Valenciaport gestiona a l’agost 503.482 contenidors i registra el seu millor mes de la història

És la primera vegada que un port espanyol supera la xifra de 500.000 TEUs en un sol mes. Un rècord que reafirma la recuperació de trànsits després del pitjor del COVID-19 i la rellevància de Valenciaport per a la importació i exportació de l’economia valenciana i espanyola

Agost destaca per l’augment dels contenidors plens de càrrega (exportació) amb un creixement del 18,18% respecte al mateix mes de l’any passat

La xifra dels 503.482 suposa un augment de trànsits del 7,07% en el nombre de contenidors gestionats; i del 2,45% les tones de mercaderies que han passat per les terminals valencianes (7,2 milions de Tn)

L’Autoritat Portuària de València (APV) confia que el mes d’agost marcarà el punt d’inflexió, l’abans i després, de la recuperació de les operacions import/export i de l’activitat comercial d’Espanya amb la resta del món

En l’acumulat de l’any s’han superat els 51,2 milions de tones de trànsit, una xifra que encara està un 7,41% per davall de l’aconseguida en el mateix període de l’exercici anterior; i calculat en TEUs (contenidors de 20 peus, o de 6,1 metres) l’acumulat suma ja les 3.452.112 unitats: un 7,35% menys

València, 14 de setembre de 2020.-  503.482 TEUs. És el número dels contenidors que es van carregar i van descarregar en les terminals de Valenciaport durant el mes d’agost passat. És la primera vegada que es supera en un mes el mig milió de contenidors; una quantitat que a més de marcar el rècord històric de moviments mensuals, reafirma la tendència de recuperació observada en els mesos de juny i juliol últims. Fins a agost de 2020, els dos millors mesos de la història de les estadístiques de Valenciaport van ser el de juliol de 2019, quan es van gestionar 494.262 TEUs, i maig de 2019 (490.587).

Gràfic 1. Els 10 mesos amb major moviment de contenidors gestionats per Valenciaport

Ranking Año Estadistico Mes Estadistico Total Teus
1 2020 8 503.482
2 2019 7 494.262
3 2019 5 490.587
4 2019 3 481.607
5 2019 4 474.644
6 2018 10 472.232
7 2019 10 471.730
8 2019 8 470.218
9 2018 5 462.154
10 2018 11 447.903

El rècord d’agost consolida la posició de lideratge de Valenciaport en operacions d’import/export del sistema portuari espanyol, en un moment marcat per la crisi sanitària i econòmica generada per la pandèmia del Coronavirus. Un símptoma positiu de recuperació de l’economia i del trànsit comercial mundial que té en el servei marítim la seua principal ruta en la generació de riquesa i en la competitivitat de l’activitat industrial.

En este sentit, cal destacar el fet que en el mes passat també es va registrar un augment en el nombre de vaixells que van treballar en les instal·lacions de Valenciaport, passant dels 666 de l’agost de 2019 als 752 de l’últim agost. (També calculat en tones de registre brut, o GT – 24.677.530 – l’augment va ser del 7,38%).

En este augment de l’activitat comercial destaca el creixement dels contenidors plens, un 11,52%, i especialment els TEUs dedicats a exportació, que registren un comportament positiu del 18,18% en este mes d’agost respecte al mateix mes de 2019. Es tracta d’una dada que reflecteix l’activació de la producció de béns i productes de la indústria espanyola i les seues vendes a l’exterior.

Respecte als contenidors d’importació, estos van descendir un 1,36% mentre que els dedicats a trànsit van augmentar un 12,7%. A més, cal afegir un descens del 5,92% dels contenidors buits durant agost. Un mes en què Valenciaport ha superat els 7,2 milions de tones de mercaderies, un 2,45% més que a l’agost de l’any passat, aconseguint així un doble indicador positiu d’evolució de trànsits: en contenidors i en tones.

A més, esta fita en el moviment de contenidors té la seua continuïtat amb el creixement del 12,94% del total de mercaderia contenerizada, que aconsegueix la xifra de 5,8 milions de tones i que contrasta amb el descens del 45% de la mercaderia a granel. En este mes d’agost també cal destacar un descens del 6,94% en el trànsit ro-ro, una xifra molt més moderada que en els mesos precedents.

Des de l’Autoritat Portuària de València s’ha posat en valor esta marca històrica en el moviment de TEUs i es confia que l’agost siga el punt d’inflexió de la recuperació de l’activitat import/export a Espanya que en els últims mesos ha estat marcada per la crisi de la Covid-19, principalment el mes de maig. Les dades – tant de contenidors com de tones de mercaderies, així com les últimes xifres del VCFI i de la reducció de la flota ociosa – conviden a l’optimisme, com un senyal del començament de la recuperació econòmica en les principals economies mundials.

El mes d’agost, els països que mes van disparar la seua relació comercial amb Valenciaport (quadre 2) van ser l’Índia (+61,88), Itàlia (+118,44) i el Marroc (+66,1%). Pel que respecta als països amb els quals es van gestionar més contenidors, la primera posició a l’agost l’ocupa Xina amb 64.149 seguit pels EUA amb 53.488 (quadre 3).

País 2019 2020 diferencia Crecimiento
INDIA       17.210 27.859 10.649 61,88%
ITALIA      7.007 15.306 8.299 118,44%
MARRUECOS   8.947 14.861 5.914 66,10%
ESPAÑA      31.128 36.091 4.963 15,94%
ARABIA SAUDI 8.777 12.002 3.225 36,74%
TURQUIA     31.129 33.805 2.676 8,60%
R.DOMINICANA 3.660 6.164 2.504 68,42%
PANAMA      1.088 2.972 1.884 173,16%
U.E. ARABES 7.735 9.461 1.726 22,31%
ISRAEL      7.603 9.302 1.699 22,35%

Cuadro 2 (mayores incrementos en valor absoluto)

Agosto 2020
País TEU
CHINA       64.149
E.E.U.U.    53.488
ESPAÑA      36.091
ARGELIA     35.294
TURQUIA     33.805
INDIA       27.859
O/D INDETER. 20.790
ITALIA      15.306
MARRUECOS   14.861
ARABIA SAUDI 12.002

Cuadro 3 (Países por TEU en agosto)

Per productes, destaca els més de 87.000 contenidors amb Resta de mercaderies (roba, calçat, tèxtil i altres béns de consum), seguits pels més de 50 mil TEU de Materials de construcció o els 46 mil de Productes químics (quadre 4). Els majors increments en el trànsit de mercaderies per TEU (quadre 5) corresponen a Resta de mercaderies (+9,49%), Materials de construcció (14,14%) o Productes químics (10,14%).

Agosto 2020
Mercancía TEU
Resto de mercancías (ropa, calzado, textil y otros bienes de consumo)                               87.008
Materiales de construcción elaborados                     50.696
Productos químicos                                46.428
Maquinaria, herramientas y repuestos                    42.830
Otros productos alimenticios                      26.588
Automóviles y sus piezas                          18.643
Papel y pasta                                     18.445
Vinos, bebida, alcoholes y derivados              12.957
Productos siderúrgicos                            11.722

 Cuadro 4 (Contenedores gestionados por tipo mercancía)

Mercancía 2019 2020 diferencia Crecimiento
Resto de mercancías                                79.469 87.008 7.539 9,49%
Materiales de construcción elaborados                    44.414 50.696 6.282 14,14%
Productos químicos                                42.153 46.428 4.275 10,14%
Cereales y su harina                               3.415 7.388 3.973 116,34%
Otros productos alimenticios                      22.674 26.588 3.914 17,26%
Pienso y forrajes                                 4.957 8.129 3.172 63,99%
Tabaco, cacao, café y especias                    5.733 8.584 2.851 49,73%
Maquinaria, herramientas y repuesto                    40.334 42.830 2.496 6,19%
Papel y pasta                                     16.960 18.445 1.485 8,76%
Conservas                                         4.776 6.039 1.263 26,44%

Cuadro 5 (Los mayores incrementos de TEUs por mercancías en valor absoluto)

Es superen els 51 milions de tones

En el comparatiu amb 2019 de les xifres acumulades del que portem de 2020, les dades de Valenciaport segueixen condicionats per la crisi de la Covid-19. Així, en els primers huit mesos de l’any, el trànsit de mercaderies va superar els 51 milions de tones; un 7,41% menys que el mateix període de 2019. En els mateixos huit mesos es van mobilitzar un total de 3.452.112 TEUs,  que suposen un 7,35% menys que l’exercici anterior.

Segons la forma de presentació de la mercaderia, la que arriba per contenidor ha mostrat una tendència més moderada amb 39,93 milions de tones i un descens del 4,57%, mentre que la resta de les mercaderies (granel líquid, granel sòlid i no conteniritzat) van presentar xifres negatives de dos dígits.

En este context, el sector agroalimentari ha mostrat entre gener i agost una tendència similar a l’any anterior, amb un lleuger descens del 1,8% i prop de 5,2 milions de tones de mercaderies mogudes. Dins d’este sector, si comptabilitzem la mercaderia que ha arribat per contenidor, esta registra un augment del 5,36%, amb xifres positives tant en les exportacions (+2,14) com les importacions (+17,97). En l’acumulat de l’any també destaca l’augment un 18,93% dels minerals no metàl·lics. Pel que respecta als vehicles, el descens ha sigut del 16,16%; i en els materials de construcció del 5,58%.

Per països, els EUA continua sent el principal soci en activitats comercials de Valenciaport, tant en el número de TEUs com el trànsit de tones. En el que portem d’any ha anotat descensos del 5,65% i el 9,05% respectivament. Als Estats Units li segueix la Xina, amb reculades del 8,23% en TEUs i del 7,86% en tones. No obstant això, estos descensos estan sent compensats per països més dinàmics, com Regne Unit (augments de trànsits comercials del +51,35), Itàlia (+21,69%), el Canadà (+20,87%), Arabía Saudita (+15,63%), Algèria (+13,30) i l’Índia (+5,46%).

Trànsit ro-ro

En l’acumulat de l’any, Valenciaport ha gestionat comercialment 315.368 automòbils, un 37,13% menys que l’exercici anterior; encara que, cal destacar, que en este mes d’agost el descens va ser més moderat (-6,94). El trànsit de passatgers continua marcat per la pandèmia de la Covid-19 en el sector creuerista (-88,3%), mentre que els passatgers en línia regular han descendit un 39,6%.