Els ports han deixat de ser nodes aïllats de transferència de càrrega per a configurar se com a punts de concentració de tràfic on la inevitable ruptura de càrrega entre els costats marítim i terrestre permet realitzar un nombre cada vegada més gran d’activitats de valor afegit. Esta situació està obligant les autoritats portuàries a posicionar-se com a punts clau de les cadenes de transport i garantir un flux de mercaderies tan ràpid i eficaç com siga possible promovent els sistemes de transport intermodal.

A més d’estes estratègies d’optimització de la fluïdesa en el pas de la mercaderia pel port, l’Autoritat Portuària de València promou el desenvolupament de les zones d’activitats logístiques (ZAL) en els seus ports per a incrementar-ne així la competitivitat.

La implantació de zones d’activitats logístiques en els ports respon als requeriments de manipulació i distribució de la mercaderia marítima des de i cap a l’hinterland portuari. L’Autoritat Portuària de València​, a través de VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA, SA (VPI Logística), promou, executa i explota:

ZAL Port de València

Comprén una zona de 68 hectàrees, adjacent al recinte portuari, dedicada a la logística de la mercaderia marítima, particularment la contenidoritzada.

La ZAL Port de València complementa l’oferta global de serveis del Port de València, assegura la continuïtat de la cadena logística i adapta l’oferta dels seus espais i serveis a les necessitats dels clients.
VPI Logística, que l’any 2011 va iniciar la comercialització de la ZAL Port de València, disposa d’una superficie de 135.080 m2 destinada a atendre les necessitats de les empreses especialitzades en la logística de la mercaderia marítima.

ZAL Port de Sagunt

Centre logístic intermodal orientat al tràfic marítim d’importació i exportació que té com a objectiu atendre les necessitats de transitaris, operadors logístics, importadors i exportadors que mouen este tipus de tràfic.
La ZAL Port de Sagunt compta amb una extensió de 279.380 m2, disponibles en règim d’arrendament de sòl i naus.
Nota: la parcel-la verda de la zona groga es correspon amb la ZAL Port de Sagunt.