L’activitat de Valenciaport al juny creix per damunt de l’11% en trànsit total i moviment de contenidors respecte al 2019

La recuperació ja se situa en dobles dígits enfront de l’any pre-pandèmia. Si es comparen amb el mateix mes de 2020, els increments són del 21% en mercaderies per tones i 23,2% en TEUs (contenidor estàndard de 20 peus)

De nou, les exportacions marquen la senda de la reactivació de l’economia. Els contenidors dedicats a les vendes a l’exterior de les empreses espanyoles creixen un 17% al juny d’enguany respecte al mateix mes de 2019, i un 35% enfront del juny de 2020

El trànsit de passatgers i d’automòbils segueixen en xifres negatives respecte a 2019, i milloren respecte a 2020, especialment els passatgers que creixen un 48%

En l’acumulat de l’any (gener-juny) es van gestionar 42,6 milions de tones i 2.830.826 TEUs, un 4% i un 3,34% més respectivament que en el mateix període de 2019, any no afectat per la pandèmia. En comparació amb el primer semestre de 2020, el trànsit total creix un 13% i els contenidors un 11,65%

En este semestre de l’any augmenten tots els sectors. Destaquen l’augment de les exportacions de materials de construcció (45,4%) i la indústria agroalimentària (31,95%) respecte a 2020

Per països, la Xina és el primer soci comercial en els primers sis mesos de l’any amb 303.124 contenidors plens amb origen/destí Valenciaport

València, 19 de juliol de 2021. El pitjor de la crisi ja va passar i el ritme de navegació de l’activitat de Valenciaport mostra una tendència molt positiva respecte al 2019, any sense pandèmia. Al juny de 2021, el trànsit total de mercaderies va ser de 7.359.953 tones, la qual cosa representa una millora del 11,11% enfront de 2019 i del 20,6% de juny de 2020. Increments per damunt dels dos dígits que també es dóna en el moviment de contenidors que al juny d’enguany van aconseguir els 487.803, la qual cosa suposa un augment del 11,33% respecte a un any “normal” com va ser 2019 i del 23,2% respecte a un mes pandèmic que marque juny de 2020. Unes dades que són un reflex de la capacitat de l’economia espanyola i mundial per a recuperar la senda del creixement després d’un any marcat per una crisi sanitària i econòmica.

En este retorn a una activitat positiva, està exercint un paper estratègic les exportacions de les empreses de la Comunitat Valenciana i l’àrea d’influència de Valenciaport. Els contenidors plens dedicats a les vendes a l’exterior es van situar al juny d’enguany en 96.455, un 17% més que el mateix mes de 2019 i un 35% més que en 2020. Tant en este mes com en l’acumulat de l’any, tots els sectors productius registren xifres positives, especialment indústries estratègiques com els materials de construcció, l’agroalimentari i l’automoció.

No obstant això, encara hi ha activitats que precisen de més temps per a tornar a créixer respecte als temps pre-pandèmics. Així, per exemple, el trànsit de passatgers al juny d’enguany va ser un 55% menor a 2019, encara que si ho comparem amb 2020, si que es veu una evolució favorable en créixer un 48%. Per la seua part, al juny de 2020 es van mobilitzar 43.803 vehicles en règim de mercaderia, la qual cosa representen un descens del -43% respecte a 2019 i del -7,83% enfront de 2020.

El primer semestre, segueix la senda positiva

Respecte al primer semestre de l’any, el trànsit de mercaderies va ascendir a 42,6 milions el que suposa un increment del 13,05% respecte al mateix període de 2020, i un 4% més que entre gener i juny de 2019. Els molls dels ports gestionats per l’Autoritat Portuària de València van mobilitzar durant aquest temps un total de 2.830.826 TEUs, un 11,65% més que en 2020 i un 3,34% més que en 2019. Del total de contenidors gestionats en el primer semestre de l’any, els destinats a les exportacions van créixer un 27% i els d’importació un 16% mentre que els de trànsit ho van fer un 4,4% respecte al mateix període de 2020.

Pel que fa al trànsit ro-ro, en el primer semestre de 2021 el trànsit total va ser de 6.314.320, un 16,85% més que en 2020, mentre que respecte a 2019, este tipus de mercaderies va descendir un 7%. Enguany, les unitats d’automòbils en règim de mercaderia ha sigut de 275.409, un 11,61% més que en 2020 i un 30% menys que 2019. En referència al trànsit de passatgers, els molls de Valenciaport van transportar un total de 166.113 persones, un 13% menys que en 2020. Aquest mes de juny, després de 15 mesos de paralització de l’activitat, el Port de València va rebre el primer creuer en trànsit amb 857 passatgers.

Els materials de construcció lideren l’exportació

En este primer semestre de 2021, el trànsit de mercaderies va créixer enfront de 2020 en tots els sectors analitzats pel Butlletí Estadístic de l’APV. Si comparem només els trànsits d’exportació, el sector de materials de construcció va ser el més dinàmic amb 3.485.772 tones, la qual cosa representa un creixement del 45,42% respecte a 2020 i un 29% si el comparem amb el període gener-juny de 2020. A continuació, es posiciona la indústria agroalimentària que van mobilitzar a l’estranger 2.223.052 tones, un 32% més que en 2020, mentre que els vehicles i elements de transport van gestionar 2.010.073 tones, un 22% més. Altres sectors destacats, són altres mercaderies que van créixer els trànsits a l’exterior un 24%, els productes químics que van augmentar un 20% o els siderúrgics que ho van fer un 45% respecte a 2020.

Per països, el major trànsit de contenidors plens es va donar amb la Xina amb un total de 303.124 en el primer semestre, un 27% més que en 2020, seguit pels Estats Units, amb un creixement del 6,75% i en tercer lloc es troba Turquia amb un augment del 13%. Entre els països que més han crescut els contenidors destaca l’Índia (49%), el Marroc (54%) o Itàlia (58%).

Per àrees geogràfiques, el Llunyà Orient és la zona on es van gestionar més contenidors amb un creixement del 17,6% respecte a 2020, seguit de Mediterrani i Mar Negre (7,34%), Àfrica Occidental (37,6%) o Sud-amèrica Atlàntic (18,36%).