La web de VPI publica els plecs de la ZAL

Entre els criteris d’adjudicació, es valoraran mesures d’impacte socioeconòmic, com la creació d’ocupació en col·lectius amb el risc d’exclusió social

València, 1 d’abril de 2019.- La web de València Plataforma Intermodal i Logística (VPI) ha publicat hui el plec de condicions que regirà l’adjudicació i constitució d’un dret de superfície sobre les pomes edificables de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Valencia.

L’objectiu és la posada a disposició per a la Comunitat Portuària i operadors de primer nivell de les parcel·les logístiques de la ZAL, l’activitat de la qual a desenvolupar estiga vinculada al trànsit marítim , de manera que el Port de València fidelitze i/o atraga noves inversions, generant ocupació i millorant la competitivitat del teixit empresarial espanyol.

Els aspectes més destacats del plec són els següents:

  • Ixen a concurs les pomes  de la ZAL del Port de València  A1,B1, A2, B2, F2, G2 I A3. Un total de 239.000m2 dedicats a la logística.
  • Els operadors  podran optar a  una o més pomes completes,  en règim de Dret de Superfície (DS).
  • La poma A3  es reserva en exclusiva per a un  projecte de nau modular multi –inquilí, que donarà cabuda a diversos operadors amb necessitat d’espais menors.
  • Els operadors que no opten a pomes completes podran compartir espai amb altres operadors presentant la seua oferta de forma conjunta.
  • El termini del DS  serà com a mínim de 15 anys i màxim de 35 anys, amb possibilitat de pròrroga (que no superarà el termini original, és a dir , amb un DS de 15 anys es podria optar a una pròrroga màxima de 15 anys)
  • S’estableixen criteris de valoració tècnica i econòmica ( “no és una subhasta de sòl al millor preu”) :

Els criteris de valoració tècnica estan relacionats amb la naturalesa dels clients finalistes,  el projecte a desenvolupar en la ZAL, les mesures d’impacte socioeconòmic (creació d’ocupació especialment en aquells col·lectius amb alt risc d’exclusió social i actuacions que potencien la igualtat de gènere) i les mesures de millora mediambiental (reducció del CO2 equivalent, ús de fonts d’energia alternativa i el compromís d’implementar mesures que contribuïsquen a l’eficiència energètica i a la sostenibilitat – Certificat *BREEAM, LLEGIU, VERDA o equivalents).

Els criteris de valoració econòmica atendran cànon mensual oferit i inversió a realitzar.

El termini de presentació d’ofertes s’ha establit en 60 dies naturals.

Tota la informació en http://www.valenciazal.com