Escala 5 cruceros 2

2019 2020
CABOTATGE EXTERIOR TOTAL CABOTATGE EXTERIOR TOTAL Diferència %
LÍNIA REGULAR Embarcats 289.866 53.843 343.709 200.544 5.035 205.579 -138.130 -40,19%
Desembarcats 274.871 58.531 333.402 182.253 5.003 187.256 -146.146 -43,83%
Total 564.737 112.374 677.111 382.797 10.038 392.835 -284.276 -41,98%
DE CREUER Inici de línea 33.889 38 -33.851 -99,89%
Fi de línia 35.243 61 -35.182 -99,83%
En trànsit 366.484 26.187 -140.297 -92,85%
Total 435.616 26.286 -409.330 -93,97%
Creuers Turístics. Nombre de Vaixeills 203 12 -191 -94,09%

​​