En l’últim any, el VCFI s’ha duplicat passant de 2.314,89 punts en el quart mes de 2021 als 4.653,85 punts d’abril de 2022

La conjuntura econòmica del moment, marcada per una extrema volatilitat, afecta el comportament del mercat i, d’aquesta manera, el binomi format per l’oferta-demanda de transport marítim

En este mes s’aprecia una menor demanda del trànsit marítim generat per la política zero COVID-19 en Shanghái, els paquets de mesures de sanció contra Rússia o la congestió portuària en diferents zones

El subíndex del Mediterrani Occidental augmenta un 6,29% i el Llunyà Orient s’incrementa un 3,58%

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) a l’abril ha incrementant en un 5,09% respecte al mes anterior. En l’últim any, l’Índex s’ha duplicat passant de 2.314,89 punts en el quart mes de 2021 als 4.653,85 punts d’abril de 2022. Respecte a l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018, el VCFI ha acumulat un creixement del 365,39%. La conjuntura econòmica del moment, marcada per una extrema volatilitat, afecta el comportament del mercat i, d’esta manera, el binomi format per l’oferta-demanda de transport marítim. A més, cal destacar les revisions a la baixa en el creixement econòmic mundial, ja augurades per alguns dels organismes de referència internacional.

En este sentit, la situació del mercat energètic ha estat marcada per la guerra a Ucraïna i la caiguda en l’activitat a la Xina a conseqüència de les restriccions imposades pels nous rebrots de la COVID-19. Així doncs, el preu del petroli Brent ha revertit la seua tendència alcista, disminuint en un 5% respecte al mes anterior, situant-se en els 100,8$. Pel que respecta als combustibles marítims, atés el preu del bunkering (proveïment de carburant de vaixells en la mar) dels 20 principals ports del món, segons les dades oferides per Ship&Búnquer, també s’observa una certa contenció. Així doncs, preu del combustible VLSFO ha passat de 915,50$ al març a 924,50$ a l’abril, representant tan sols un increment del 0,98%.

Pel que refereix a la capacitat oferida i com s’apunta per part de Alphaliner, la flota inactiva per motius comercials s’ha mantingut en mínims. Així doncs, a mitjans d’abril es van comptabilitzar un total de 55 vaixells ociosos, amb un total de 180.653 TEU (contenidor estàndard de 20 peus) que representen un 0,7% del total de flota activa, mostrant una caiguda respecte al mes de març, amb un total de 59 vaixells ociosos i 204.977 TEU, representant un 0,8% del total de flota activa.

En el que concerneix la demanda de transport, s’aprecia una menor demanda per la caiguda en el comerç internacional. Segons les últimes dades oferides per la consultora Linerlytica, s’observa una important reculada en el volum de trànsit portuari en comparació amb el mes anterior, degut principalment a la caiguda en els trànsits de la Xina pels tancaments arran de la política zero COVID-19, la qual ha afectat greument el rendiment portuari en Shanghái. Al mateix temps, l’afecció dels trànsits dels ports europeus pels paquets de mesures de sanció contra Rússia, així com per la caiguda en els nivells de confiança i a conseqüència del consum dels consumidors, continua sent una constant.

Un altre problema al qual s’ha hagut d’enfrontar la indústria marítima i que han sigut presents durant el mes d’abril són els alts nivells de congestió portuària. En aquesta línia, d’acord amb les dades oferides per Linerlytica, l’embotellament portuari a nivell global va incrementar en un 1,4% durant el mes d’abril, amb 3,4M de TEU que representen el 13,4% del total de la flota. Entre les principals regions afectades per la mateixa es destaquen Amèrica del Nord (30%), el Nord d’Àsia (29%) i el Nord d’Europa (11%). Com és evident, els motius darrere d’estos nivells han sigut l’estirada de la demanda d’importació per part d’Amèrica del Nord juntament amb el tancament dels ports xinesos pel nou brot de COVID-19, la qual ha duplicat els temps d’espera.

Quant a l’anàlisi de les diferents àrees que componen el VCFI, l’increment és la tendència general a excepció de Llatinoamèrica Atlàntica, que ha disminuït en un 0,94%. Pel que refereix a les pujades, cal destacar l’increment en els nolis dels EUA i el Canadà (9,82%), pel ja esmentat empenyiment de la demanda d’importació, així com Àfrica Costa Oriental (8,14%), com a conseqüència directa les greus inundacions per les fortes pluges i que han obligat al fet que es paralitze l’activitat portuària, donant peu a l’acumulació de grans quantitats de contenidors.

VCFI Mediterrani Occidental

Quant al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa un increment del 6,29% respecte al mes anterior, situant-se en 2.333,88 punts, i acumulant un creixement del 133,39% des de l’inici de la sèrie l’any 2018. No obstant això, i al mateix temps, pel que respecta als trànsits des de Valenciaport, s’observa un descens en els trànsits que van fins al Marroc, Tunísia i Algèria respecte al mes anterior una situació transitòria, donada la complexa conjuntura del moment.

VCFI Llunyà Orient

En l’àrea del Llunyà Orient, i precedit per un descens el mes de març, s’observa un increment del 3,58%, aconseguit els 3.771,91 punts i acumulant d’esta manera un creixement del 277,19% respecte a l’inici de la sèrie al gener del 2018. En esta línia, es destaca una disminució en els fluxos d’exportació de Valenciaport amb la Xina, el seu principal soci comercial. De nou, es podria tractar d’una situació puntual donat el context actual, marcat per la ja esmentada congestió portuària en els principals ports xinesos i que està provocant disrupcions en el transport i les cadenes de subministrament al mateix temps que avivant la inflació.