• El València Containerised Freight Index (VCFI) – que mesura el comportament i evolució del cost del transport de contenidors per mar des del recinte valencià- descendeix a l’octubre un 0,26% respecte al mes de setembre, registrant la caiguda més baixa des de febrer de 2022
  • S’observa un increment del 7,98% en els nolis de l’àrea dels Estats Units i el Canadà
  • En línies generals, el transport marítim continua contraient-se en 2023: llastrat per la lenta recuperació econòmica europea, els conflictes d’Ucraïna i Israel i per l’afebliment de la demanda interna a la Xina• El subíndex de l’àrea del Mediterrani Occidental torna a incrementar-se per segon mes consecutiu i aconsegueix els 1.497,40 punts mentre que el d’Orient Llunyà registra una disminució del -7,69%

València, 6 de novembre de 2023.- Els nolis d’exportació des del Port de València s’estabilitzen i en l’últim mes registren un descens del -0,26%, -la caiguda més moderada des de febrer de 2022-. Així ho reflecteix el València Containerised Freight Index (VCFI) – que mesura la tendència i evolució dels nolis del recinte valencià- i que el mes d’octubre se situa en els 1.183,66 punts -mantenint-se en nivells similars als registrats en el primer trimestre de 2020-. El VCFI acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018 del 18,37%.

L’Índex reflecteix també una moderació en la tendència a la baixa dels nolis d’exportació des dels molls de Valenciaport a l’àrea d’Orient Llunyà, que en els últims mesos mostra signes d’estabilització registrant descensos més atenuats. Així mateix, creixen l’índex amb en l’àrea de EE. UU i el Canadà -s’observa un increment del 7,98% en el cost del transport per mar des dels molls valencians- i el subíndex del Mediterrani Occidental: +0,94%.

Esta evolució dels nolis des del port valencià es correspon amb el comportament del comerç mundial que continua a la baixa llastrat per la desacceleració en la recuperació econòmica a nivell internacional, la lenta recuperació econòmica europea, els conflictes d’Ucraïna i Israel i per l’afebliment de la demanda interna a la Xina.

VCFI Mediterrani Occidental

En el que refereix al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa a l’octubre un nou increment del +0,94% respecte al mes immediatament anterior (al setembre va augmentar per primera vegada des de març, per la qual cosa acumula dos mesos de creixement). D’esta manera ha aconseguit ja els 1.497,40 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del +49,74% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Pel que fa a Valenciaport, s’ha observat un increment en el volum d’exportacions cap al Marroc del +0,28% -respecte al mes anterior-. Per contra, les exportacions cap a Tunísia s’han contret en un -7,40% i, quant a Algèria, aquestes continuen sent mínimes durant el mes d’octubre degut als problemes geopolítics.

VCFI Orient Llunyà

Quant a l’àrea de l’Orient Llunyà s’ha registrat en el desè mes d’any una lleu disminució del -7,69% aconseguint els 848,09 punts. Això representa un decreixement del -15,19% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. En paral·lel, els nivells d’exportació des de Valenciaport cap a la Xina, que és el principal soci comercial, han experimentat a l’octubre fluctuacions a la baixa segons les últimes dades disponibles.