2016 2017
CABOTATGE EXTERIOR TOTAL CABOTATGE EXTERIOR TOTAL Diferència %
LÍNIA REGULAR Embarcats 219.846 38.837 258.683 256.690 75.073 331.763 73.080 28,25
Desembarcats 210.885 37.368 248.253 242.254 76.235 318.489 70.236 28,29
Total 430.731 76.205 506.936 498.944 151.308 650.252 143.316 28,27
DE CREUER Inici de línia 30.065 30.059 -6 -0,02
Fi de línia 29.934 39.450 9.516 31,79
En trànsit 343.265 342.819 -446 -0,13
Total 403.264 412.328 9.064 2,25
Creuers Turístics. Nombre de Vaixells 181 203 22 12,15

​​
​​

​​