El Diari Oficial de la Unió Europea publica el concurs per a la terminal polivalent del Moll Centre 2 del Port de Sagunt

Les bases de la licitació de la nova terminal ja estan disponibles en la web de Valenciaport. Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 17 de desembre a les 12 hores

La nova terminal saguntina tindrà una línia d’atracada de 509 metres i una esplanada de 226.000 m² i contempla una estació intermodal per a atendre trens de fins a 750 metres

L’APV ha invertit més de 360 milions d’euros en la construcció i rehabilitació de les infraestructures del Port de Sagunt en els últims 20 anys

València, 29 de juliol de 2021.- El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el concurs públic per a la construcció i explotació de la terminal polivalent en el Moll Centre 2 del Port de Sagunt, una infraestructura que afermarà la posició del recinte com a port industrial de referència en el Mediterrani Occidental. Les bases de la convocatòria ja estan disponibles en la web de Valenciaport i es podran presentar sol·licituds fins al pròxim 17 de desembre a les 12 hores.

La Terminal marítima polivalent comptarà amb un moll amb 509 metres de longitud màxima, amb una superfície annexa d’aproximadament 226.000 m², inclosos uns 15.000 m² de zona de maniobra de 30 metres d’ample al costat del cantil del moll, i una profunditat mínima de 16 metres.

La línia d’atracada existent compta amb una rampa situada en l’extrem nord que permet l’operació de vaixells ro-ro atracats de costat al Moll Nord 2, podent el licitador optar per construir un taló ro-ro de 39 metres per totes dues cares per a permetre l’operació de vaixells ro-ro atracats de costat en la nova terminal.

Quant a les obres de construcció de la línia d’atracada, el licitador pot optar perquè les execute l’APV o per executar-les ell mateix com a part de les seues obligacions concessionals. En el primer cas, la superfície s’entregarà a la finalització de les obres d’atracada per l’APV. En el segon cas, la superfície s’entregarà en el seu estat actual, a excepció de la superfície d’aigua pendent de farciment i la que el licitador propose en la seua oferta per a l’atracada de vaixells, les obres de farciment dels quals i dragatge fins a una cota mínima de -16 metres seran executades per l’APV.

La terminal projectada haurà de tindre les següents característiques: capacitat per a prestar servei simultàniament a dos vaixells amb mercaderia general; adoptar els estàndards més avançats en els àmbits de la innovació, flexibilitat i sostenibilitat; i una excel·lent connectivitat i competitivitat per als mercats de import/export i trànsit, amb una proposta de valor clara de posicionament entre els ports industrials del Mediterrani Occidental i orientada preferentment a càrrega general o fraccionada (“break bulk”) inclosa la rodada, transport especial i grans projectes, aixina com, a contenidor.

El termini de la concessió serà de 40 anys màxim, en el cas que el licitador opte per incloure el moll en la concessió i assumir el finançament del 100% de la seua construcció; o de 25 anys màxim, en el cas que el licitador opte per incloure el moll en la concessió i assumir el pagament de la corresponent taxa d’ocupació d’obres i instal·lacions que serien executades per l’APV. 

Terminal ferroviària

La nova terminal disposarà d’una superfície d’esplanada d’aproximadament 30.000 m² destinada a albergar una terminal ferroviària, situada entre la terminal marítima polivalent en el Moll Centre 2 i la xarxa viària interior del Port de Sagunt, i que donarà servei a una platja de 3 vies de 750 metres de longitud que construirà l’APV. Pel que fa a les actuacions de condicionament d’esplanada, el licitador podrà decidir si executar-les o no.

Esta nova infraestructura del Port de Sagunt comptarà amb els avanços tecnològics necessaris per a proporcionar serveis d’alt rendiment, sostenibles i competitius per a reforçar el paper del port de Sagunt com un port industrial de referència en el Mediterrani Occidental. 

Infraestructura clau per a generar riquesa i ocupació

L’APV ha invertit més de 360 milions d’euros en la construcció i rehabilitació de les infraestructures del Port de Sagunt en els últims 20 anys, una inversió que ha permés a les instal·lacions saguntines l’ampliació de la seua activitat i la modernització dels seus processos, consolidant-se com un port de referència a Espanya. Esta aposta de l’APV per les instal·lacions de Sagunt ha situat a la infraestructura com un centre de referència a Espanya en el trànsit de mercaderies.

En línia amb estos objectius, l’APV, ha promogut la construcció d’un nou accés viari i ferroviari pel sud amb la finalitat de dotar al port de Sagunt de les infraestructures i serveis portuaris que responguen a una adequada intermodalitat marítim-terrestre, per mitjà d’una xarxa viària i ferroviària eficient i segura, connectada adequadament amb la resta del sistema de transport i amb nodes logístics d’alt interés en els Corredors Mediterrani i Cantàbric-Mediterrani.