El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) ha registrat al febrer un augment del 6,83% respecte al mes anterior, i se situa en els 1.678,60 punts, la xifra més alta des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018. El dinamisme del trànsit marítim des de setembre de 2020 està provocant escassetat de contenidors buits en el mercat que dificulta la reserva d’espais en els vaixells i l’augment dels nolis. A més, també està influint el creixement del preu dels combustibles que es va iniciar a la fi de l’any passat. En aquesta conjuntura, totes les àrees analitzades pel VCFI, excepte una, han incrementat els nolis en aquest segon mes de l’any.

Pel que respecta a la demanda global, al gener (últimes dades disponibles) torna a créixer degut sobretot a l’empenyiment de càrrega en els ports xinesos, segons apunten des de l’estudi RWI/ISL que elabora l’Institut Leibniz d’Investigació Econòmica. No obstant això, al febrer, coincidint amb la celebració de l’Any Nou Xinés (de l’11 al 17), les anàlisis estimen que es reduïsca l’activitat comercial el que afectarà la demanda i l’oferta de capacitat en el mercat de transport marítim, encara que en menor mesura que en anys anteriors. A més, el Good Trade Barometer que realitza l’Organització Mundial del Comerç (OMC) indica que, després del creixement del comerç internacional en el segon semestre de 2020, el primer trimestre d’enguany mostrarà senyals d’alentiment en alguns dels components, com ara les comandes d’exportació o els productes de la indústria de l’automoció. No obstant això, i segons l’informe de l’OMC, l’activitat del transport marítim continua creixent des de l’inici d’enguany. Aquest empenyiment del comerç per via marítima des de setembre de 2020 està provocant escassetat de capacitat i de contenidors buits en el mercat el que dificulta la reserva d’espais en els vaixells i pressiona encara més a l’alça els nolis.

Al febrer la flota ociosa continuava en nivells molt baixos, un 2,2% a principi de mes sobre el total dels vaixells actius, amb un lleuger augment fins al 2,4% a mitjan mes degut a la celebració de l’Any Nou Xinés. Si tenim en compte únicament aquella que es troba inactiva per motius comercials, la xifra cauria fins al 1,1% a mitjan febrer, corresponent la resta a operacions de reparació, manteniment, etc, segons les dades d’Alphaliner. Malgrat aquests nivells tan baixos, els problemes per a contractar slots en els vaixells continuen.

Un altre dels aspectes que marquen l’alça dels nolis és el preu del petroli que segueix amb la tendència creixent que va iniciar a l’octubre de 2020.  Així, el preu mitjà del Brent europeu al febrer va ser de 62,28 dòlars per barril, un 13,71% més que al gener. Un comportament similar té el valor de bunkering, que des de l’últim trimestre de 2020 està creixent fins a acostar-se cada vegada més als nivells de preus de finals de 2019.

Pel que respecta a les àrees geogràfiques, en totes les analitzades pel VCFI creixen els nolis, excepte Llatinoamèrica Pacífica, on descendeixen un -2,70%. Les zones més actives han sigut els Estats Units i el Canadà (12,90%), Centreamèrica i Carib (6,95%), Àfrica Costa Occidental (3,43%) i la Mediterrània Oriental (3,06%). Cal destacar el cas dels Estats Units, on continuen els forts problemes de congestió en alguns dels ports principals, el que provoca efectes negatius sobre les cadenes de subministrament. Alguns analistes del mercat portuari indiquen que els col·lapses en alguns ports del sud de Califòrnia provoquen retards d’entre 7 i 10 dies per a poder descarregar la mercaderia. Aquesta circumstància al costat de la falta de capacitat i de contenidors buits estan pressionant a l’alça els nolis amb destinació cap a aquests ports.

VCFI Mediterrània Occidental

El Subíndex amb la Mediterrània Occidental gener va créixer de nou un 5,98%, i es va situar en els 1.218,86 punts. D’aquesta manera, encadena tres mesos consecutius de fortes pujades (11,68% al desembre 2020 i 3,05% gener 2021). Aquesta evolució està influïda pel context global de manca de volum i de contenidors buits, i per l’augment dels tràfics d’exportació des de Valenciaport amb el Marroc i Algèria des de finals de l’any passat.

VCFI Lejano Oriente

Pel que fa al Sub-índex d’Orient Llunyà, encara que al febrer modera el ritme de creixement al 2,18%, encadena ja set mesos consecutius a l’alça fins a situar-se en els 2.943,25 punts. La celebració de l’Any Nou Xinés i els efectes que té per a les cadenes de producció i el comerç internacional sembla que s’amaguen després d’aquesta moderació. Aquesta celebració sol suposar un augment de la flota ociosa en el mercat global, però la falta de capacitat ha fet que l’ús dels vaixells es mantinga actiu. A més, segons assenyalen des d’Alphaliner, algunes fàbriques van implementar dates de tancament “flexibles”, mentre que unes altres planegen romandre obertes i continuar traient comandes des de la Xina, i per això s’espera que el seu efecte siga menor que en anys anteriors.

.