El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) a l’abril ha incrementat en un 5,09% respecte al mes anterior. En l’últim any, l’Índex s’ha duplicat, passant de 2.314,89 punts en el quart mes de 2021 als 4.653,85 punts d’abril de 2022. Respecte a l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018, el VCFI ha acumulat un creixement del 365,39%. La conjuntura econòmica del moment, marcada per una extrema volatilitat, afecta el comportament del mercat i, d’aquesta manera, el binomi format per l’oferta-demanda de transport marítim. A més, cal destacar les revisions a la baixa en el creixement econòmic mundial, ja augurades per alguns dels organismes de referència internacional.

En aquest sentit, la situació del mercat energètic ha estat marcada per la guerra a Ucraïna i la caiguda en l’activitat a la Xina a conseqüència de les restriccions imposades pels nous rebrots de la COVID-19. Així doncs, el preu del petroli Brent n’ha revertit la tendència alcista, i ha disminuït en un 5% respecte al mes anterior, de manera que s’ha situat en els 100,8 $. Pel que respecta als combustibles marítims, atés el preu del bunkering (proveïment de carburant de vaixells a la mar) dels 20 ports principals del món, segons les dades oferides per Ship&Bunker, també s’observa una certa contenció. Així doncs, preu del combustible VLSFO ha passat de 915,50$ al març a 924,50$ a l’abril, de manera que ha representat només un increment del 0,98%.

Pel que fa a la capacitat oferida i com s’apunta per part de Alphaliner, la flota inactiva per motius comercials s’ha mantingut en mínims. Així doncs, a mitjan abril es van comptabilitzar un total de 55 vaixells ociosos, amb un total de 180.653 TEU (contenidor estàndard de 20 peus) que representen un 0,7% del total de flota activa, el que representa una caiguda respecte al mes de març, amb un total de 59 vaixells ociosos i 204.977 TEU, un 0,8% del total de flota activa.

Pel que fa a la demanda de transport, s’aprecia una menor demanda per la caiguda en el comerç internacional. Segons les últimes dades oferides per la consultora Linerlytica, s’observa una reculada important en el volum de trànsit portuari en comparació amb el mes anterior, degut principalment a la caiguda en els trànsits de la Xina pels tancaments arran de la política zero COVID-19, la qual ha afectat greument el rendiment portuari a Xangai. Al mateix temps, l’afecció dels trànsits dels ports europeus pels paquets de mesures de sanció contra Rússia, així com per la caiguda en els nivells de confiança i a conseqüència del consum dels consumidors, continua sent una constant.

Un altre problema al qual s’ha hagut d’enfrontar la indústria marítima i que han estat present durant el mes d’abril és el tema dels alts nivells de congestió portuària. En aquesta línia, d’acord amb les dades oferides per Linerlytica, l’embotellament portuari a nivell global va incrementar en un 1,4% durant el mes d’abril, amb 3,4M de TEU que representen el 13,4% del total de la flota. D’entre les regions principals afectades per aquesta cal destacar Amèrica del Nord (30%), el nord d’Àsia (29%) i el nord d’Europa (11%). Com és evident, els motius darrere d’aquests nivells han sigut l’estirada de la demanda d’importació per part d’Amèrica del Nord, juntament amb el tancament dels ports xinesos pel nou brot de la COVID-19, la qual ha duplicat els temps d’espera.

Pel que fa a l’anàlisi de les diverses àrees que componen el VCFI, l’increment és la tendència general a excepció de Llatinoamèrica Atlàntica, que ha disminuït en un 0,94%. Pel que fa a les pujades, cal destacar l’increment en els nolis dels EUA i el Canadà (9,82%), pel ja esmentat empenyiment de la demanda d’importació, així com Àfrica Costa Oriental (8,14%), com a conseqüència directa les greus inundacions per les fortes pluges i que han obligat al fet que es paralitze l’activitat portuària, que ha donat peu a l’acumulació de grans quantitats de contenidors.

VCFI Mediterrània Occidental

Pel que respecta al subíndex de la Mediterrània Occidental, s’observa un increment del 6,29% respecte al mes anterior, amb 2.333,88 punts, i que ha acumulat un creixement del 133,39% des de l’inici de la sèrie l’any 2018. No obstant això, i alhora, pel que respecta als trànsits des de Valenciaport, s’observa un descens en els trànsits que van fins al Marroc, Tunísia i Algèria respecte al mes anterior una situació transitòria, donada la complexa conjuntura del moment.

VCFI Orient Llunyà

En l’àrea de l’Extrem Orient, i precedit per un descens el mes de març, s’observa un increment del 3,58%, que ha arribat als 3.771,91 punts i, d’aquesta manera, s’ha acumulat un creixement del 277,19% respecte a l’inici de la sèrie al gener del 2018. En aquesta línia, destaca una disminució en els fluxos d’exportació de Valenciaport amb la Xina, el principal soci comercial. De nou, es podria tractar d’una situació puntual donat el context actual, marcat per la ja esmentada congestió portuària als ports xinesos principals i que està provocant disrupcions en el transport i les cadenes de subministrament, alhora que s’aviva la inflació.

.