Estos informes, elaborats per Vicente Pallardó, investigador de l’Institut d’Economia Internacional, s’emmarquen en els indicadors que elabora l’APV per a donar a conéixer l’evolució de l’activitat comercial marítima.

València, 4 d’octubre de 2019.- El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, i l’investigador de l’Institut d’Economia Internacional, Vicente Pallardó, han presentat hui el primer Informe d’Entorn Econòmic Global de Valenciaport. Este informe, que serà elaborat trimestralment pel mateix Pallardó, ve a completar l’índex Valencia Container Freight Index (VCFI) que es publica mensualment amb l’evolució del preu dels nolis d’exportació des del port de València i té per objectiu ajudar a comprendre el context en el qual es desenvolupa l’activitat comercial marítima a nivell global.

Tal com ha explicat Aurelio Martínez, “a partir de les estadístiques mensuals del VCFI, en Valenciaport se’ns va ocórrer completar-les per a tindre una visió més completa. Per a això, ja vam posar en marxa dos índexs complementaris, el del Mediterrani Occidental i el del Llunyà Orient, i ara fem un pas més posant a disposició estos informes que ens permeten complementar la dada del VCFI amb el context internacional que explica que està ocorrent en el mercat dels nolis. Per a això, comptem amb la col·laboració de Vicente Pallardó que és, probablement, el major expert en conjuntura internacional de la Comunitat Valenciana”.

Segons Pallardó, “este informe suposa un esforç per contextualitzar els indicadors que Valenciaport està posant a la disposició de la comunitat portuària i de la societat perquè s’entenga que gran part d’aqueixa xifra té a veure amb circumstàncies econòmiques internacionals de diversa índole. Pretenem que siga un informe àgil, que aporte informació comprensible per a la societat i que puga ser llegit de manera ràpida”.

L’informe es troba dividit en tres seccions: la primera d’elles, Clima Econòmic i Tendències en el qual s’analitza de forma sintetitzada els principals elements que determinen l’entorn econòmic global; la segona, Decàleg de situació, en la qual es desenvolupen les dades i decisions més importants esdevinguts en els mesos previs a la realització de l’informe i que expliquen l’evolució econòmica global; i finalment, la secció Al Microscopi, que ofereix un coneixement en major detall d’alguns dels esdeveniments i processos que incideixen en la situació econòmica internacional.

“Este informe -com ha explicat Pallardó- posa de manifest que, les tensions comercials i canviàries ens aboquen a una recessió internacional i les decisions que s’estan prenent abunden en això. Actualment, l’únic element que està sostenint l’activitat econòmica és la política monetària. A més, en este informe hem volgut aprofundir en la fora de divises, un tema que està de plena actualitat. Les guerres comercials són dolentes i no es poden guanyar. Cal tindre en compte que el comerç és fonamental i positiu inequívocament per al creixement econòmic i, per tant, si un atenta contra el comerç atenta contra el creixement econòmic”.