Els resultats s’han obtingut de la cabina de control instal·lada en el Moll de Ponent que està connectada a la xarxa de Vigilància de la Generalitat Valenciana.

Dels 91 dies analitzats, el 81% obté la màxima puntuació i el tant per cent restant ha sigut “bona”, segons la qualificació del Centre de Control de la Qualitat de l’Aire.

Les dades del Port de València presenten millors resultats que altres zones de la ciutat com a Pista de Silla, Politècnic, Bulevard Sud o Molí del Sol.

Els índexs es poden consultar en la web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Les dades dels mesuraments realitzats cada dia en la cabina d’immissió del Port de València mostren una qualitat de l’aire excel·lent i un nivell de contaminació molt baix. Esta estació, inclosa en la Xarxa de Vigilància de la Generalitat Valenciana, recull dades de diferents contaminants atmosfèrics i de partícules PM10 per a controlar l’estat de l’atmosfera en la zona portuària.

En concret, les dades de l’estació del Port de València (corresponents a 91 dies dels mesos de setembre, octubre i novembre) que està situada en el Moll de Ponent, recullen que el 81% dels dies, d’un total de 74, l’índex de la qualitat de l’aire ha sigut “excel·lent” i en el 19% restant, 17 dies, ha obtingut una qualificació de “bona”. Uns resultats millors que altres estacions situades a la ciutat de València. Així, la cabina del Port de València (AP MT Ponent) presenta millors registres que les estacions de Pista de Silla, Politècnic, Bulevard Sud o Molí del Sol, i similars a la de la zona Centre.

Xarxa de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica

La web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix quatre categories per a qualificar la qualitat de l’aire: excel·lent, bona, millorable i deficient. Les dades estan disponibles diàriament i per franges horàries en http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line

Segons explica la web, els índexs de Qualitat de l’Aire són una eina per a “informar d’una forma clara i comprensible als ciutadans sobre la qualitat de l’aire que estem respirant”. Este valor es calcula a partir de les dades dels contaminants que s’obtenen en les estacions automàtiques que conformen la xarxa de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica. En concret, per a calcular l’índex de qualitat “es té en compte cinc contaminants atmosfèrics més característics per als quals l’actual normativa europea ha establit els nivells màxims d’immissió permesos”. Estos contaminants són: Diòxid de Sofre (SO2), Diòxid de Nitrogen (NO2), Partícules menors de 10 micres (PM10), Monòxid de Carboni (CO), i Ozó (03).

Estos registres estan disponibles en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, un sistema automàtic de control de la qualitat de l’aire que permet el coneixement dels nivells d’immissió de l’àrea on es troba establida, tant per dies com per franges horàries. La xarxa compta amb estacions situades en diferents localitats de la Comunitat Valenciana. A la ciutat de València, estan connectades a la Xarxa deu estacions situades en diferents punts del municipi.

Noves cabines

L’Autoritat Portuària de València (APV), a través del projecte GREEN C PORTS que està coordinat per la Fundació Valenciaport, està instal·lant noves cabines en el Port de València seguint les indicacions del Centre d’Estudis Ambientals per al Mediterrani (CEAM), fundació de la Generalitat Valenciana per a la investigació, innovació tecnològica i millora del medi ambient. A més, esta institució s’encarrega també de la validació de les dades registrat per la Xarxa de Vigilància de la Generalitat.
L’objectiu de l’APV és reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat mitjançant solucions innovadores per a analitzar la qualitat de l’aire, i oferir informació a la comunitat portuària i veïns del Port d’una forma activa i periòdica.