El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) del mes d’agost se situà en 1.248,05 punts, la qual cosa suposa un increment de l’1,33 % respecte del valor revisat de juliol. Malgrat la disparitat regional habitual, les pujades dels nolis són la tònica majoritària a les àrees d’estudi, amb 6 de cada 10, davant les 4 baixades de cada 10 registrades.

Un factor comú que condiciona l’evolució dels costos associats al transport marítim és l’evolució dels preus del petroli, que experimenten una lleugera pujada durant el mes d’agost, amb un preu mitjà del barril de Brent Europeu situat en 44,74 dòlars. Este increment també es pot veure en els preus de bunkering; d’esta manera, i segons les dades proporcionades per Ship & Bunker per a l’agregat dels 20 ports principals de bunkering, el VLSFO tancà el mes d’agost en un preu de 354 dòlars la tona, deu dòlars per damunt del preu a l’inici del mateix mes. Malgrat les pujades de les últimes setmanes, el preu del VLSFO es troba encara per sota dels nivells de l’IFO en este període de 2019.

Pel que fa a la situació del mercat, i malgrat un context macroeconòmic més que complicat, el trànsit global de contenidors està mostrant un comportament positiu les últimes setmanes. Així es desprén de les estimacions del RWI/ISL Container Throughput Index per al mes de juliol (última dada), segons les quals l’índex que medix el trànsit de contenidors en 91 ports del món assolix un valor de 116.2, davant del valor de 110.2 del mes de juny. La mateixa tendència es detecta al Drewry Container Port Throughput Indices que registra una millora de la dada de juny (última dada) del 2,3 % respecte del mes de maig, tot i que es manté per sota dels nivells de 2019. No obstant això, esta recuperació del trànsit continua sent asimètrica i a zones com ara Europa només es registra el creixement, mentre que a la Xina els ports han registrat un major nivell de trànsit que no pas al mes de juny de 2019.

Com a resposta a este moviment del mercat, les navilieres estan adaptant la capacitat de les grans rutes de contenidors, reactivant serveis que foren suspesos en mesos anteriors i reduint el nombre de blank sailings setmanals. Com a exemple, les dades de capacitat a la ruta Transpacífica oferits per Alphaliner mostren un creixement dels TEU del 26 % respecte del mes de maig, situant-se per damunt de les xifres de setembre de 2019. A la regió Àsia-Europa, la capacitat ha augmentat un 17,6 % el mes de juny, arribant fins als 400.000 TEU setmanals, només un 4 % menys que l’any anterior. Així, a l’agost la flota ociosa se situà per davall del milió de TEU per primera vegada el 2020. No obstant això, en les pròximes setmanes la previsió és d’un increment dels blank sailings amb motiu de la Golden Week a la Xina (primera setmana d’octubre), de manera que caldria esperar unes correccions en la capacitat.

En relació amb els grans moviments per àrees geogràfiques, com es comentava anteriorment, set àrees experimenten increments en els seus nolis este mes. D’entre elles, en destaca l’Extrem Orient amb un creixement mensual del 7,4 % en els preus, el Mediterrani Occidental (4,3 %) i la Mediterrània Oriental (2,3 %). A l’altra banda, podem destacar l’evolució de Llatinoamèrica Pacifica, la qual acumula el cinquè mes de caiguda consecutiva, a causa de la reducció dels trànsits pels efectes de la pandèmia.

VCFI Mediterrània Occidental

Quant als nolis amb la Mediterrània Occidental, durant el mes d’agost es registrà un creixement del 4,3 %, amb la qual cosa el subíndex se situa en un valor de 1.077,23 punts i continua amb el comportament irregular que està registrant durant tot el 2020. En termes de trànsit, i després de les importants caigudes registrades entre els mesos de març i d’abril, destaca la recuperació de la zona amb un nivell de trànsit superior al de juliol de 2019, especialment en el cas del Marroc.

VCFI Lejano Oriente

Pel que fa a l’Extrem Orient, el comportament dels nolis els últims mesos és netament inflacionista i així ho confirma la dada d’agost, en la qual el subíndex supera els 2.000 punts, amb un creixement registrat del 7,4 % respecte de la dada del mes de juliol. Darrere d’esta tendència es troba l’evolució de la disponibilitat d’espai a la ruta, fruit del balanç oferta-demanda. En este punt, cal destacar l’evolució del tipus de canvi les últimes setmanes, durant les quals l’euro s’ha apreciat en comparació amb el dòlar, fet que ha tingut un efecte mitigador en els preus expressats en euros.

.