• El Butlletí Estadístic de Valenciaport reflecteix que els tràfics d’exportació (contenidors plens de càrrega) han crescut el mes d’abril un 10,94%, a conseqüència de la reactivació del sector exportador valencià i espanyol. No obstant això, l’acumulat des de primers d’any encara presenta al tancament del període gener-abril una caiguda del 1,81%
  • En el global, i durant els quatre primers mesos d’este any, les empreses que treballen amb Valenciaport van gestionar a través de les seues terminals 26,11 milions de tones (un 6,30% més que durant el mateix període de l’any anterior). En contenidors, els trànsits del primer quadrimestre han anotat 1.705.090 TEUs (contenidors de vint peus); és a dir, un creixement del 12,46%
  • Centrats en l’abril passat, les activitats portuàries que més moviments han generat en Valenciaport han sigut els trànsits de granels sòlids (+51,69%), els vehicles (+17,80%) i el transbord (+13,93%)
  • L’anàlisi per sectors mostra estabilitat en els materials de construcció (-1,78%); creixen el vehicles i elements del transport (+6,69%); el siderometal·lúrgic (7,98%); els minerals no metàl·lics (46,99%), els abonaments (+15,37%), els productes químics (+9,01%) i l’agroalimentari (+6,58%); i minven els energètics (-40,65%)
  • El Butlletí Estadístic de Valenciaport reflecteix que el trànsit ro-ro (serveis marítims de càrrega rodada, camions, plataformes…) augmenta un +6,40% i les UTIs (Unitats de Transport Intermodal) creixen un +10,66%
  • La Xina es manté com el primer soci comercial de Valenciaport. En el quadrimestre gener-abril ha intercanviat amb València 203.471 contenidors (2,3 milions de tones de mercaderies)

València, 17 de maig de 2024 – Les terminals de Valenciaport han constatat a l’abril que el sector exportador espanyol està en fase de reactivació. Després d’un període d’estancament i de descensos, els recintes valencians tornen als signes positius i als increments en els trànsits de càrrega (contenidors plens) que ixen de Valenciaport amb destinació a altres països del món. En concret, segons reflecteix el Butlletí Estadístic de Valenciaport d’abril els trànsits de TEUs (contenidors de 6,1 metres de longitud) plens han augmentat eixe mes un +10,94%. No obstant això, el creixement d’abril encara no ha aconseguit canviar de signe el registre acumulat dels quatre primers mesos de l’any: -1,81%.

En general, un anàlisi de les xifres del Butlletí mostra creixements en diversos tipus de càrrega: els granels sòlids (+51,69%) i els vehicles (+17,80%) i també en el transbord (+13,93%) -derivat del canvi de rutes de les navilieres per la crisi del Mar Roig-.

Per sectors, el Butlletí mostra estabilitat en els materials de construcció (-1,78%); mentre que creixen els vehicles i elements del transport (+6,69%); el siderometal·lúrgic (7,98%); els minerals no metàl·lics (46,99%), els abonaments (+15,37%), els productes químics (+9,01%) i l’agroalimentari (+6,58%); i minven els energètics (-40,65%).

El Butlletí Estadístic de Valenciaport reflecteix que el trànsit ro-ro (serveis marítims de càrrega rodada, camions, plataformes…) augmenta en el primer cuatrismestre de l’any un +6,40% mentre que les UTIs (Unitats de Transport Intermodal) ho fan en un +10,66%.

En el seu conjunt, durant el mes d’abril, per els molls de Valenciaport van transitar quasi 7 milions de tones (+8,84%). En contenidors, es van gestionar 461.246 unitats TEUs (+13,51%). No obstant això, una visió global mostra que durant els últims 12 mesos, el trànsit en tones s’ha estabilitzat en un +2,14 i el de TEUs en un +2,88%.

En el que portem d’any (primer quadrimestre) s’han registrat 26,1 milions de tones (+6,30). Uns trànsits que gestionats en TEUs se situen en les 1.705.090 unitats (+12,46%). Per la seua part, els passatgers que han entrat i eixit del Port de València en els quatre primers mesos de l’any han sigut un total de 342.571, desglossant-se en 130.426 creueristes i 212.145 passatgers de ferris.

La Xina es consolida un mes més com a principal soci comercial

Els trànsits de Valenciaport amb l’àrea d’Orient Llunyà segueixen a l’alça. El número de TEUs gestionats durant els quatre primers mesos de l’any ha aconseguit la xifra de 276.482 (+27,33%). Per la seua part, la Xina continua sent el principal soci comercial de Valenciaport amb la gestió de 203.471 contenidors (+25,68%); si bé, els països que més han crescut en els seus trànsits en TEUs amb València han sigut Grècia (+105,33%), Egipte (+77,55%) i l’Aràbia Saudita (+58,64%), a causa de l’increment en les molles valencianes del trànsit de transbord amb origen principalment a Àsia i destinació en altres ports del Mediterrani. Altres països que reforcen els seus trànsits amb les molles valencianes són Ucraïna i Algèria, amb augments dels seus trànsits (tones) del +131,99% i del +41,24% respectivament.