El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El mes d’agost tanca amb una caiguda en el Valencia Container Freight Index (VCFI) del 0,77% respecte al mes anterior, i pren així un valor de 1.058,53 punts. D’esta dada es desprén que les càrregues d’exportació des de Valenciaport presenten un creixement acumulat del 5,8% des de gener de 2018 (període base de l’índex), mentre que si considerem només l’evolució en el present any, la tendència és inversa: els preus presenten una contracció acumulada del 3,63%.

La conjuntura del mes d’agost està marcada per una caiguda del preu del barril de petroli, que se situa en 59,69 dòlars per barril, un 6% menys que en el mes precedent, i tornant així als nivells de principis d’any. Durant el mes d’agost, l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) va augmentar la producció de petroli després de més de deu mesos de retallades. Estes retallades no van aconseguir l’objectiu de pressionar a l’alça els preus del cru, sobre els quals pesen factors com la por d’una recessió global i el creixement de l’oferta d’altres potències productores (per exemple, Estats Units); però també de Nigèria i Aràbia Saudita, que es contraposen a la decisió comú de l’OPEP de continuar les retallades fins a 2020. Tot això ha servit de mostra de la inestabilitat i inseguretat que envolten en estos moments el mercat del cru.

Per altra banda, les últimes dades de la “flota ociosa” (bucs sobre els quals es realitzen treballs per tal de reduir les emissions contaminants) difoses per Alphaliner (a data de 19 d’agost) la situaven en 145 unitats, que representaven 552.920 TEU en comparació amb les 138 unitats i 486.778 TEU de juliol. Es constaten els moviments del mes anterior i les instal·lacions de scrubbers (filtres) en els bucs per tal de complir amb la normativa en matèria d’emissions de la IMO (sigles en anglés de l’Organització Marítima Internacional) pressionen a l’alça la flota ociosa, així com el mercat de noliejaments. La nova regulació mediambiental que entra en vigor en gener de 2020 jugarà un paper protagonista en el mercat marítim a finals de l’any, amb la qual cosa és previsible que estes tendències es mantiguen en els pròxims mesos.

Durant el mes d’agost, les principals àrees geogràfiques que integren el VCFI han patit un descens en les càrregues d’exportació, en concret en set, mentre que s’han registrat pujades en quatre zones. En les dues restants (Europa Atlàntica i la del Mar Bàltic), els preus s’han mantingut constants. Entre les caigudes del mes, destaquen les experimentades a l’Orient Llunyà (-3.62%), Mediterrània Oriental (-2.88%), Mediterrània Occidental (-2.39%), Estats Units i Canadà (-1.41%) i Amèrica Llatina Pacifica (-1.19%). La baixada en les càrregues cap als Estats Units i Canadà apunta a un ajust temporal, ja que la tendència del mercat és molt positiva si tenim en compte les dades de comerç exterior de la Comunitat Valenciana. En este sentit, i d’acord amb l’informe de Comerç Exterior elaborat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, durant el primer semestre de l’any les exportacions de la Comunitat Valenciana a Amèrica del Nord van créixer un 43%, la qual cosa correspon al dinamisme del mercat al port de València.

Si considerem les zones amb creixement en les càrregues, destaca sobretot la pujada en els preus de transport a Orient Mitjà (5,91%) per segon mes consecutiu, el que podria representar un canvi en la tendència a la baixa iniciada en març de 2019. En termes de comerç exterior, les exportacions a la zona van créixer un discret 0,6%, molt per davall de la mitjana de vendes a països no comunitaris, que van créixer al 5,3% en el primer semestre de l’any.

VCFI Mediterrània Occidental

El subíndex regional del VCFI referit a la Mediterrània Occidental presenta en agost un comportament similar al mes anterior, amb un descens del 2,39%. D’esta forma, el VCFI per a la Mediterrània Occidental se situa en 955.31 punts, Encara que a principis d’any es va percebre una certa recuperació dels fluxos comercials, en els últims mesos comença a detectar-se un cert alentiment que, sumat a les barreres comercial existents en alguns d’eixos mercats, podria marcar una tònica contractora en el mercat.

VCFI Lejano Oriente

El subíndex regional del VCFI associat a l’Orient Llunyà ha patit un descens del 3,6% en agost respecte al mes anterior, i se situa en 814,23 punts, una xifra pròxima al mínim històric de la sèrie. Si comparem la situació amb la de fa un any, els preus del transport marítim a Orient Llunyà s’ha reduït al voltant d’un 15%. Estes dades evidencien un mercat amb una situació clarament a la baixa, on l’ajust oferta-demanda pressiona els preus a la baixa. Això s’observa especialment en els enviaments amb destinació a Àsia (front a les importacions des d’Àsia), a causa del desequilibri comercial típic d’estes rutes i que és evident en l’evolució dels trànsits de Valenciaport amb Xina, el principal país de la zona, amb el qual, durant 2019, les importacions estan creixent fins a situar-se en nivells per damunt dels de 2018, mentre que per a les exportacions els trànsits no superen els registres de l’any anterior.

.