2017 2018
CABOTATGE EXTERIOR TOTAL CABOTATGE EXTERIOR TOTAL Diferència %
LÍNIA REGULAR Embarcats 256.690 75.073 331.763 266.178 70.263 336.441 4.678 1,41
Desembarcats 242.254 76.235 318.489 243.605 70.399 314.004 -4.485 -1,41
Total 498.944 151.308 650.252 509.783 140.662 650.445 193 0,03
DE CREUER Inici de línia 30.059 33.596 3.537 11,77
Fi de línia 39.450 48.160 8.710 22,08
En trànsit 342.819 339.762 -3.057 -0,89
Total 412.328 421.518 9.190 2,23
Creuers Turístics. Nombre de Vaixells 203 194 -9 -4,43

​​
​​

​​