Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tones)

2019 2020 Diferència
1. GRANELS 5.310.131 4.532.684 -777.447 (-14,64%)
2. MERCADERIA GENERAL 75.417.608 76.011.953 594.345 (0,79%)
3. PESCA I AVITUALLAMENT 335.816 337.587 1.772 (0,53%)
TOTAL 81.063.555 80.882.224 -181.330 (-0,22%)

Granels (tones)

2019 2020 Diferència %
Líquid 3.120.013 2.673.188 -446.825 -14,32%
Sòlid 2.190.118 1.859.496 -330.622 -15,10%
TOTAL 5.310.131 4.532.684 -777.447 -14,64%

Mercaderia General (tones)

2019 2020 Diferència %
No containeritzada 14.585.870 12.747.552 -1.838.318 -12,60%
Containeritzada 60.831.738 63.264.401 2.432.663 4,00%
TOTAL 75.417.68 76.011.953 594.345 0,79%

Pesca i Avituallamient (tones)

2019 2020 Diferència %
Pesca 1.495 1.516 22 1,44%
Avituallamient 334.321 336.071 1.750 0,54%
TOTAL 335.816 337.587 1.772 0,53%

Total Tràfic 1+2 (tones)

2019 2020 Diferència
1. GRANELS 5.310.131 4.532.684 -777.447 (-14,64%)
2. MERCADERIA GENERAL 75.417.608 76.011.953 594.345 (0,79%)
TOTAL 80.727.739 80.544.637 -183.102 (-0,23%)

Tràfic de Mercaderies (tones)

2019 2020 Diferència %
Carrega/Descarrega 44.019.821 41.177.989 -2.841.832 -6,46%
Carrega 24.530.976 23.463.440 -1.067.536 -4,35%
Descarrega 19.488.845 17.714.549 -1.774.296 -9,10%
Trànsit 36.707.918 39.366.648 2.658.730 7,24%
TOTAL 80.727.739 80.544.637 -183.102 -0,23%

TEU

2019 2020 Diferència %
Carrega/Descarrega 2.503.088 2.367.515 -135.573 -5,42%
Carrega 1.269.069 1.219.286 -49.783 -3,92%
Descarrega 1.234.019 1.148.229 -85.790 -6,95%
Trànsit 2.293.739 3.060.792 124.053 4,22%
TOTAL 5.439.827 5.428.307 -11.520 -0,21%