La connectivitat marítima és una variable clau per a l’avaluació de la competitivitat portuària, per la qual cosa resulta de gran interés el seu mesurament i seguiment. Amb aquest objectiu, la Fundació Valenciaport i l’Autoritat Portuària de València han desenvolupat conjuntament l’Índex de Connectivitat Portuària (ICP). Aquest índex mesura la connectivitat dels trànsits de Transport Marítim de Curta Distància (TMCD) per a mercaderies en contenidor des dels ports espanyols. El ICP sorgeix a partir de l’índex desenvolupat per la UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament), que publica un índex de connectivitat denominat Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), en el qual basa la seua metodologia per al mesurament de la connectivitat portuària dels ports espanyols.

Índice de Conectividad Portuaria

wdt_ID Semestre Valenciaport Algeciras Barcelona Las Palmas de G.C. Castellón Vigo Bilbao Tarragona Gijón Tenerife Cádiz Malaga
1 1er S 2016 100,00 75,26 76,91 26,42 26,63 18,74 23,67 12,38 12,82 7,90 4,52
2 2nd S 2016 95,47 78,44 73,20 26,89 24,10 16,70 16,86 13,40 6,15 8,59 5,28
3 1er S 2017 98,89 87,64 84,03 26,94 31,88 15,78 18,44 15,71 9,15 9,71 4,62 0,00
4 2nd S 2017 102,19 88,75 84,94 27,98 28,37 18,43 18,75 14,95 9,24 14,87 6,79 2,04
5 1er S 2018 102,12 85,86 89,42 29,54 29,55 19,65 20,15 11,33 11,91 11,53 8,22
6 2nd S 2018 97,31 83,85 83,57 29,55 29,45 20,48 18,96 11,58 12,87 10,87 17,81
7 1er S 2019 100,76 92,14 84,88 27,75 31,42 20,36 18,99 14,54 10,89 9,42 15,23
8 2nd S 2019 102,47 93,20 83,99 28,80 31,88 17,44 18,94 11,19 11,31 8,36 15,15
9 1er S 2020 102,36 96,33 78,94 27,18 29,57 18,28 18,16 10,74 11,45 7,58 5,05 14,60
10 2nd S 2020 101,09 94,46 78,57 29,11 28,35 19,11 15,03 10,84 10,10 9,74 7,60 8,81
11 1er S 2021 99,07 92,46 82,00 28,50 24,47 18,57 15,00 8,81 9,55 9,10 9,01 8,94
12 2nd S 2021 104,95 97,37 87,90 25,03 22,55 15,45 15,71 7,83 9,98 9,22 8,97 8,02
13 1er S 2022 101,97 85,53 82,02 26,46 21,45 13,96 16,04 7,83 10,37 8,31

L’ICP corresponent al segon semestre de 2020 mostra els canvis sobre la connectivitat dels ports espanyols en trànsits TMCD. En aquest sentit, sembla que l’lCP continua recollint els efectes de la COVID-19 sobre els serveis de transport marítim, ja que la gran majoria dels ports objecte d’estudi mostren una disminució en els nivells de connectivitat.

La taula mostra com Valenciaport continua liderant el rànquing un semestre més, si bé encadena dos semestres consecutius reduint lleugerament la connectivitat, encara que en aquest últim és degut principalment al nombre menor de navilieres. En segona posició torna a repetir Algesires, que veu reduïda la connectivitat respecte al semestre anterior, també per la disminució en el nombre de navilieres. Finalment, Barcelona ocupa la tercera posició del rànquing, després de ja tres semestres consecutius amb caigudes en els nivells de connectivitat, provocats especialment la reducció en el nombre de línies. D’entre la resta de ports que completen el TOP 10 dels millors connectats en TMCD, el comportament general ha sigut una lleugera caiguda en els nivells de connectivitat. Cal destacar també l’entrada del port de Tenerife, que tanca l’última posició del rànquing.