Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tonelades)

2017 2018 Diferència
1. GRANELS 5.482.344 4.453.767 -1.028.577 (-18,76%)
2. MERCADERIA GENERAL 67.767.129 71.971.743 4.204.614 (6,20%)
3. PESCA I AVITUALLAMENT 310.404 195.591 -114.813 (-36,99%)
TOTAL 73.559.877 76.621.101 3.061.224 (4,16%)

Granels (tonelades)

2017 2018 DIFERÈNCIA %
Líquid 3.203.487 1.909.692 -1.293.795 -40,39%
Sòlid 2.278.857 2.544.075 265.218 11,64%
TOTAL 5.482.344 4.453.767 -1.028.577 -18,76%

Mercaderia General (tonelades)

2017 2018 DIFERÈNCIA %
No containeritzada 11.788.513 14.085.935 2.297.422 19,49%
Containeritzada 55.978.616 57.885.808 1.907.192 3,41%
TOTAL 67.767.129 71.971.743 4.204.614 6,20%

Pesca i Avituallament (tonelades)

2017 2018 DIFERÈNCIA %
Pesca 1.937 2.894 957 49,41%
Avituallament 308.467 192.697 -115.770 -37,53%
TOTAL 310.404 195.591 -114.813 -36,99%

Total Tràfic 1+2 (tonelades)

2017 2018 Diferència
1. GRANELS 5.482.344 4.453.767 -1.028.577 (-18,76%)
2. MERCADERIA GENERAL 67.767.129 71.971.743 4.204.614 (6,20%)
TOTAL 73.249.473 76.425.510 3.176.037 (4,34%)

Tràfic de Mercaderies (tonelades)

2017 2018 DIFERÈNCIA %
Càrrega/Descàrrega 39.092.338 41.112.460 2.020.122 5,17%
Càrrega 22.170.525 23.219.647 1.049.122 4,73%
Descàrrega 16.921.813 17.892.813 971.000 5,74%
Trànsit 34.157.135 35.313.050 1.155.915 3,38%
TOTAL 73.249.473 76.425.510 3.176.037 4,34%

TEU

2017 2018 DIFERÈNCIA %
Càrrega/Descàrrega 2.200.408 2.356.443 156.035 7,09%
Càrrega 1.127.231 1.190.080 62.849 5,58%
Descàrrega 1.073.177 1.166.363 93.186 8,68%
Trànsit 2.631.748 2.826.222 194.474 7,39%
TOTAL 4.832.156 5.182.665 350.509 7,25%