Ports de l’Estat ha obert una nova convocatòria de subvencions dins del Pla d’Impuls a l’Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en les modalitats d’Idees i Projectes Comercials.

OBJECTIU

La finalitat del Fons Ports 4.0 no és una altra que dur a terme actuacions i programes de recerca i desenvolupament que resulten d’interés i que presenten com a objectiu fonamental l’impuls de l’emprenedoria per a la innovació dins del sector portuari, on l’eficiència i la sostenibilitat es convertixen en peces clau per a incrementar la competitivitat.

Aquesta iniciativa ens dona l’oportunitat de promocionar serveis innovadors en el sector portuari, atenent sempre els elements determinants de l’èxit a llarg termini d’un port.

  1. Eficiència logística en l’àmbit infraestructural, operacional o de prestació de servicis
  2. Sostenibilitat ambiental i energia
  3. Seguretat i protecció
  4. Digitalització de processos i plataformes intel·ligents
  5. Qualsevol producte innovador que supose un impacte significatiu en el sector portuari

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar i beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar i hagen de realitzar les idees i projectes subvencionables.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

 La dotació per al finançament d’Idees i Projectes Comercials, en el marc de la present convocatòria, ascendix a 6.750.000€. Aquesta quantitat es distribuïx de la següent manera:

IDEES: 750.000€

Pel que fa a cada Idea presentada dins d’aquesta modalitat, l’ajuda consistirà en una quantitat fixa i invariable de 15.000€.

PROJECTES EN FASE COMERCIAL: 6.000.000€

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Idees: 29 de febrer de 2024

Projectes Comercials: 29 de març de 2024

ANIMA’T I PARTICIPA AMB L’APV

Des de l’Autoritat Portuària de València, animem a aquells emprenedors, empreses i/o persones físiques que tinguen una idea o un projecte innovador i vulguen comptar amb el nostre suport o amb la nostra facilitació activa, a posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari: Vols rebre suport per a la teua proposta a la convocatòria de Ports 4.0.? (office.com)

La informació rebuda a través del formulari anterior ens permetrà ajudar als potencials interessats a enfocar el projecte i el possible suport de l’APV a aquest.

Dels 750.000 € destinats a la modalitat d’Idees, 105.000€ es destinaran a l’intraemprendimient i, si formes part de la plantilla de l’APV, això t’interessa. L’intraemprendimient engloba totes aquelles idees que es presenten, exclusivament, per personal de les Autoritats Portuàries, de manera individual o en agrupació de persones físiques.

Si estàs interessat, des d’APV volem animar-te a participar i ens agradaria recordar-te que estem a la teua sencera disposició per a assessorar-te i resoldre qualsevol dubte que puga sorgir. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’aquesta adreça de correu electrònic: [email protected]

Perquè pugues consultar la informació amb més detall, ens agradaria facilitar-te els enllaços a les bases de la convocatòria publicades en el BOE:

Anunci 39158 del BOE núm. 310 de 2023

i a la pàgina web oficial de “Ports 4.0” Ports 40 – Ports 4.0 llança una nova convocatòria d’Idees i Projectes Comercials amb 6,75 milions d’euros