El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containeraised Freight Index (VCFI) per al mes de juny canvia la tendència dels dos mesos anteriors i baixa un 1,51% respecte a maig, i se situa en els 1.056,44 punts amb un creixement acumulat de 5,64% des de gener de 2018.

Un dels factors correlacionats amb el comportament de les càrregues és el preu del petroli. Per primera vegada des de desembre de 2018, s’ha produït una disminució en la cotització del barril de Brent, que ha passat dels 71,32 dòlars per barril del mes de maig als 64,22 dòlars al juny.  Segons s’apunta en l’últim informe elaborat pel BBVA Research, les tensions geopolítiques generen un nivell elevat d’incertesa en el mercat, encara que auguren una reducció del preu del petroli per al segon semestre de 2019 associat a una menor demanda provocada per la contracció econòmica.

Altre dels factors que permet intuir el comportament de les càrregues és l’evolució de la flota ociosa. En aquest sentit, aquesta va augmentar a mitjans de juny fins a aconseguir els 351.325 TEUs, per a baixar lleugerament a finals de juny fins a situar-se en els 336.241. Tal com apunten des d’Alphaliner, a causa de la feble demanda, les expectatives per als pròxims mesos no són molt encoratjadores i s’espera que la flota ociosa vaja en augment. Això es deu a la programació per part d’algunes navilieres de void sailings i blanked sailings al juliol i agost.

Durant aquest mes, i a diferència de l’anterior, el descens experimentat pel VCFI és el reflex de la tendència a la baixa en la majoria de les àrees d’estudi. En concret, 8 d’aquestes pateixen una disminució en els nivells de càrregues d’exportació des de Valenciaport: Amèrica Central i Carib (0,17%), Extrem Orient (0,69%), Àfrica Costa Oriental (0,89%), els Països Bàltics (1,30%), Orient Mitjà (1,56%), Subcontinent indi (2,35%), els Estats Units i el Canadà (2,49%), destacant la forta caiguda amb el Mediterrani Oriental (6,90%). Les càrregues amb el Subcontinent Indi encadenen un altre mes de descens provocat en gran mesura per la reestructuració de l’oferta de serveis marítims, d’acord amb les dades d’Alphaliner, que estan alineats amb la caiguda de les exportacions de la Comunitat Valenciana a l’Índia, que han caigut un 6,5% en els primers mesos del 2019. Especialment, crida l’atenció la forta caiguda en el Mediterrani Oriental, causada en gran part per la feblesa dels fluxos comercials amb Orient, que pressiona a la baixa les càrregues amb la intenció de captar més càrrega d’exportació

Pel costat de les àrees que augmenten les càrregues en el mes de juny, trobem Àfrica Costa Occidental (0,60%), Mediterrani Occidental (0,70%), Llatinoamèrica Atlàntica (0,89%) i Llatinoamèrica Pacifica (1,94%). Destaca la pujada en aquesta última, on el major creixement econòmic del Perú i Colòmbia, juntament amb les expectatives positives la i revisió a l’alça realitzada pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, mostren un major dinamisme en tots dos països que pot espentar les càrregues a l’alça.

VCFI Mediterrània Occidental

El subíndex regional del VCFI referit a la Mediterrània Occidental segueix amb la tendència ascendent iniciada al març i experimenta una lleugera pujada del 0,70% respecte al mes anterior. Això es deu principalment al repunt de la demanda, on els fluxos comercials amb aquests mercats es mantenen a un ritme de creixement estable, dels quals Algèria és el país que presenta major dinamisme comercial de la zona.

VCFI Lejano Oriente

Per la seua part, el subíndex regional del VCFI associat a l’Extrem Orient experimenta per segon mes consecutiu un descens, que és en juny de 0,69% respecte al mes anterior. En aquest cas, la feble demanda d’exportació i l’imbalance comercial característic d’aquesta ruta provoca que les càrregues se situen en nivells baixos i s’espera que continuen amb aquesta tendència a la baixa en els pròxims mesos.

.