, mentre que els ports espanyols han augmentat de mitjana un 0,19% en 2019, Valenciaport ha incrementat el seu trànsit un 5,80%, amb un moviment total de 81.064.840 tones. Es tracta del primer exercici en la seua història que Valenciaport supera la xifra dels 80 milions de tones. El comerç exterior de mercaderia general creix un 3,37%, amb un total de 25.442.851 tones. En concret, les exportacions augmenten un 4,97% degut, fonamentalment, al bon comportament dels Estats Units que experimenta un increment del 15,35%. Les importacions, per part seua, avancen un 0,98% fins a les 9.986.503 tones, destacant, especialment, l’evolució de països com la Xina (+5,68%), Turquia (+6,65%) i els Estats Units (+1,25%). El trànsit global puja un 3,95% a tancament de 2019.

Dades per mercaderies

La mercaderia general no contenitzada ha tancat l’any amb un trànsit total de 14.585.870 tones. En este apartat destaquen els trànsits de mercaderies com els productes siderúrgics que, amb 2,3 milions de tones, retrocedeixen un 10,18%; els automòbils i peces que, amb 1,7 milions de tones, decreixen un 6,74%; i altres productes alimentosos que, amb 1,1 milions de tones, avancen un 13,42%. Per part seua, el tràfic d’automòbils per unitats ha disminuït un 11,88%, amb un total de 722.758 vehicles. Per contra, el tràfic ro-ro ha experimentat un augment del 6,35%, superant els 12,58 milions de tones.

La mercaderia general en contenidor ha crescut un 3,55% durant 2019, amb un trànsit total de 14.585.870 tones. Per mercaderies, destaquen els trànsits de materials de construcció elaborats, amb 5,45 milions de tones (+2,21%); resta de mercaderies, amb 2,4 milions de tones (+1,79%); els productes químics, amb 2,12 milions de tones (+3,93%); i la maquinària, eines i recanvis, amb 1,52 milions de tones (+12,20%).

Els granels líquids, per part seua, han acabat l’any en xifres positives amb un tràfic total de 3.120.013 tones i un ascens del 63,38%. Estos registres són, fonamentalment, conseqüència de la recuperació del trànsit de gas natural que, amb 1,55 milions de tones, avança un 615,11%. Altres mercaderies ressenyables són els productes químics, amb 354.000 tones i una alça del 2,12%; i el gasoil, amb 319.000 tones i un ascens del 6,02%.

Per part seua, els granels sòlids han sigut l’única partida que ha finalitzat l’any amb registres negatius. En total, durant 2019 Valenciaport ha manipulat 2.190.118 tones d’esta mena de mercaderies, un 13,91% menys que en 2018. Esta reculada es deu, principalment, a l’evolució dels cereals i farines que, amb 1,1 milions de tones, descendeix un 20,29%. Per contra, els abonaments naturals i artificials augmenten un 15,39% fins a un total de 564.000 tones.

Tràfic de passatgers

El butlletí estadístic de l’APV constata la bona evolució del trànsit de passatgers en 2019. En total, els ports de València i Gandia han rebut a 1.112.727 passatgers, un 3,80% més que l’any anterior, dels quals 677.111 passatgers van utilitzar els ferries de línia regular (+4,10%). Per part seua, el tràfic de creuers manté la seua tònica dels últims anys, amb un creixement moderat i sostenible. En concret, en 2019, 435.616 persones van recalar a València a bord d’una de les 203 escales de creuer, un 3,34% més que l’any anterior.

Tràfic per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport en 2019 han sigut: Espanya, amb 10,13 milions de tones (+3,24%); els Estats Units, amb 8,01 milions de tones (+23,83%); la Xina, amb 6,37 milions de tones (+0,07%); Itàlia, amb 6,25 milions de tones (+0,58%); i Turquia, amb 5,89 milions de tones (+39,19%). Per àrees geogràfiques, destaca l’àrea de l’àrea del Mediterrani i Mar Negre, amb 23,33 milions de tones (+6,78%); i la del Llunyà Orient, amb 9,60 milions de tones (-0,37%).