Des de la dècada dels 80, Valenciaport és pionera en el desenvolupament i la implantació de tecnologies de gestió de la informació.

Actualment, Autoritat Portuària de València compta amb diferents ferramentes que tenen com a objectiu augmentar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Portuària. Entre elles, disposa de la factura telemàtica, el servici portmòbil o la plataforma tecnològica valenciaportpc.net.

En estos moments la Comunitat Portuària de Valenciaport és una de les que fa un ús més intens de les tecnologies de la informació. Cada moviment de TEU requerix múltiples comunicacions entre els membres de la nostra Comunitat Portuària i crea així una complexa xarxa d’informació.
Esta aposta per la innovació constituïx, sens dubte, un factor clau de competitivitat, atés el volum d’informació generada i intercanviada.