El port de Sagunt ha tancat l’exercici 2016 amb un tràfic total de 6.568.440 tones, xifra que suposa un creixement del 3,13% respecte a l’any anterior.

Igualment, el tràfic d’automòbils avança un 5,51%, amb un total de 193.168 vehicles manipulats. Pel que fa al tràfic de contenidors, el recinte saguntí ha conclòs l’any amb un creixement del 80,83% i un tràfic total de 60.914 TEUs.

La mercaderia general en contenidor registra un alça del 82,82%, amb un moviment total de 552.053 tones en 2016. Per la seua banda, la mercaderia general no containeritzada registra un descens del 2,22% aconseguint un tràfic total de 2.314.206 tones. Aquesta reculada es deu, fonamentalment, al comportament dels productes siderúrgics que, amb 1,79 milions de tones, descendeixen un 3,92%. Per contra, els automòbils i les seues peces registren un alça del 5,66% fins a les 349.000 tones.

Pel que fa als granels sòlids, amb 1.133.941 tones, han conclòs l’any amb una contracció del 3,84%. En aquest epígraf destaquen els tràfics de mercaderies com els abonaments naturals i artificials que, amb 343.000 tones, augmenten un 17,42%; el ciment i clínquers que, amb 296.000 tones, retrocedeix un 46,76%; i els materials de construcció elaborats que, amb 234.000 tones, augmenten un 2.181,02%. 

Per contra, els granels líquids han revertit la tendència anual i han tancat l’exercici amb un alça del 2,23% i un tràfic total de 2.552.205 tones. Aquest creixement es deu al resultat de mercaderies com el gas natural que, amb 2,30 milions de tones, avança un 2,82%. Per contra, els productes químics disminueixen un 8,97% fins a les 168.000 tones.