Aurelio Martínez: “La nova Terminal Nord és un clar exemple d’infraestructura que compatibilitza sostenibilitat i creixement”

El president de l’APV ha agraït poder explicar en Les Corts “l’obra més important de la Comunitat Valenciana en els pròxims anys”

La futura Terminal Nord del Port de València permetrà multiplicar per dos l’ocupació que genera el Port fins a aconseguir els 80.000 llocs de treball en 2030

Suposa una inversió públic-privada de 1.400 milions d’euros, dels quals 1.000 milions corresponen a la iniciativa privada

“València tindrà la Terminal més eficient, competitiva i respectuosa amb el medi ambient”

València, 16 d’octubre de 2020.-  El president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez ha indicat en la comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports de les Corts Valencianes que “la nova Terminal Nord del Port de València és un clar exemple d’infraestructura que compatibilitza sostenibilitat i creixement. La nova terminal serà la més avançada mediambientalment del món, estarà totalment electrificada la qual cosa minimitzarà l’emissió de CO₂ mitjançant el subministrament elèctric als vaixells o la reducció d’un 98% de les emissions de CO2 actuals. Al mateix temps crearà noves ocupacions qualificades i serà una dinamitzadora de l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana i Espanya. Tot açò, ens permetrà continuar sent un hub portuari estratègic a nivell mundial”.

Durant la seua compareixença, Martínez ha explicat que la Terminal Nord del Port de València és necessària perquè “el comerç internacional continuarà creixent i produint-se intercanvis comercials, on el transport marítim és el més competitiu i eficient mediambientalment” i ha posat un exemple: “per a substituir un vaixell de València a la Xina fa falta 240 trens, que són 10 vegades més contaminants per milla navegable que un vaixell. El ferrocarril serà un element clau en el futur i cal continuar potenciant-lo, però no pot competir amb el vaixell en el transport de mercaderies”. A més, ha indicat que esta infraestructura és imprescindible perquè “el port de València ja està al 73% de la seua capacitat màxima, volem continuar sent un port hub, no perdre trànsits, i poder complir amb els nostres objectius i compromisos enfront de la societat, hi ha inversors que volen apostar pel nostre port, les inversions en aquestes infraestructures tenen uns terminis de maduració molt llargs, i perquè l’ampliació ja està feta”.

En este sentit, ha apuntat que “per a continuar sent competitius cal créixer i per a això les noves terminals han de ser eficients en matèria d’ocupació i respectuosos amb el medi ambient apostant per energies netes o major presència del ferrocarril, entre altres. I un clar exemple serà la nova Terminal Nord”.

El president de l’APV ha indicat que el Pla Estratègic 2001-2015 elaborat per l’Autoritat Portuària de València contemplava una ampliació de les infraestructures del port de València en la seua zona Nord que va ser aprovada, en el marc de la preceptiva tramitació per a escometre l’ampliació, al juliol de 2006 pel Consell Rector de Ports de l’Estat que va aprovar el Pla Director d’Infraestructures del Port de València. Les obres recollides en el citat Pla Director van ser sotmeses a la tramitació ambiental vigent, obtenint Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable.
“Després de l’obtenció de la DIA favorable, es van escometre les obres d’abric de l’Ampliació Nord que van començar al juny de 2008 i van finalitzar al febrer de 2012. L’import total de les obres va ser de 204 milions d’euros, dels quals 74 milions van ser subvencionats amb Fons de Cohesió Europeus”, ha assenyalat.

Aurelio Martínez ha explicat que “les obres ja iniciades del port compleixen amb els supòsits que es demanen per a fer una nova DIA: Quan hi haja un increment significatiu d’emissions a l’atmosfera, quan hi ha un augment en la generació de residus, quan s’incremente els abocaments en els llits o s’incrementen la utilització de recursos públics. En cap cas la nova obra de la terminal nord està entre estos motius”. Per això, el president de l’APV ha recalcat que la DIA de 2007 “és vàlida i està vigent” ja que no afecta les modificacions de l’avantprojecte de 2019 que no tenen un efecte advers en la dàrsena interior donat que es fan en aigües interiors, no es realitzarà la prolongació del dic d’abric, no es realitzarà les obres de dragatge del canal d’entrada i els materials per a farciments s’ajustaràn estrictament a les fonts que contempla la vigent DIA de 2007.

Respecte a les al·legacions, el president de l’APV ha assenyalat que s’han comptabilitzat un total de 216. “Estan totes contestades per escrit de manera exhaustiva. Una vegada Ports de l’Estat i el Consell d’Administració de l’APV aproven les modificacions a l’avantprojecte de 2018 s’informarà d’aquestes. Som un port totalment transparent que ha de compatibilitzar-se amb la confidencialitat de les empreses implicades a les quals cal demanar permís”.

Impacte en econòmic i en l’ocupació

Durant la seua intervenció, el president de l’APV ha assenyalat que “la nova Terminal Nord és l’obra més important per a la Comunitat Valenciana en els pròxims anys. Si volem continuar sent un hub portuari estratègic a nivell mundial i dinamitzador de l’activitat econòmica, la Comunitat Valenciana no es pot permetre el luxe de no dur a terme aquesta ampliació”. Segons els estudis realitzats, quan la nova terminal estiga operativa es duplicarà l’activitat econòmica del Port de València, generant fins a 80.000 ocupacions (el doble que en l’actualitat) i un valor afegit brut pròxim als 6.000 milions d’euros (tres vegades més que en l’actualitat).

Durant la seua compareixença, Martínez ha explicat que “la nova Terminal Nord, suposarà una inversió de 1.400 milions d’euros -400 públics i 1.000 privats- amb un important impacte econòmic tant en la fase de construcció com quan entre en funcionament”. El president ha conclòs la seua intervenció destacant que “València tindrà la terminal més moderna del món, la més eficient, que permetrà una major atracció de trànsit, amb una aposta decidida pel ferrocarril, respectuosa amb el medi ambient, generadora d’ocupació qualificada i complint amb la missió de millorar la competitivitat del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i del nostre hinterland. En definitiva, compatibilitzant creixement i sostenibilitat”.

Finalment, el president de l’APV ha convidat a tots els grups parlamentaris a “visitar el port i ampliar tots aquells aspectes sobre la nova Terminal Nord o qualsevol altre projecte de Valenciaport”.