El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) tanca 2022 amb una caiguda del -13,10 % respecte del mes de novembre. És el quart mes consecutiu de descens de l’Índex, en un any marcat per pujades i baixades que reflectix la incertesa de l’activitat econòmica i comercial en tots els mercats. El VCFI se situa al tancament d’este exercici en els 3.603,07 punts, la qual cosa representa un creixement del 260,31 % des de l’inici de la sèrie l’any 2018. En este últim mes de l’any, cal destacar la baixada en els nolis de Centreamèrica i el Carib (-22,61%), Llatinoamèrica Pacífica (-17,37 %), EUA i el Canadà (-13,09 %), Mediterrani Occidental (-11,43 %) i l’Extrem Orient (-7,51 %).

Des del punt de vista de la demanda de comerç internacional, l’escenari continua sent incert i complicat, a causa de la caiguda sostinguda del consum en un entorn d’alta inflació. Prova d’açò és la recent lectura del Goods Trade Barometer, elaborat per l’Organització Mundial del Comerç (OMC), que mostra una baixada de l’indicador fins als 98,3 punts, lleugerament inferior al seu valor de referència de 100 i set punts per sota de la lectura anterior, que va tenir lloc al juny i es va situar en 105,5 punts.  En esta mateixa línia, segons la consultora Sea Intelligence, referent a l’evolució de la demanda als principals ports, les últimes dades mostren un mercat notablement alentit, observant-se un descens en el volum de TEU gestionats.

Pel que fa als determinants de l’oferta de transport marítim i, en concret, a la capacitat oferida, les dades de la consultora Alphaliner mostren que la flota ociosa s’ha vist incrementada respecte del mes anterior. Així, a meitat de desembre es van comptabilitzar 93 vaixells ociosos que conformen un total de 581.677 TEU (15.934 TEU més que al novembre), representant el 2,2 % del total de la flota activa.

Els nivells de congestió seguixen la tendència a la baixa dels últims mesos si bé encara no s’ha aconseguit arribar als nivells prepandèmia. Segons les dades de Linerlytica, la regió del nord d’Àsia acumula el 37 % de tota la congestió mundial, Amèrica del Nord el 16 % i el nord d’Europa el 10 %. Cal destacar que l’embós als ports xinesos s’ha incrementat després dels rebrots de la COVID-19, la qual ha tingut una especial incidència als ports de Xangai, Ningbo i Qingdao, arribant als 850.000 TEU de vaixells en fondeig a la fi del mes de desembre.

Pel que fa al mercat energètic i de matèries primeres, ha hagut un descens del preu mitjà del barril de cru Brent. Durant el mes de desembre el preu mitjà ha sigut de 80,92 $ enfront dels 91,42 $ del mes de novembre, significant una disminució de l’11,4 % situant-se en un valor inferior als 86,51 $ de mitjana al gener de 2022. De la mateixa manera, els combustibles marítims han fluctuat en general a la baixa des de juny, segons recullen les dades oferides per Ship&Bunker, considerant el preu del bunkering (proveïment de carburant de vaixells al mar) dels 20 principals ports del món. Així, el preu del combustible VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) ha passat de 712,8 $ al novembre a 646,9 $ al desembre, representant una baixada del 9,2 %.

VCFI Mediterrània Occidental

Quant al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa una caiguda del -11,43 % respecte del mes anterior, situant-se en els 1.897,94 punts, i acumulant un creixement del 89,79 % des de l’inici de la sèrie l’any 2018. En esta zona cal destacar la caiguda del volum d’exportació des de Valenciaport amb el Marroc, Tunísia i Algèria, els principals països de referència de l’àrea. Si bé la baixada respon a la situació conjuntural del moment, també influïx el bloqueig de les operacions de comerç exterior d’Espanya amb Algèria a causa de la cancel·lació del tractat de bon veïnatge per part del govern algerià.

VCFI Orient Llunyà

Quant a l’àrea de l’Extrem Orient, al desembre es constata una caiguda del -7,51 % situant-se el VCFI en els 2.372,04 punts, la qual cosa representa un increment acumulat del 137,20 % des de l’inici de la sèrie al gener del 2018. En este darrer mes de l’any s’ha donat una retracció dels nivells d’exportació, en comparació amb la pujada del novembre. Una situació provocada pel col·lapse en la demanda pels rebrots de la COVID-19 que han derivat en alts nivells de congestió, tal com s’ha apuntat anteriorment.

Sense cap dubte, l’any 2022 ha estat marcat per una sèrie d’esdeveniments globals impredictibles, com la invasió russa d’Ucraïna, que han influït de manera directa en el mercat marítim, derivant en un complex i incert escenari. A més, la possibilitat que es produïra una recessió ha propiciat un desequilibri en l’oferta de contenidors i la demanda global. Les estimacions per a este nou any preveuen una normalització dels nivells de preus del transport marítim, si bé, els volums de càrrega podrien caure fins a un 2,5 % l’any 2023, tal com s’apunta per part de la consultora Xeneta.

.