L’estudi d’Impacte Econòmic conclou que Valenciaport genera 39.000 llocs de treball amb uns salaris superiors a la mitjana valenciana.

El 25% de les ocupacions que genera el port es creen en els barris marítims.

El President de la Generalitat comparteix l’objectiu de treballar per a ser el tercer port d’Europa.

Ximo Puig anuncia una solució definitiva per a la ZAL de València

El president de l’APV, Aurelio Martínez  explica que quan concloguen els projectes d’inversió previstos per als pròxims anys Valenciaport es convertirà en el tercer port a Europa.

València, 4 d’octubre de 2018.- L’Autoritat Portuària de València (APV) ha presentat hui els resultats de l’estudi de “Impacte Econòmic dels ports de l’Autoritat Portuària de València en 2016”, elaborat pel Departament d’Economia i Ciències Socials a través del Grup de Recerca d’Economia Internacional i Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València (UPV). L’acte ho ha presidit el President de la Generalitat, Ximo Puig; i ha comptat amb la presència – a més del president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez – de representants de tota la Comunitat Portuària de València.

Durant la presentació de l’estudi, el president de l’APV, Aurelio Martínez ha recordat que “les dades d’aquest estudi es limiten als efectes positius de Valenciaport a la Comunitat Valenciana però el seu impacte és molt més ampli i aconsegueix a tot el seu hinterland”. En concret, Aurelio Martínez ha indicat que durant el primer semestre de 2018, Valenciaport s’ha situat en el lloc 28 en el rànquing mundial de ports en tràfic de contenidors gràcies als seus 96 línies regulars que li connecten amb 870 ports dels cinc continents.

“L’estudi cerciora que Valenciaport és un actiu molt important per a la Comunitat Valenciana. Representem el 2,39% de Valor Afegit Brut de la Comunitat i aportem al voltant de 39.000 llocs de treball, un 2,09% del total de l’ocupació. Es tracta, a més, d’una ocupació de qualitat perquè en termes salarials estem per sobre de la mitjana autonòmica”, ha indicat Martínez.

“El port és una infraestructura que genera treball qualificat; i el seu efecte sobre el seu territori d’influència augmenta en importància com més grans siguen les seues infraestructures i dimensions, els seus serveis i la seua presència internacional; pel que haurem de créixer per a garantir futur. De fet és el moment de començar a plantejar l’ampliació de Sagunt, perquè les noves terminals estiguen llestes quan es produïsca el canvi de cicle econòmic”, ha recalcat Aurelio Martínez.

Ocupació de proximitat

El president també ha explicat que l’ocupació generada de manera directa per Valenciaport es distribueix per tot el seu hinterland però es crea, fonamentalment, en l’entorn més pròxim als recintes portuaris. En concret, els habitants dels poblats marítims de València (Cabanyal, Natzaret, etc)  es beneficiarien en l’actualitat de la quarta part de l’ocupació generada pel port de València. En concret, el 24,2% del total d’ocupacions (Marítim) i en Camins al Grau, el 22,1%.

Durant el transcurs de la presentació, el president de l’APV també va alertar dels efectes que tindria per a l’economia valenciana deixar de ser un port “hub” (un port que atenga les grans bucs de les rutes transoceàniques i del que deriven connexions a altres ports menors).

Segons un estudi elaborat per la UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament), l’absència de connexions directes entre els ports està associada a una reducció de les exportacions que oscil·la entre un 42% i un 55% i l’existència de qualsevol transbord addicional es tradueix en una caiguda del valor de les exportacions que varia entre el 20% i el 25%.

Deixar de ser “hub” seria molt car 

Aplicant aquestes dades a les exportacions marítimes de la Comunitat Valenciana en 2016, l’absència d’un port “hub” podria reduir les exportacions valencianes en més de 3.400 milions d’euros, la qual cosa es traduiria en una pèrdua de més de 10.500 llocs de treball. En paraules d’Aurelio Martínez, “l’absència d’un port com el nostre implicaria uns costos molt elevats per a les empreses exportadores valencianes”.

Tercer port d’Europa 

Segons Aurelio Martínez “estem en un moment decisiu per a Valenciaport amb la pròxima posada en marxa de l’ampliació nord, la nova terminal de passatgers, l’impuls a la tercera dàrsena del port de Sagunt o la pròxima posada en marxa d’àrees logístiques com la ZAL o Parc Sagunt”. “Totes aquestes infraestructures –ha continuat- ens van a permetre situar-nos entre els tres primers ports d’Europa. Eixe és el nostre objectiu i, per açò, necessitem que es realitze un esforç en infraestructures, com els corredors ferroviaris, la terminal de Font Sant Luis o l’accés nord que permetran reduir costos”.

El suport del President Puig

Per la seua banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que “és un fet indiscutible la importància del port per a l’economia valenciana. En absència del port de València, la capacitat exportadora del port de València seria molt menor. Per això, recolzem a l’Autoritat Portuària de València en el seu objectiu de convertir-se en el tercer port d’Europa”.

Així mateix, Ximo Puig ha assenyalat que “sabem que hi ha moltes metes pendents, cal millorar l’accessibilitat i les connexions ferroviàries, cal cercar una solució definitiva a l’accés nord perquè la connexió amb Sagunt és fonamental i anem a dotar una solució definitiva a la ZAL”.

El president de la Generalitat Valenciana ha conclòs indicant que “el compromís de les administracions públiques amb el port de València ha de ser constant i, per això, els garantisc el compromís de la Generalitat Valenciana amb aquesta infraestructura”.

Resultats de l’Estudi Impacte Econòmic

L’informe té per objectiu quantificar l’impacte econòmic associat a l’activitat comercial de Valenciaport, i per a realitzar-ho s’han utilitzat les dades extretes del Registre Mercantil a tancament d’exercici de 2016. L’estudi conclou que el Valor Afegit Brut (VAB) generat pels tres ports gestionats per l’APV (València, Sagunt i Gandia) ascendeix a 2.500 milions d’euros, un 2,39% Aquesta xifra sorgeix dels 683 milions d’euros generats per l’activitat inicial de Valenciaport i per l’impacte econòmic que la seua activitat genera en les empreses de la comunitat portuària, que ascendeix a 1.817 milions d’euros, entre directe, indirecte i induït.

Per sectors econòmics, destaca l’impacte en el sector del transport i comunicacions, amb 649 milions d’euros; immobiliari i serveis a empreses, amb 325 milions d’euros; i altres sectors públics, amb 219 milions d’euros.

Impacte en l’ocupació

Quant a l’impacte de Valenciaport en l’ocupació, l’estudi estableix que les empreses relacionades amb Valenciaport han generat 38.866 ocupacions. Aquesta xifra suposa que el 2,09% de les ocupacions de la Comunitat Valenciana estan relacionats amb l’activitat portuària generada per Valenciaport. En concret, en 2016, van treballar en Valenciaport 7.303 persones, entre operaris i prestadors de serveis. Així mateix, els ports de València, Sagunt i Gandia van propiciar que es crearen 31.563 llocs de treball addicionals a causa del seu impacte directe, indirectes i induïts.

Per sectors, el principal efecte es produeix en les empreses dedicades al transport i les comunicacions, amb al voltant de 10.700 ocupacions, encara que el seu impacte beneficia a tots les branques de l’economia.

Quant als salaris, l’activitat generada per Valenciaport fa possible que es distribuïsquen 1.243 milions d’euros a l’any en salaris, un 2,62% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana. Atès que l’ocupació creada a partir de Valenciaport (quasi 39.000 llocs) representa el 2,09% del total de la Comunitat Valenciana, la comparativa dels dos percentatges citats (2’09% d’ocupació enfront del 2,62% dels salaris) revela que la remuneració del treball relacionat amb el port està per sobre de la mitjana.

Beneficis empresarials i ingressos fiscals

Les empreses relacionades amb l’activitat portuària desenvolupada per Valenciaport van obtenir uns beneficis empresarials d’1.076 milions d’euros en 2016, el 2,15% del total autonòmic. Aquesta dada significa que per cada euro de benefici empresarial originat inicialment per Valenciaport, les empreses que treballen de manera directa o indirecta per als ports de l’APV van generar dos euros més.

Pel que fa als ingressos fiscals, l’estudi conclou que les arques públiques van ingressar en 2016 un total de 181 milions d’euros per les activitats econòmiques vinculades a Valenciaport, dels quals 99 milions d’euros són generats de manera directa, 25 milions d’euros de manera indirecta i 69 milions d’euros de forma induïda.

Tríptic Impacte Econòmic APV 2018