El port de Sagunt augmenta un 14,07% el trànsit d’automòbils a tancament del mes de novembre

Els productes siderúrgics també mantenen una evolució positiva amb un avanç del 12,57%.

Sagunt, 2 de gener de 2019.- L’evolució del trànsit del port de Sagunt continua sent positiva a tancament del mes de novembre, si es descompta el trànsit del gas natural, una mercaderia que provoca que les dades globals del recinte siguen negatius. En concret, si descomptem el trànsit de gas natural, el port saguntí ha manipulat 4.705.495 tones, la qual cosa suposa un increment del 17,69% respecte al mateix període de l’any anterior. No obstant això, una vegada agreguem les dades d’aquesta mercaderia (216.584 tones), el trànsit total del recinte, 4.922.079 tones, descendeix un 7,53%.

En el terreny positiu, destaca novament el trànsit d’automòbils. Mancant un mes per a concloure l’exercici, el port de Sagunt ha canalitzat 274.241 vehicles, un 14,07% més que en 2017. Per part seua, els contenidors mantenen la senda positiva amb un creixement del 1,43% i un moviment total de 48.984 TEUs.

Pel que respecta a la mercaderia general no contenitzada, en el període gener-novembre ha experimentat una alça del 30,03% amb un moviment total de 3.448.022 tones. Aquest avanç es deu, principalment, al bon comportament dels productes siderúrgics que, amb 2,33 milions de tones, augmenten un 12,57%; i els automòbils i peces que, amb 477.000 tones, ascendeixen un 12,50%. La mercaderia general en contenidor, per contra, retrocedeix un 1,33%, amb un moviment total de 443.584 tones.

Per la seua banda, els granels, mantenen la tendència negativa en l’acumulat fins al mes de novembre. En concret, els granels sòlids, amb 607.410 tones, acumulen un descens del 6,04% degut, principalment, a l’evolució dels abonaments naturals i artificials que, a tancament del mes de novembre, retrocedeixen un 13,01% fins a les 344.000 tones. Quant als granels líquids, amb 408.888 tones, disminueixen un 73,84% degut, fonamentalment, al comportament del trànsit del gas natural que, amb un moviment de 217.000 tones, disminueixen un 73,84%.

Dades Autoritat Portuària de València

Valenciaport ha canalitzat 4.696.866 TEU fins al penúltim mes de l’any, xifra que suposa un creixement del 5,42% respecte al mateix període de l’any anterior. En l’acumulat fins al mes de novembre, els contenidors plens registren un increment del 3,23% a causa del bon comportament de les importacions que avancen un 10,14% i del transbord que experimenta una alça del 3,29%. Per part seua, les exportacions de contenidors plens mantenen la tònica negativa amb un descens de l’1,94% mentre que el trànsit de contenidors buits augmenta un 13,16%.

En termes mensuals, el mes de novembre ha sigut molt positiu per a Valenciaport, ja que les seues terminals han gestionat 428.503 TEU, un 7,37% més que durant el mateix mes de 2017. Al novembre, els contenidors plens, amb un moviment de 316.781 TEU, avancen un 4,57% a causa del bon comportament de la importació, que creix un 8,92%; i del transbord, que registra una alça del 6,37%. Igual que ocorre en l’acumulat, les exportacions de contenidors plens es mantenen en xifres negatives amb un descens del 2,33% al novembre. Per la seua part, els contenidors buits creixen un 16,20%.

Quant al tràfic total, segons les dades del butlletí estadístic, Valenciaport ha manipulat 68.813.155 tones fins al mes de novembre, un 1,45% més. Com és habitual, totes les mercaderies mantenen una evolució positiva a excepció dels granels líquids que registren xifres negatives. Així mateix, el comerç exterior de mercaderia general augmenta un 3,01% fins a un total de 22.217.326 tones. En concret, les importacions, amb 8.886.877 tones, avancen un 13,81% a causa del bon comportament de països com la Xina (+8,85%), Itàlia (+23,79%), Turquia (+30,32%) i els Estats Units (+1,20%). Per contra, les exportacions retrocedeixen un 3,11% fins a un total de 13.330.449 tones. No obstant això, alguns països com Itàlia (+9,71%) i els Estats Units (+16,65%) es mantenen en registres positius. Precisament, les dades acumulades del mes de novembre demostren que, a nivell global, els Estats Units es consolida com a segon país en intercanvis comercials amb Valenciaport amb un creixement total del 26,53%, mentre que la Xina retrocedeix un 9,33%.

Dades per mercaderies

La mercaderia general no contenitzada ha tancat el mes de novembre amb un tràfic total de 12.098.414 tones, la qual cosa suposa un 11,91% més que durant 2017. Aquest increment es deu als bons resultats obtinguts per mercaderies com els productes siderúrgics que, amb 2,37 milions de tones, augmenten un 12,76%; i els automòbils i peces que, amb 1,65 milions de tones, registren una alça del 10,58%. Per unitats, el trànsit d’automòbils ha augmentat un 2,08%, amb un moviment total de 750.641 vehicles. El trànsit ro-ro, per la seua part, ha ascendit un 10,86% fins a un total de 9,61 milions de tones.

Pel que respecta a la mercaderia general en contenidor, amb 52.364.064 tones, avança un 1,46%. En aquest epígraf destaquen els resultats de trànsits com a resta de mercaderies que, amb 2,15 milions de tones, creix un 6,72%; productes químics que, amb 1,86 milions de tones, augmenten un 6,60%; i maquinària, eines i recanvis que, amb 1,19 milions de tones, pugen un 12,38%. Per contra, els materials de construcció elaborats disminueixen un 6,19% fins a un total de 4,86 milions de tones.

Els granels sòlids acumulen un trànsit total de 2.289.132 tones fins al mes de novembre, xifra que representa un creixement del 10,17%. Aquesta alça es deu als bons registres de cereals i farines que, amb un moviment d’1,23 milions de tones, ascendeixen un 26,42%. Per part seua, els granels líquids mantenen la tendència negativa amb un descens del 39,23% a tancament del mes de novembre i un trànsit total d’1.849.689 tones. Per mercaderies, destaquen els productes químics, amb un moviment de 333.000 tones i un augment del 0,56%; el gasoil, amb un moviment de 311.000 tones i un descens del 3,92%; i el gas natural, amb un moviment de 217.000 tones i una reculada del 83,65%.

Trànsit de passatgers

Atesos les dades del butlletí estadístic de l’APV, en el període entre gener i novembre han utilitzat els ports de València i Gandia un total de 994.672 passatgers. Aquesta xifra suposa una disminució del 0,75%. En concret, les línies regulars han sigut utilitzades per 594.446 persones, un 1,28% menys que l’exercici anterior. Pel que respecta al trànsit de creuers, amb 183 escales, acumulen un total de 400.226 creueristes, un 0,05% més.

Trànsit per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport fins al mes de novembre han sigut: Espanya, amb 8,33 milions de tones i un increment del 4,04%; els Estats Units, amb 5,91 milions de tones i una alça del 26,53%; la Xina, amb 5,87 milions de tones i una reculada del 9,33%; Itàlia, amb 5,43 milions de tones i un avanç del 21,03%; i Turquia, amb 3,73 milions de tones i un avanç del 15,87%. Per àrees geogràfiques destaca l’àrea del Mediterrani i Mar Negre, amb un total de 19,43 milions de tones i un creixement del 12,84%; i la del Llunyà Orient, amb un total de 8,83 milions de tones i un descens del 8,38%.