2018 2019
CABOTATGE EXTERIOR TOTAL CABOTATGE EXTERIOR TOTAL Diferència %
LÍNIA REGULAR Embarcats 266.178 70.263 336.441 289.866 53.843 343.709 7.268 2,16%
Desembarcats 243.605 70.399 314.004 274.871 58.531 333.402 19.398 6,18%
Total 509.783 140.662 650.445 564.737 112.374 677.111 26.666 4,10%
DE CREUER Inici de línia 33.596 33.889 293 0,87%
Fi de línia 48.160 35.243 -12.917 -26,82%
En trànsit 339.762 366.484 26.722 7,86%
Total 421.518 435.616 14.098 3,34%
Creuers Turístics. Nombre de Vaixells 194 203 9 4,64%

​​
​​

​​