Acords del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València

Gandia, 15 de febrer de 2019.- El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) – celebrat hui divendres 15 de febrer en l’emblemàtic Palau Ducal de Gandia – ha aprovat la modificació no substancial de la concessió administrativa de la qual és titular el REAL CLUB NÁUTICO DE GANDIA en el port de Gandia (detallat més endavant, en el punt 7) i ha sigut informat de la importància que per a la comarca de La Safor comporta el “Pla d’Inversions 2019-2023 de l’APV” en el recinte portuari de Gandia. Un pla que contempla una inversió de més de 28 milions d’euros destinades, principalment, a:

 • 1.853.000 € per a les obres de l’accés al port que ja han sigut adjudicades i compten amb un termini d’execució de 9 mesos. Es preveu que aquestes obres se simultanegen amb les obres d’equipament dels controls en els accessos, que compten amb un pressupost de 800.000 €, i l’inici del qual està previst per a estiu. Aquests treballs, al costat de la imminent finalització de les obres de circumval·lació de l’accés sud al port de Gandia per part del Ministeri, suposaran alliberar de trànsit pesat al nucli urbà de la ciutat i oferir millors condicions de creixement al recinte portuari.
 • 1.146.300 € per a les obres de millora del dragatge del port que el seu va iniciar es preveu per a el mes vinent de març i que compten amb un termini d’execució de 3 mesos.
 • 500.000 € per a la rehabilitació del Moll Fons Dàrsena que està previst en 2019.
 • 14,5 milions d’euros per a les obres del recinte i atraque del Moll Serpis 2 que es distribuiran de la següent manera: 4 milions d’euros en 2021, 4 milions d’euros en 2022 i 6,5 milions d’euros a partir de 2023.
 • 1,5 milions d’euros per al nou edifici d’oficines i serveis del port.

A més dels aspectes relacionats amb Gandia, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València ha adoptat els següents acords:

 • 1. Aprovació de la proposta de conveni interadministratiu entre el Ministeri de Foment, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València, ADIF, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de València per al desenvolupament de la Terminal Intermodal i Logística de València Font Sant Lluís. Aquest conveni es troba pendent de signatura i haurà de ser aprovat prèviament per cadascun dels organismes.
 • 2. Aprovació conveni entre l’Autoritat Portuària de València i l’Ajuntament de Sagunt, per a la seua tramitació per Ports de l’Estat davant el Ministeri de Foment a l’efecte de l’obtenció de l’autorització prèvia per a la seua signatura a atorgar pel Ministeri d’Hisenda. Es tracta d’una modificació del conveni prèviament aprovat per un canvi en la figura jurídica. El conveni preveu una mutació demanial objectiva per part de l’Ajuntament de Sagunt a l’APV dels terrenys per a l’accés ferroviari al port.
 • 3. Aprovació noves tarifes pel servei comercial d’ús del portal transaccional Valenciaportpcs.net per part d’empreses de posada a la disposició de treballadors portuaris. Aquestes tarifes entraran en vigor l’1 de febrer de 2019 i suposen la incorporació d’un nou perfil d’usuari al portal transaccional.
 • 4. Autorització a ALBATROS SHIPPING, S.L. per a la prestació de servei comercial de provisionista de bucs en els ports de València, Sagunt i Gandia per un termini de 3 anys.
 • 5. Autorització a Dª ELSA INÉS BEATRIZ DOS SANTOS per a la prestació de servei comercial de provisionista de bucs en els ports de València, Sagunt i Gandia per un termini de 3 anys.
 • 6. Autorització a MADICO Y VILLARROEL, S.L. per a la prestació de servei comercial de provisionista de bucs en els ports de València, Sagunt i Gandia per un termini de 3 anys.
 • 7. Aprovació modificació no substancial de la concessió administrativa de la qual és titular el REAL CLUB NÁUTICO DE GANDIA en el port de Gandia, per modificació del “Projecte Bàsic de remodelació i ampliació d’instal·lacions i del nou edifici social”. Aquesta modificació suposa incrementar la superfície construïda en un 4,8% i permet una millor integració urbanística i major permeabilitat amb el final del passeig marítim.
 • 8. Autorització de transmissió indirecta de la llicència i del títol concessional de SEROIL VALENCIA, S.L. a RECICLA MAS 2005, S.L.
 • 9. Autorització de la transmissió de la concessió administrativa de VULKAN SHIPYARD, S.L. en el Port de Sagunt a WINTERHAVEN HOLDINGS, S.L. amb destinació a l’activitat de drassana / varadero i escola d’oficis nàutics per a la construcció, reparació i venda d’embarcacions, així com per a la formació de professionals en la construcció d’embarcacions.
 • 10. Aprovació d’una aportació de fins a 115.000 euros a la Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana (FEPORTS) per a la seua liquidació per extinció.
 • 11. Aprovació d’una aportació de 66.000 euros per a l’exercici 2019 corresponent al Memoràndum d’Enteniment subscrit amb UNCTAD i Ports de l’Estat.