Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, ens va deixar l’any passat. Volem unir-nos a les mostres de respecte i afecte que la seua familia ha rebut i fer un merescut homenatge a Quino oferint una oportunitat al públic valencà i al visitant de la ciutat per a tornar a llegir les seues tires i coneixer altres personatges i facetes de la seua vasta producció.