València, 27 de març de 2020.- Després de la declaració de l’Estat d’Alarma en relació amb la pandèmia originada pel COVID-19, l’Autoritat Portuària d València (APV) no notificarà cap liquidació i factura als seus clients. Esta decisió suposa, en la pràctica, un ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions de taxes portuàries, el termini de presentació de les quals i ingrés finalitze des de la data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i mentre dure la situació d’emergència, sempre que complisquen els requisits que s’indiquen en el citat Reial decret llei.

Es recomana que en les liquidacions s’apuren els terminis màxims dins del límit legal permés per a dur-les a terme.

No obstant això, les empreses que ho desitgen podran consultar i descarregar còpia de les liquidacions, factures i abonaments que l’Autoritat Portuària de València continua emetent, a través de la nostra web mitjançant el sistema gratuït SICYP (Sistema d’Informació a Clients i Proveïdors).

Les empreses que encara no estigueren donades d’alta en el SICYP podran remetre un e-mail a [email protected] sol·licitant l’alta i indicant el NIF de la societat. Posteriorment, rebran la contestació amb la contrasenya per a poder accedir al referit sistema.

De la mateixa manera i a tenor del que es disposa en l’RD 8/2020, els venciments entre el 20 de març i 21 d’abril es posposen fins al 30 d’abril.

Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte en el correu [email protected]