El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) creix al setembre un 1,26% -un ritme menor que en mesos anteriors- fins a arribar als 3.557,94 punts. De nou, factors com la demanda internacional, l’escassetat d’oferta, la congestió del trànsit en àrees geogràfiques determinades o l’increment dels preus dels combustibles han determinat l’augment de l’índex. El VCFI, creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors, acumula ja un creixement del 255,79% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018.

La demanda segueix amb la mateixa tendència creixent que en els mesos anteriors,fet que es reflecteix en el trànsit portuari recollit pel RWI/ISL-Container Throughput Index que elabora l’Institut Leibniz d’Investigació Econòmica. D’aquesta manera, a l’agost va experimentar un nou increment en els seus nivells, provocat fonamentalment pel creixement als ports xinesos. Aquest fort empenyiment de la demanda, especialment en els tràfics d’importació dels Estats Units, està tenint efectes sobre el mercat de transport marítim global, i es requereix que les navilieres despleguen tota la capacitat disponible en el mercat per a atendre la demanda existent.

Davant aquest escenari, els nivells de flota ociosa continuen situant-se en mínims històrics. Segons les dades de Alphaliner, a la fi d’agost la flota ociosa per motius estrictament comercials representava el 0,7% sobre el total i, malgrat que a mitjan setembre va experimentar un lleuger creixement (va situar-se en el 1,1%), va tornar a reduir-se a final del mateix mes fins a representar el 0,6% sobre el total de flota activa i va arribar als 159.714 TEU (contenidor estàndard de 20 peus).

Més enllà de l’oferta de capacitat per part de les navilieres i els nivells de flota ociosa, és necessari destacar la congestió portuària com un factor clau sobre l’escassetat de contenidors que impera en l’actualitat.  En l’última dada publicada per la signatura especialitzada en dades del trànsit marítim, Siga-Intelligence, corresponent al mes d’agost es mostra com els retards i la congestió tenen un efecte reductor sobre aquesta. En concret, assenyalen que el 12,5% de la flota mundial no es trobava disponible a causa d’aquestes ineficiències. Així, la fiabilitat del schedule (eixides/arribades) de les navilieres, a causa dels problemes a abans mencionats, es va situar en el 33,6% a l’agost, el valor mínim des de 2018. Si prenem com a referència la dada de 2019 en relació amb la fiabilitat del schedule de les navilieres, aquesta va oscil·lar al llarg de l’any entre el 70% i el 85%, mentre que en el que portem de 2021 sempre s’ha situat per davall del 40%.

La forta demanda sostinguda en el temps juntament amb l’escassetat d’oferta i la falta d’eficiència en les cadenes marítimes suposen una combinació de factors que té com a conseqüència la pressió sobre els nolis. A això cal afegir també l’evolució del preu mitjà del barril de Brent Europeu, el qual ha experimentat una tendència alcista durant l’últim mes. En aquest sentit i invertint la tendència a la baixa observada el mes anterior, el preu mitjà del barril de cru ha augmentat en un 5,028% durant el mes de setembre respecte al mes anterior, passant dels 70,75$ a l’agost a 74,49$. Pel que fa al preu del bunkering -proveïment de carburant de vaixells a la mar- als 20 principals ports del món i segons les dades oferides per Ship&Búnquer, el preu mitjà del combustible IFO 380 (Intermediate Fuel Oil) també ha augmentat dels 449,50$ a l’agost a 489$ al setembre, el que representa un increment del 8,78%. De la mateixa manera, el VLSFO (Very Low Sulphur Oil) ha pujat un 7,28% fins a situar-se en els 542$ al setembre enfront dels 581,5$ del mes anterior.

Pel que fa a l’anàlisi per àrees, cal assenyalar que, tal com ha succeït en els mesos més recents, el creixement dels nolis continua sent la tendència majoritària malgrat que al setembre la diferència en la intensitat de les pujades és més acusada en unes zones que en unes altres.  En aquest sentit, els nolis amb Llunyà Orient (-3,35%) i Orient Mitjà (-5,22%) són els únics que descendeixen, mentre que amb Europa Atlàntica i Països Bàltics es mantenen constants.

Pel que fa a les àrees que experimenten pujades, hi destaca especialment Llatinoamèrica Atlàntica (43,85%), seguit per zones Subcontinent Indi (7,62%), Àfrica Costa Oriental i els Estats Units. Els factors anteriorment esmentats són comuns i influeixen sobre el mercat de transport marítim global. No obstant això, cal afegir-hi que el fort increment a Llatinoamèrica Atlàntica també pot explicar-se per l’entrada en una temporada de major volum amb l’arribada de la primavera a l’hemisferi sud. A això cal sumar que ja es venia arrossegant una situació complicada als seus ports a causa de les restriccions per la pandèmia.

VCFI Mediterrània Occidental

Pel que fa al subíndex de la Mediterrània Occidental, al setembre se segueix amb la tendència alcista, però en modera el creixement al 1,51% i se situa en els 2.094,68 punts. Els factors després d’aquesta pujada s’estima que guarden relació amb la tendència general i pel problemes de congestió i dificultat d’aconseguir slot (reserva de temps per a fer un trajecte) als vaixells, ja que, malgrat que les exportacions des de Valenciaport amb Algèria sí han tornat a créixer en l’últim mes, les corresponents al Marroc encadenen ja diversos mesos de descens

VCFI Orient Llunyà

Pel que fa al Subíndex de l’Extrem Orient, al setembre redueix els seus nolis un 3,35% i se situa en els 3.628,89 punts. Malgrat aquest descens, els nolis amb aquesta àrea acumulen ja un creixement acumulat de 262,99% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Si bé és cert que els nolis mostraven quatre mesos consecutius de creixements intensos, els tràfics d’exportació des de Valenciaport amb l’Extrem Orient van iniciar l’any amb força, però en els mesos d’estiu s’ha estabilitzat i, fins i tot, reduït els fluxos. De fet, les exportacions amb la Xina, el mercat més important dels que formen aquesta àrea, acumulen ja quatre mesos de tendència a la baixa, fet que podria estar pressionant els nolis en aquest sentit.

.