Des de la dècada dels 80, Valenciaport és pionera en el desenvolupament i la implantació de tecnologies de gestió de la informació.

Actualment, Autoritat Portuària de València compta amb diferents ferramentes que tenen com a objectiu augmentar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Portuària. Entre elles, disposa de la factura telemàtica, el servici portmòbil o la plataforma tecnològica valenciaportpcs.net.

En aquests moments la Comunitat Portuària de Valenciaport és una de les que fa un ús més intens de les tecnologies de la informació. Cada moviment de TEU requereix múltiples comunicacions entre els membres de la nostra Comunitat Portuària i crea així una complexa xarxa d’informació.

Aquesta aposta per la innovació constitueix, sens dubte, un factor clau de competitivitat, atés el volum d’informació generada i intercanviada.

Al llarg d’aquests anys l’APV ha vingut desenvolupant i implantant diferents eines que tenen com a objectiu augmentar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Portuària. Entre aquestes cal destacar les ​​​​​següents:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Plataforma tecnològica valenciaportpcs.net

L’APV ha fet un salt qualitatiu en els seus serveis d’informació per mitjà de la seua Port Community System, valenciaportpcs.net. Aquesta plataforma que, completament orientada a internet, està construïda complint requisits d’alta disponibilitat, ofereix serveis SOA als usuaris per a facilitar la interconnexió.

valenciaportpcs.net, amb la seua integració amb les plataformes tecnològiques INTTRA i GT Nexus, posa a la disposició dels usuaris del portal un punt de connexió únic amb les principals navilieres del món per a l’enviament i recepció de la documentació relacionada amb el transport marítim.

A través de valenciaportpcs.net un usuari pot dur a terme transaccions d’informació, comercials i operatives associades al transport de mercaderies, la qual cosa li permet obtindre un accés fàcil a la informació logística integrada, agilitar la contractació de serveis logístics i aconseguir una major eficiència en la seua gestió operativa.

Per tot això, valenciaportpcs.net s’ha consolidat com una de les principals plataformes de comerç electrònic. Actualment més de 850 empreses de la Comunitat Portuària utilitzen diàriament valenciaportpcs.net.

Dins de la línia d’internacionalització de la plataforma valenciaportpcs.net cal destacar la participació l’APV en diversos projectes d’I+D+i finançats per la Unió Europea.

valenciaportpcs.net facilita l’automatització d’operacions possibilitant millores d’eficiència, major seguretat i control i reducció de les emissions de CO₂