El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) del mes de setembre va tornar a créixer de nou per segon mes consecutiu a una taxa del 1,68%, fins a situar-se en els 1.269,05 punts i, d’aquesta manera, acumular un creixement des del gener de 2018 del 26,91%.  Aquest increment del VCFI va en línia amb la tendència general del mercat i que també es recull en altres índexs de referència a nivell global, com ara l’SCFI i Freightos. A més, paga la pena destacar que l’homogeneïtat entre les àrees objecte d’estudi torna a ser dominant: mentre que huit experimenten pujades i altres quatre es mantenen sense canvis, tan sols una pateix una disminució en els preus respecte al mes anterior.

Darrere d’aquesta pujada generalitzada es troba una vegada més el binomi format per l’oferta i la demanda de capacitat en el mercat de transport marítim. Si bé la conjuntura econòmica actual està caracteritzada per un grau elevat d’incertesa a causa de l’evolució del virus, la resposta ràpida i inesperada de la demanda durant l’estiu ha provocat que els trànsits portuaris s’incrementen. Prova d’això és el rècord de trànsit de contenidors que ha aconseguit el port de València el mes d’agost, que ha superat els 500 mil TEU moguts, i un mes de setembre on les dades de la primera quinzena confirmen el bon comportament del trànsit. Aquesta tendència de creixement en els trànsits de València no és un cas aïllat, sinó que també s’ha estés a nivell global a altres regions, tal com es recull en el Container Throughput Index elaborat per l’RWI/ISL. Aquest índex mostra com des del juny fins a l’agost (última dada publicada) s’ha produït un creixement en els trànsits de contenidors en alguns dels principals ports del món.

No obstant això, aquesta creixent demanda s’ha trobat en l’altre costat de la balança amb unes certes limitacions d’slots en algunes de les rutes comercials de contenidors principals. Així, la suspensió temporal de serveis, la cancel·lació d’escales i els blank sailings per a superar el període més convuls de la pandèmia han acabat per reduir l’oferta i, en conseqüència, generar un desequilibri a curt termini en el mercat que ha acabat per pressionar a l’alça els nolis. No obstant això, vista la millora en els nivells de demanda, en l’últim trimestre s’ha reduït progressivament el número de blank sailings i de la flota ociosa. Així, aquesta última ha passat de representar el 4,1% sobre el total de flota activa i situar-se en els 969 mil TEU a mitjan agost a reduir-se en tan sols un mes fins als 644 mil TEU i representar el 2,7% (Alphaliner), en el període immediatament anterior a la Golden Week a la Xina.

Pel que fa al preu del petroli, el mes de setembre ha patit un descens del 8,49% respecte al mes d’agost, dels 44,74 dòlars per barril de Brent europeu als 40,94 dòlars. Aquest descens també es reflecteix en els preus de bunkering per al combustible marí IFO 380 i VLSFO. En els dos casos, pateixen una lleugera disminució respecte al preu mitjà del mes anterior, la qual cosa suposa un canvi de tendència i els allunya un poc més de poder arribar als nivells previs a la crisi sanitària.

Quan s’analitza detalladament el comportament dels nolis per àrees geogràfiques, la majoria mostren la mateixa tendència creixent que es recull en el VCFI general. Així, s’observa com huit han experimentat un creixement respecte als nivells de nolis del mes anterior, entre les quals destaca Orient Mitjà (4,47%), Orient Llunyà (2,66%), Llatinoamèrica Pacífica (2,41%) i el Subcontinent Indi (2,16%). Com ja s’hi ha esmentat, la recuperació de la demanda ha sigut un factor determinant i, en concret, els tràfics d’exportació des de Valenciaport amb les àrees assenyalades han experimentat un creixement important. Així, la tendència creixent des del juny amb la majoria i les limitacions d’espai en els vaixells han acabat per influir sobre els nolis.

VCFI Mediterrània Occidental

Pel que fa a la Mediterrània Occidental, aquesta és l’única àrea on els nolis han patit una disminució respecte als nivells del mes anterior, en concret, del 5,40%, de manera que continuen amb el comportament erràtic del subíndex que porta registrant des de 2020. En aquest sentit, hi ha una gran heterogeneïtat pel que fa l’evolució dels trànsits des de València amb els tres països ací recollits. Mentre que els trànsits amb el Marroc segueixen una tendència creixent des del maig amb volums molt per damunt dels obtinguts per al mateix període de l’any 2019, Algèria i Tunísia encadenen des del juny un gran descens en els fluxos d’exportació des de l’enclavament valencià.

VCFI Lejano Oriente

D’altra banda, Orient Llunyà encadena per segon mes consecutiu un increment en els nivells de nolis, amb una taxa del 2,66% respecte al mes anterior. El bon comportament dels trànsits des de València amb la Xina, en creixement continu i intens des de juny, pressiona els nolis i els situa en els 2.057,26 punts, amb un creixement acumulat des de gener de 2018 del 105,73%, de manera que l’índex arriba al màxim històric des de la primera publicació.

.