El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) del mes d’agost s’ha situat en 3.513,54 punts i ha mostrat un ritme de creixement menor respecte als mesos anteriors, de manera que ha augmentat a una taxa del 2,51%. Així doncs, ja s’encadenen tretze mesos de tendència alcista dels nolis d’exportació des de Valenciaport, de manera que s’ha acumulat un creixement del 251,74% des de l’inici de la sèrie al gener del 2018. En aquest context, un mes més, l’evolució dels nolis a la majoria de les àrees es mou en sentit alcista, excepte en Països Bàltics i Europa Atlàntica, que es mantenen constants.

El dinamisme d’oferta-demanda de transport marítim continua sent el factor clau a l’hora d’explicar el comportament creixent dels nolis durant els últims mesos. Pel que fa a la demanda, cal destacar l’última dada publicada pel Good Trade Barometer de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), que ha obtingut el valor més elevat des de la primera publicació el 2016, fet que evidencia el dinamisme del comerç internacional. Com a conseqüència directa de l’elevada demanda de mercaderies per transportar, el volum de TEU gestionats pels ports principals del món ha augmentat el mes d’agost, tal com mostra el RWI/ISL-Container Throughput Index elaborat pe l‘Institute of Shipping Economics and Logistics (ILS), el qual recull dades de 91 ports, que representen el 60% del trànsit total de contenidors.

D’altra banda, segons les dades obtingudes per Alphaliner, la flota inactiva per motius estrictament comercials segueix en nivells mínims en comparació amb els anys previs per al mateix període. D’aquesta manera, s’observen 48 vaixells ociosos amb un total de 174.588 TEU que representen un 0,7% sobre el total de flota activa i que mostren un increment quasi imperceptible respecte al nivell de flota ociosa existent a la fi de juliol, amb 161.821 TEU, encara que representant també el 0,7% respecte a la flota activa existent. En aquest sentit, cal tindre en compte el fet que la major part de la baixa taxa d’inactivitat comercial existent només s’ha produït per raons operatives inevitables i, per tant, és de curta durada.

Pel que fa al preu dels combustibles, s’hi observen tendències dispars. Referent a això, el preu mitjà del barril de cru de Brent europeu ha disminuït en un 6,07% durant el mes d’agost respecte al mes anterior, ja que ha passat de 75,17$ al juliol a 70,16$ a l’agost. Pel que fa al preu del bunkering -proveïment de carburant de vaixells a la mar- als 20 principals ports del món i segons les dades oferides per Ship&Búnquer, el preu mitjà del combustible IFO 380 (Intermediate Fuel Oil) ha passat de 448$ al juliol a 449,50$ a l’agost, el que representa un increment del 0,34%. De manera contrària, el VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) ha decrescut en un 3,13%, de manera que ha passat de 559,50$ el mes de juliol a 542$ per tona durant el mes d’agost.

Respecte a l’anàlisi per àrees, cal assenyalar que, malgrat que al mes d’agost la intensitat del creixement dels nolis se suavitza en la gran majoria, la pressió a l’alça continua sent la tendència dominant en totes. D’entre aquestes, pot destacar-se el creixement experimentat en Àfrica Costa Oriental (10,05%), Subcontinent Indi (8,77%) o Llatinoamèrica Pacífica (5,68).  Tal com s’apunta, s’està produint de nou un escenari de congestió en molts ports, un fenomen que, més enllà d’ocórrer en algun port o país, s’està globalitzant.  Atés que el mercat de transport marítim continua funcionant en nivells d’utilització pròxims al 100% durant gran part de l’any, les cadenes de subministrament estan sobrecarregades i fins i tot els problemes operatius menors, com ara els xicotets accidents i contratemps, poden eixir-se de control i tindre enormes repercussions. Pel que fa als Estats Units, els vaixells tornen a acumular-se als ports californians de Los Angeles i Long Beach i, en menor mesura, d’Oakland. De fet, durant l’última setmana d’agost, el nombre de portacontenidors que esperaven a la badia de San Pedro va arribar a les 28 unitats, mentre que set vaixells esperen a la badia de San Francisco per a atracar a Oakland. D’altra banda, a Europa, la situació és menys evident, però molts dels ports de transbord principals estan també congestionats, ja que la forta demanda de càrrega, la disminució de la mà d’obra de per les vacances d’estiu i de les restriccions de la COVID-19, i els prolongats temps de permanència dels contenidors es combinen per a causar estralls en el rendiment general de les terminals.

VCFI Mediterrània Occidental

Pel que respecta al subíndex de la Mediterrània Occidental, aquest torna a experimentar un intens creixement del 4,30% i se situa en els 2.063,51 punts. Després d’aquesta última xifra, el creixement acumulat des de gener de 2018 és del 106,35%.

En aquest sentit, els nolis amb aquesta àrea geogràfica s’han vist de nou influïts per la tendència general i pel problemes de congestió i dificultat d’aconseguir slot als vaixells. No obstant això, també paga la pena destacar que, malgrat que, en els últims mesos, la tendència s’ha suavitzat, el nivell de les exportacions des de Valenciaport amb el Marroc és molt superior als dels anys anteriors.

VCFI Orient Llunyà

Pel que fa al Subíndex de l’Orient Llunyà, el mes d’agost continua amb la mateixa tendència alcista, però, en aquesta ocasió, suavitza el creixement i ho fa a una taxa del 1,37%.  D’aquesta manera, l’índex se situa en els 3.755,64 punts i acumula un creixement des de l’inici de la sèrie de 275,56%

Un dels factors que pot explicar aquest nou increment en el preu dels nolis és la congestió portuària. Per la banda de l’exportació, els ports de l’estuari del Yangtze i la badia de Hangzhou de Xangai i Ningbo-Zhoushan són els més afectats per la congestió, mentre que el port de Yantian també té nombrosos vaixells esperant per a atracar. Quasi pitjor que els nivells actuals de retards als ports xinesos són els temors generalitzats d’un altre gran tancament a la Xina, la qual cosa provocaria un caos total en les ja sobrecarregades cadenes de subministrament. En línia amb això, al port de Ciutat Ho Chi Minh, el prolongat tancament de la COVID-19 a Vietnam ha fet que s’acumule la càrrega d’importació a causa del tancament de les fàbriques.

.