2015 2016
CABOTATGE EXT. TOTAL CABOTATGE EXT. TOTAL Diferència %
LÍNIA REGULAR Embarcats 193.823 193.823 219.846 38.837 258.683 64.860 33,46
Desembarcats 179.721 5 179.726 210.885 37.368 248.253 68.527 38,13
Total 373.544 5 373.549 430.731 76.205 506.936 133.387 35,71
DE CREUER Inici de línia 30.231 30.065 -166 -0,55
Fi de línia 33.976 29.934 -4.042 -11,90
En trànsit 310.359 343.265 32.906 10,60
Total 374.566 403.264 28.698 7,66
Creuers Turístics. Nombre de Vaixells 174 181 7 4,02

​​

​​