Valenciaport tanca l’any 2018 amb xifres històriques: 5.182.665 contenidors i 820.221 vehicles

Durant l’últim mes de l’any, Valenciaport va canalitzar 437.868 TEU, un 17,48% més que durant el mateix mes de 2017.

Valenciaport tanca 2018 com a port líder del sistema portuari espanyol en trànsit d’automòbils

València, 7 de febrer de 2019.- L’Autoritat Portuària de València (APV) ha tancat l’any 2018 amb rècords històrics en trànsits de contenidors i d’automòbils; les dues grans especialitats de Valenciaport. Segons les dades definitives del butlletí estadístic de l´APV, l’exercici anterior va manipular 5.182.665 TEU, la qual cosa suposa un creixement del 7,25% respecte a 2017. Aquestes dades confirmen el rècord històric aconseguit per Valenciaport a tancament de 2018, una fita que li situa com el primer port d’Espanya i del Mediterrani a aconseguir aquesta xifra. Atesos aquestes dades, els contenidors plens han crescut un 5,21% gràcies als bons registres de les importacions (+11,22%) i del trànsit (5,28%). Per part seua, en el còmput global les exportacions de contenidors plens avancen un 0,64% mentre que els contenidors buits augmenten un 14,51%.

El trànsit d’automòbils, per part seua, va avançar el passat exercici un 3,18% fins a un total de 820.221 unitats. Aquestes dades erigeixen a Valenciaport com el recinte líder del sistema portuari espanyol en aquest tipus de trànsits. Així mateix, el trànsit ro-ro registra un increment del 25,14%, amb 11.829.219 tones.

En termes mensuals, el mes de desembre ha sigut molt positiu per a Valenciaport, ja que les seues terminals han gestionat 437.868 TEU, un 17,48% més que durant el mateix mes de 2017. Al desembre, els contenidors plens, amb un moviment de 342.443 TEU, avancen un 16,59% a causa del bon comportament de la importació, que creix un 11,19%; i del trànsit, que registra una alça del 21,53%. Especialment significatiu és el comportament de les exportacions de contenidors plens durant aquest mes, ja que trenquen la tendència de mesos anteriors i aconsegueixen xifres positives amb un increment del 8,42% i un moviment total de 76.286 TEU. Per part seua, els contenidors buits experimenten una alça del 20,77%.

Quant al trànsit total, Valenciaport ha tancat l’exercici amb un total de 76.620.440 tones canalitzades, un 4,16% més que durant 2017. Aquestes dades se sustenten en la bona evolució de la mercaderia general, tant en contenidor com no contenitzada, i dels granels sòlids. El comerç exterior de mercaderia general registra un increment del 4,81% fins a un total de 24.577.795 tones. En concret, les importacions, amb 9.879.778 tones, creixen un 16,67% a causa dels bons registres de països com la Xina (+11,44%), Itàlia (+37,65%), Turquia (+35,83%) i els Estats Units (+1,15%). Per contra, les exportacions retrocedeixen un 1,89% fins a un total de 14.698.017 tones. No obstant això, alguns països com Itàlia (+11,24%) i els Estats Units (+17,32%) es mantenen en xifres positives. El trànsit global, per part seua, augmenta un 3,94%.

Tràfic per tipus de mercaderies

Segons les dades definitives avançades per l’Autoritat Portuària de València, la mercaderia general no contenitzada ha tancat l’exercici amb un creixement de l’exercici amb un creixement del 19,49% i un total de 14.085.970 tones. Aquest increment es deu als bons registres dels productes siderúrgics que, amb 2,56 milions de tones, augmenten un 12,05%; i altres productes alimentosos que, amb 967.000 tones, ascendeixen un 35,83%. El trànsit d’automòbils, per part seua, avança un 3,18% fins a un total de 820.221 unitats. Aquestes dades erigeixen a Valenciaport com el recinte líder del sistema portuari espanyol en aquest tipus de trànsits. El trànsit ro-ro, per part seua, registra un increment del 25,14%, amb 11.829.219 tones.

La mercaderia general en contenidor, amb 57.885.808 tones, ascendeix un 3,41%. En aquest epígraf destaquen mercaderies com a materials de construcció elaborats, amb un moviment de 5,33 milions de tones i un descens del 4,55%; resta de mercaderies, amb un moviment de 2,36 milions de tones, i una alça del 7,92%; productes químics, amb un moviment de 2,04 milions de tones i un avanç del 6,77%; i maquinària, eines i recanvis, amb un moviment d’1,36 milions de tones i una alça del 17,06%.

Els granels sòlids han tancat l’any 2018 amb un trànsit total de 2.544.075 tones, la qual cosa representa un creixement de l’11,64%. Aquest avanç es deu, principalment, als bons resultats obtinguts pels cereals i les seues farines que, amb 1,38 milions de tones, creixen un 27,80%. Per part seua, els granels líquids han tancat l’exercici en negatiu, amb un total d’1.909.692 tones i un descens del 40,39%. Per mercaderies, destaquen els productes químics, amb un total de 347.000 tones i un augment de l’1,02%; el gasoil, amb un total de 301.000 tones i una reculada del 7,01%; i el gas natural, amb 217.000 tones i un descens del 84,4%.

Trànsit de passatgers

El butlletí estadístic de l’Autoritat Portuària de València constata que en 2018 han utilitzat els recintes de Valenciaport per als seus desplaçaments marítims un total d’1.071.963 persones. Aquesta xifra suposa 0,88% respecte als registres obtinguts en 2017 i es deu, principalment, a la bona evolució del trànsit de línia regular. En concret, aquests serveis han sigut utilitzats en els ports de València i Gandia per un total de 650.445 passatgers.  Pel que respecta al trànsit de creuers, en 2018, han recalat en el port de València 421.518 persones (+2,23%) a bord d’una de les 194 escales que han realitzat en el recinte.

Trànsit per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport durant 2018 han sigut Espanya, amb 9,82 milions de tones i un avanç del 13,32%; els Estats Units amb 6,5 milions de tones i un augment del 26,36%; la Xina amb 6,4 milions de tones i un descens del 8,65%; Itàlia amb 6,2 milions de tones i un augment del 26,02% i Turquia amb 4,2 milions de tones i un augment del 20,64%. Per àrees geogràfiques destaca l’àrea del Mediterrani i Mar Negre amb un total de 21,75 milions de tones i un augment del 15,72%; Espanya amb un trànsit de 9,82 milions de tones i un augment del 13,32% i Llunyà Orient amb 9,64 milions de tones i un descens del 7,41%.