El València Containerised Freight Index (VCFI) creix al març un 17,48%

Se situa en els 1.971,96 punts, la xifra més alta des de l’inici de la sèrie al gener de 2018

El preu del combustible, l’escassetat de contenidors buits o la congestió en les principals rutes són factors que han influït en el creixement de l’Índex

Destaca especialment l’augment dels nolis a Llatinoamèrica Pacífica (45,68%), Centreamèrica i Carib (40,08%), els Estats Units i el Canadà (23,17%) i Mediterrani Oriental (14,99%)

València, 9 d’abril de 2021.- El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) registra al març un augment del 17,48% respecte al mes anterior i se situa en els 1.971,96 punts, la xifra més alta des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018. El creixement dels nolis es dóna en totes les àrees geogràfiques analitzades pel VCFI excepte en dos (Europa Atlàntica i Països Bàltics). El preu del combustible, la congestió en les principals rutes de l’Est i Oest, l’escassetat de contenidors buits i la previsió d’una demanda de càrrega forta de trànsit marítim en els pròxims mesos són factors que han influït en el creixement de l’índex.

Des del punt de vista de la demana, des de desembre de 2020 sembla que el creixement del tràfic portuari global s’ha estabilitzat i al febrer es manté pràcticament en els mateixos nivells que en el mes anterior, segons les últimes dades publicades per RWI/ISL que elabora l’Institut Leibniz d’Investigaciò Económica. No obstant això, si prenem com a referència les últimes dades de Valenciaport, s’observa un augment de la demanda de tràfics d’exportació (contenidors plens) que van experimentar un fort creixement al febrer respecte a gener i estan en nivells molt superiors als del mateix període de l’any anterior.

Per part seua, des de l’òptica de l’oferta la flota inactiva es va situar a mitjan març en el 2,6% mentre que la flota ociosa per raons comercials va aconseguir el 1,1%. Segons Alphaliner, esta dada es correspon amb les previsions dels operadors marítims d’una demanda de càrrega forta per als pròxims mesos, en particular en el període previ a la pròxima temporada alta d’estiu. Les navilieres també esperen que els problemes actuals de congestió portuària en les rutes principals de l’Est i l’Oest persistisquen fins als mesos d’estiu, la qual cosa ampliarà encara més la ja escassa oferta de capacitat i contribuirà a mantindre en nivells baixos la flota inactiva.

Un altre dels aspectes determinants de les fluctuacions dels nolis és el preu del petroli. Al març, el valor mitjà del barril de Brent europeu es va situar en els 65,41 dòlars per unitat, un 5,03% més que el mes anterior, continuant amb la tendència creixent dels últims mesos. Els preus de bunkering -proveïment de carburant de vaixells en mar- al març han mostrat un comportament dispar. Així, en la primera meitat del mes el cost de l’IFO 380 (Intermediate Fuel) i el VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) va continuar amb la tendència creixent, mentre que en la segona quinzena els preus van patir un lleuger descens.

Pel que respecta a les àrees geogràfiques, destaquen especialment els creixements de Llatinoamèrica Pacífica (45,68%), Centreamèrica i Carib (40,08%), els Estats Units i el Canadà (23,17%) i Mediterrani Oriental (14,99%). Segons les últimes dades de trànsits de Valenciaport, els contenidors d’exportació cap a estas zones han experimentat un intens creixement al febrer (última dada disponible), la qual cosa pot estar pressionant els nolis a l’alça amb estas àrees. A això cal afegir que continua l’escassetat de contenidors i la congestió en algunes rutes.

En este sentit, cal assenyalar el cas dels Estats Units on persisteixen els problemes d’estancament en alguns dels seus principals ports el que provoca efectes negatius sobre les cadenes d’importació. A més, cal afegir que la despesa en béns ha experimentat un creixement positiu des de juny de 2020, sent esta el motor de l’auge de la demanda. Un augment que continua en 2021 el que fa preveure que l’increment en la demanda de béns als EUA s’accelerarà, amb el que continuarà el repte que això suposa per a les cadenes logístiques d’importació. 

VCFI Mediterrani Occidental

El Sub-índex amb el Mediterrani Occidental va tornar a créixer un 19,74% situant-se en els 1.459, 51 punts. D’esta manera, encadena ja quatre mesos consecutius de fortes pujades, acumulant un 45,95% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Cal reflectir que el comportament de les exportacions des de Valenciaport amb estos mercats segueix en positiu, encara que en l’últim mes va ser més moderat. En canvi, el context global d’escassetat de contenidors buits i la dificultat per a trobar slot en els vaixells continuen sent la tònica imperant, la qual cosa pot estar influint en gran manera sobre els nolis amb aquesta àrea. 

VCFI Llunyà Orient

Quant al Sub-índex de Llunyà Orient, al març torna a experimentar un fort creixement del 8,05% i ja encadena huit mesos consecutius a l’alça, situant-se en els 3.180,31 punts. Més enllà dels problemes globals en el marcat de transport marítim que sembla que estan afectant la majoria de les àrees, també cal destacar que els tràfics d’exportació des de Valenciaport amb els mercats pertanyents a esta àrea van créixer de manera intensa al febrer. D’esta manera, esta major demanda pot estar pressionant també els nolis amb estos destins.