Es situarà entre el Moll de Ponent i el Moll Perfecto Palacio amb una superfície aproximada de 100.000 m²

El projecte suma una inversió pública/privada de 99,1 €. L’Autoritat Portuària de València invertirà 61,8 milions d’euros i Baleària 37,3

La concessió a Baleària serà per un termini de 35 anys, prorrogables fins a un màxim de 50 anys

La nova terminal de passatgers està destinada a atendre el trànsit regular de passatgers i mercaderies amb les Illes Balears i internacional, així com de creuers

La terminal recull totes les aportacions i criteris de sostenibilitat suggerits per l’Ajuntament de València perquè siga una estació de passatgers “zero emissions”

La nova terminal garanteix que el 100% de l’energia elèctrica necessària per al seu funcionament es produirà en les pròpies instal·lacions i serà d’origen renovable

Tots els seus molls estaran equipats amb una xarxa de subministrament elèctric als vaixells atracats

La nova estació serà un edifici històric i emblemàtic de la València marítima que continuarà prestant servei a la ciutat i a la ciutadania

El disseny d’aquesta infraestructura mantindrà tots els elements de l’antiga drassana catalogats per la Càtedra Demetrio Ribes d’arqueologia industrial de la Universitat de València com a peces de valor històric artístic

València, 10 de novembre de 2022.- El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat aquest matí l’adjudicació a l’empresa valenciana Baleària Eurolineas Marítimes S. A. de la construcció i explotació de la nova terminal pública de passatgers en el Port de València. Aquesta infraestructura se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll Perfecto Palacio, en la zona anteriorment ocupada per la drassana d’Unió Naval de València, i comptarà amb aproximadament 100.000 m². La inversió prevista per la naviliera valenciana radicada en Dènia per a desenvolupar aquest projecte superarà els 37 milions d’euros, mentre que l’APV aportarà altres 61,8 milions d’euros.

En total, prop de 100 milions d’euros per a la nova terminal pública de passatgers que serà una infraestructura modèlica en sostenibilitat ambiental i social, accessibilitat i noves tecnologies. Aquesta instal·lació es convertirà en un referent per a l’entorn del Port de València, generarà valor afegit a la façana marítima i prestarà servei a la ciutat i la ciutadania.

Estarà destinada a atendre les línies regulars de passatgers nacionals i internacionals entre València i Balears i Algèria, -amb operatives i espais separats i independents-, així com trànsit de creuers i de càrrega rodada o “ro-ro” (plataformes o vehicles que accedeixen als vaixells amb els seus propis mitjans). Per això, disposarà de quatre atracades, permetent un d’ells l’escala de vaixells de fins a 360 metres d’eslora i un altre moll d’almenys 250 metres de longitud. Es construirà un pantalà central de 215 metres per a l’atracada de ferries.

Les operatives per a trànsit de passatgers regulars i creueristes estaran separades i amb espais diferents. L’objectiu és liderar el tràfic de persones i empreses entre la península i les Illes Balears, amb un compromís de la futura terminalista valenciana de donar servei a 370.000 passatgers el primer any a ferries de línies regulars i creuers i fins a 472.000 en el cinqué any.

Per a la gestió dels creuers, Balèaria incorporarà l’experiència de Global Ports Hòlding (GPH), que aportarà tot el seu know-how al projecte i el seu compromís amb una oferta de creuers més sostenible i de menor impacte ambiental.

La terminal més eco-sostenible

El projecte presentat al concurs que va traure l’APV recull totes les aportacions de l’Ajuntament de València en matèria mediambiental i compta amb el màxim consens. L’estació marítima funcionarà amb zero emissions contaminants, apostarà per l’economia circular i comptarà amb un espai per a la dinamització cultural.

La nova terminal de passatgers del Port de València garanteix que el 100% de l’energia elèctrica necessària es produirà en les pròpies instal·lacions i serà d’origen renovable: fotovoltaica, eòlica, hidrogen renovable o biocombustible. Comptarà amb 10 mini-aerogeneradors per a produir 60.000 kWh/any, panells solars en les cobertes amb una generació estimada d’1.459.062 kWh/any, un sistema d’electròlisi a partir d’aigua, i un sistema de pila de combustible per a produir electricitat a partir d’aqueix hidrogen amb una generació prevista de 39.525 kWh/any, entre altres.

Tots els seus molls estaran equipats amb una xarxa de subministrament elèctric als vaixells atracats, facilitant així parar els motors i les seues emissions quan estiguen de visita a València. La terminal reciclarà el 100% dels residus que genere en una planta de biometà que es construirà expressament per a aquest fi; i tractarà els residus dels vaixells i els propis de l’edifici per a obtindre biogàs.

Totes aquestes mesures es complementaran amb sistemes de control i gestió centralitzada de les instal·lacions, sistemes intel·ligents de consums, il·luminació amb tecnologies LED, sistemes de carregadors elèctrics a instal·lar en pàrquings i un sistema de seguiment de la petjada de carboni.

Obres prèvies de condicionament

El projecte presentat per Balèaria té un pressupost superior als 37 milions d’euros als quals cal afegir més de 61 milions d’inversió de l’APV destinats al condicionament de la parcel·la i rehabilitació de l’antiga drassana, adequació d’atracades d’Espigó del Túria i Moll Graderia i Fons, entre altres. L’APV està finalitzant la redacció dels projectes constructius, per la qual cosa es preveu el començament d’execució de les obres en aproximadament 14 mesos en el cas del Moll Perfecto Palacio i 18 mesos del Moll de la Graderia.

INFRAESTRUCTURAS APV INVERSIÓN millones €
Demoliciones 2,5
Rehabilitación Nave 3 Astillero 4
Espigón del Turia y Perfecto Palacio 27,8
Muelle de la Grada 18
Aparcamiento de vehículos 8
Edificio Cocherón 1

L’APV ja ha condicionat part de la parcel·la de l’antiga drassana del Port de València, on s’han mantingut els quatre elements de l’antiga drassana catalogats per la Càtedra Demetrio Ribes d’arqueologia industrial de la Universitat de València com a peces de valor històric artístic. En concret, es tracta del depòsit d’aigua, la graderia de construcció de vaixells, dues grues i les naus més emblemàtiques.

De fet, ja s’ha restaurat l’històric depòsit d’aigua de l’antiga Unió Naval de Llevant que des de fa uns mesos llueix el nom de ‘Port de València’ amb els colors corporatius de l’administració portuària (blava i blanc) per a donar major visibilitat al nom del port, tant des de terra com des del costat mar.

NOVA TERMINAL DE PASSATGERS DEL PORT DE VALÈNCIA

Gestionada per l’empresa valenciana Balèaria

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

 • Funcionarà amb zero emissions contaminant
 • Apostarà per l’economia circular
 • Els vaixells es connectaran a la xarxa elèctrica en els molls
 • Reciclarà el 100% dels residus a través d’una planta de biometà
 • Tractarà els residus dels vaixells i l’edifici per a obtindre biogàs
 • S’autoproveirà en un 100% d’electricitat generada per energies renovables
 • Les cobertes de la terminal tindran una planta fotovoltaica
 • S’instal·laran 10 mini-aerogeneradors
 • Sistema d’electròlisi i pila de combustible per a generar hidrogen

SOSTENIBILITAT SOCIAL

 • Se situarà un espai de Dinamització Cultural
 • Conservació d’elements arquitectònics de valor històric

CARACTERÍSTIQUES

 • Ocuparà aproximadament 100.000 m²
 • Disposarà de quatre línies d’atracada
 • Acollirà trànsit de passatgers regulars i creueristes
 • Tindrà operatives i espais separats i independents
 • El servei amb les illes Balears serà prioritari
 • Estarà preparada per a acollir vaixells ro-ro i ro-pax
 • Estarà situada al costat de la terminal de Transmed