L’exportació avança un 29,59% amb un moviment total de 127.466 tones.

El port de Gandia ha canalitzat 301.690 tones en l’acumulat fins el mes d’octubre, xifra que representa un descens del 2,60% respecte al mateix període de l’any anterior. El comerç exterior canalitzat per este recinte retrocedeix un 3,66% degut al comportament de les importacions que, amb 168.884 tones, decreixen un 19,29%. Pel contrari, les exportacions avancen un 29,59% amb un moviment total de 127.466 tones.

La mercaderia general no containeritzada disminueix un 2,13% amb un tràfic total de 296.308 tones. En este apartat destaquen mercaderies com el paper i la pasta, amb un tràfic de 133.000 tones i un descens del 12,77%; productes químics, amb un tràfic de 73.000 tones i un creixement del 16,23%; i fustes i suro, amb un tràfic de 71.000 tones i un ascens del 18,88%.

Dades Autoritat Portuària de València

Valenciaport ha tancat el mes d’octubre amb 4.043.251 TEU (unitat de mesura equivalent a un contenidor de vint peus), xifra que suposa un increment del 1,73% respecte al mateix període de l’any anterior i que consolida la senda del creixement del recinte. Este increment es sustenta en el bon comportament que han tingut els contenidors plens, tant d’importació como d’exportació i el trànsit. Així, el comerç exterior de contenidors plens ha registrat un augment del 6,07%. En concret, les exportacions avancen un 6,61%, amb 46.651 TEU més que en el mateix període de 2016; mentre que les importacions registren un alça del 5,34%, amb 27.978 TEU més. El trànsit de contenidors també manté la tònica positiva amb un increment del 5,16% i un total de 2.214.153 TEU. Pel contrari, els contenidors buits d’importació i exportació evolucionen negativament en retrocedir un 17,9%.

En quan al tràfic total, en l’acumulat fins el mes d’octubre, els tres ports gestionats per l’Autoritat Portuària de València (Valencia, Sagunt i Gandia) han canalitzat 61.458.805 tones, un 3,25% més que durant l’exercici precedent.  El comerç exterior de mercaderia general ha registrat un increment del 7,57% fins un total de 19.320.764 tones. En concret, las exportacions creixen un 7,46% amb un tràfic de 12.276.386 tones pels bons registres de països com Itàlia (+6,43%), Estats Units (+17,42%) i el Marroc (+4,95%). Les importacions, por la seua part, pugen un 7,75% amb un total de 7.044.378 tones impulsades pels resultats de països como Xina (+12,81%), França (+17,61%), Estats Units (+10,51%) i Turquia (+30,25%). El trànsit global, fins el mes de octubre, ascendeix un 5,25%.

Atenent a les dades del butlletí estadístic de l’Autoritat Portuària de Valencia, la mercaderia general en contenidor creix un 4,39% amb un tràfic total de 47.017.338 tones. Este creixement es deu, principalment, als resultats de mercaderies com els  se materials de construcció elaborats que, amb 4,72 milions de tones, augmenten un 6,35%; resta de mercaderies que, amb 1,83 milions de tones, pugen un 2,81%; productes químics que, amb 1,58 milions de tones, avancen un 3,70%; i vins, beguda, alcohols i derivats que, amb 1,03 milions de tones, registren un alça del 11,24%.

Igualment, la mercaderia general no containeritzada es manté en registres positius, amb una creixement del 6,92% i un tràfic total de 9.657.609 tones. En este epígraf destaquen les mercaderies com els productes siderúrgics, amb un total de 1,92 milions de tones i un  alça del 26,17%; els automòbils i les seues peces, amb  1,30 milions de tones i un avanç del 2,02%; i altres productes alimentaris, amb 602.000 tones i un creixement  un del 13,89%. Pel que respecta al tràfic d’automòbils per unitats, els ports de València i Sagunt  han canalitzat 654.686 vehicles en l’acumulat entre gener i octubre, un 2,12% més que l’any passat. En esta mateixa línia, el tràfic ro-ro es manté en registres positius amb un tràfic de 7.686.922 tones i un augment del 2,22%.

Pel contrari, el butlletí estadístic de l’APV constata que els granels, tant líquids com sòlids, experimenten retrocessos en el tràfic fins el mes d’octubre. En concret, els granels líquids descendeixen un 9,46%, amb un total de 2.670.115 tones. Este descens es deu a l’evolució de tràfics como el gas natural que, amb 1,23 milions de tones, baixa un 27,87%; i el gasoil que, con 326.000 tones, disminueix un 15,25%.

Els granels sòlids, por la seua part, descendeixen un 11,61% fins un total de 1.857.113 tones. En este apartat destaquen els moviments de mercaderies com els cereals i les seus farines, amb un tràfic de 862.000 tones i un augment del 20,77%; els abonaments naturals i artificials, amb un tràfic de 472.000 tones i un increment del 22,43%; i el ciment i clinker, amb un tràfic de 208.000 tones i un retrocés del 52,83%.

Tràfic de passatgers

El butlletí estadístic de l’APV del mes d’octubre constata que, fins el desé mes de l’any, els ports de València i Gandia foren l’origen/destí de 905.085 passatgers, un 17,95% més que durant el mateix període de 2016. En concret, els servicis de línia regular van ser utilitzats per 553.700 persones, els que representa un alça del 30,76%. Per la seua part, 351.385 passatgers recalaren en València a bord d’una de les 172 escales de creuers turístics rebuts fins el mes de desembre,  un 2,17% més que l’exercici precedent.

Tràfic per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies  han canalitzat a través de Valenciaport fins el mes d’octubre han sigut: Espanya, amb 7,27 milions de tones i un augment del 0,85%; Xina, amb 5,91 milions de tones i un increment del 3,33%; Estats Units, amb un tràfic de 4,25 milions de tones i un avanç del 17,99%; Itàlia, amb 3,89 milions de tones i un retrocés del 4,09%; i Algèria, amb 3,38 milions de tones i un descens del 29,28%. Per àrees geogràfiques destaca l’àrea del Mediterrani i Mar Negre amb un tràfic de 15,41 milions de tones i un descens del 5,12%; i la del Orient LLunyà, amb 8,83 milions de tones i un augment del 6,78%.

Informe Estadístic Octubre 2017