En 2022 s’han gestionat 79,36 milions de tones de mercaderies (-6,92%) i 5.052.272 contenidors (-9,85%)

Valenciaport com a termòmetre de l’activitat econòmica reflecteix la tendència marcada per consultores com SeaIntelligenceque marquen un descens del 10% del trànsit marítim mundial

Es produeix una caiguda de 416.137 TEUs plens de trànsit (contenidor estàndard de 20 peus) que suposen un -16,81%.

La tendència també afecta als dedicats a l’exportació que baixen un 7,59% mentre que els d’importació augmenten un 1,55%. Un símptoma del retrocés de les vendes a l’exterior de les empreses espanyoles i la desacceleració de la producció industrial

Creix notablement el moviment d’automòbils que pugen un 22,25% i superen les 600.000 unitats

També destaca l’increment en el trànsit de passatgers, tant de línies regulars (+48,67%) com de creueristes (+376%)

Baixen pràcticament tots els sectors excepte l’energètic amb una pujada del 63,5%, destacant el gas natural que doblega les tones gestionades respecte a 2021, la resta de les mercaderies que avança un 2,39% i els vehicles i elements del transport (+1,36%)

Per països, els Estats Units és el soci preferent en el total de mercaderies mobilitzades amb un augment del 9,43% i la Xina és el país amb més TEUs malgrat la caiguda del 13,32%

Valenciaport com a termòmetre de l’activitat econòmica i el comerç mundial reflecteix en les seues dades de 2022 la crisi internacional que està afectant a les operacions empresarials i l’intercanvi de mercaderies mundial que s’enfronta a una conjuntura complexa marcada per la guerra a Ucraïna, el major neoproteccionisme, l’alta inflació i l’alça en els preus dels combustibles o les matèries primeres. Malgrat la caiguda en els trànsits totals (-6,92%) i de contenidors (-9,85%) durant l’exercici anterior, Valenciaport manté la seua quota en el 40% del trànsit import/export del sistema portuari espanyol, igual que en anys precedents. És el trànsit on Valenciaport presta el seu servei directe a les empreses de la seua hinterland. L’any s’ha tancat amb un ascens dels automòbils gestionats que han pujat un 22,25%, i els passatgers, tant de línies regulars (+48,67%) com de creueristes (+376%).

Així, segons les dades del Butlletí Estadístic de l’Autoritat Portuària de València (APV), en 2022 s’han mobilitzat un total de 79.365.321 tones de mercaderies el que suposa un descens del 6,92% mentre que els TEUs ha sigut 5.052.272 amb una caiguda del 9,85% -en la línia que indica la consultora SeaIntelligence d’una dessaceleració del trànsit mundial entorn al 10%-. Un descens de contenidors que es produeix principalment en els de trànsit amb un retrocés de 416.137 unitats, un 16,81% en termes relatius respecte a l’exercici 2021. Passen de 2.475.802 en 2021 a 2.059.665 durant l’any passat, trànsits que s’han desviat cap a altres ports del Mediterrani. Respecte als contenidors plens de càrrega (exportació), que van fregar el milió, es produeix una disminució de 82.032 contenidors, un -7,59% menys que en 2021. I els plens de descàrrega (importació) han crescut un 1,55% per a situar-se en 850.589 unitats. Els buits han descendit en 2022 un 5,54%.

La baixada del tràfic d’exportació és un símptoma de la salut econòmica del hinterland del Port de València, i reflecteix que estem en una crisi on els principals mercats als quals exporta Espanya estan passant-ho mal. Mentre que el baix creixement de la importació està vinculat a la producció de les empreses i al consum intern. En 2022 estos contenidors han augmentat un 1,55% enfront de fa uns mesos on hi havia pujades per damunt del 20%, la qual cosa representa una clara desacceleració en l’adquisició de béns i matèries primeres que afecta la producció del teixit empresarial de l’àrea d’influència de Valenciaport.

No obstant això, la clau per al del Port de València és que el pes del import/export (on Valenciaport presta servei directe a les empreses) de tota Espanya s’ha mantingut en el 40%, igual que en anys anteriors.
Esta tònica també es reprodueix en l’últim mes de l’any, amb una disminució del 18,86% en les mercaderies que van aconseguir les 5.597.064 tones. Els contenidors han descendit un 20,33%, amb 351.427 gestionats en l’últim mes de l’any. Les baixades han sigut en els plens de càrrega (-12,52%), descàrrega (-16,84%) i trànsit (-27,68%). Els buits també pateixen un enfonsament del 13,43%.

Respecte al tipus de mercaderia, la situació conjuntural és un clar reflex dels trànsits de Valenciaport i el canvi en l’arribada/eixida de productes. Així, el granel líquid ha mobilitzat 5.818.821 tones (+50,44%), destacant el gas natural que s’ha gestionat a través del Port de Sagunt que s’ha duplicat en 2022 respecte a 2021 fins a aconseguir les 4.118.575 tones. De fet, en nombre de vaixells dedicats al transport de productes com els energètics ha sigut de 322, un 10,65% més que l’any anterior. Els Estats Units acapara la meitat de les importacions de gas natural. El granel sòlid supera les 2.255.164 tones, un 4,45%, destacant en este sentit l’augment d’un 12,14% del trànsit de cereals i les seues farines. La mercaderia no containerizada manté la quota de 2021 amb 14.763.010 tones, mentre que el descens es produeix en la mercaderia containerizada amb 56.125.555 tones, un 12,33% menys.

En general, han disminuït els trànsits en tots els sectors. El siderometal·lúrgic baixa un 9,85%, els materials de construcció un 12,61%, els productes químics un 9,99%. L’agroalimentari manté en 2022 les xifres de 2021, amb un retrocés del 0,47%. Els sectors que augmenten són l’energètic (+63,5%), altres mercaderies (+2,39%) destacant la fusta i suro (+12,95%) i els vehicles i elements de transport (+1,36%).

Gran pujada d’automòbils i passatgers

Segons les dades de l’APV, en 2022 han atracat en les dàrsenes de Valenciaport un total de 7.521 vaixells, la qual cosa representen un creixement del 3,1% respecte al mes anterior. A més dels vaixells tanc, que creixen un 10,65%, cal assenyalar l’ascens de vaixells de càrrega a granel un 16,67%.

Pel que respecta al trànsit d’automòbils, durant 2022 cal destacar que pels molls de València i Sagunt s’han gestionat 603.566 unitats, un 22,25% més. En xifres absolutes, s’han mobilitzat 109.869 vehicles més que en 2021. Este trànsit de vehicles es produeix principalment amb Itàlia, Bèlgica i Turquia que aglutinen el 50% de les operacions. Quant al trànsit ro-ro (sistema pel qual una embarcació transporta carregament en rodes), el trànsit total ha sigut de 12.946.088 tones, un 0,64% més que en 2021.

D’altra banda, el trànsit de passatgers s’ha situat en 1.373.552 persones (incloses línies regulars i creueristes), amb un creixement total del 116%. En concret, es van registrar 750.499 passatgers de línia regular (+48,67%) i 623.053 creueristes (+376%).

Els Estats Units, Itàlia i la Xina, principals socisPel que refereix al trànsit

Per països, segons el Butlletí Estadístic de l’APV, els Estats Units és el que més moviment ha generat amb un total de 8.433.368 tones i un increment del 9,43%. A continuació, se situa Itàlia amb 7.490.11 tones -xifra similar a 2021-mentre que la Xina ocupa el tercer lloc amb un descens del 12% i un total de 6.073.718 tones. El gegant asiàtic ocupa la primera posició en el trànsit de contenidors amb 530.902 (-13,32%), seguit pels Estats Units amb 487.828 (-8,18%) i Turquia amb 250.731 (-21,29%).

El Regne Unit és el país més dinàmic de 2022 amb un augment del 34,16% en el total de mercaderies i del 25,14% en contenidors. També destaquen com a països que han crescut en 2022, Nigèria (+39,64%), Bèlgica (+34,11% i Països Baixos (13%).