Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tonelades)

2016 2017 Diferència
1. GRANELS 6.334.645 5.482.344 -852.301 (-13,45%)
2. MERCADERIA GENERAL 64.660.896 67.767.129 3.106.233 (4,80%)
3. PESCA I AVITUALLAMENT 474.272 310.404 -163.867 (-34,55%)
TOTAL 71.469.813 73.559.877 2.090.065 (2,92%)

Granels (tonelades)

2016 2017 DIFERÈNCIA %
Líquid 3.803.068 3.203.487 -599.581 -15,77%
Sòlid 2.531.577 2.278.857 -252.720 -9,98%
TOTAL 6.334.645 5.482.344 -852.301 -13,45%

Mercaderia General (tonelades)

2016 2017 DIFERÈNCIA %
No containeritzada 10.788.437 11.788.513 1.000.076 9,27%
Containeritzada 53.872.459 55.978.616 2.106.157 3,91%
TOTAL 64.660.896 67.767.129 3.106.233 4,80%

Pesca i Avituallament (tonelades)

2016 2017 DIFERÈNCIA %
Pesca 1.991 1.937 -53 -2,68%
Avituallament 472.281 308.467 -163.814 -34,69%
TOTAL 474.272 310.404 -163.867 -34,55%

Total Tràfic 1+2 (tonelades)

2016 2017 Diferència
1. GRANELS 6.334.645 5.482.344 -852.301 (-13,45%)
2. MERCADERIA GENERAL 64.660.896 67.767.129 3.106.233 (4,80%)
TOTAL 70.995.541 73.249.473 2.253.932 (3,17%)

Tràfic de Mercaderies (tonelades)

2016 2017 DIFERÈNCIA %
Càrrega/Descàrrega 38.417.017 39.092.338 675.321 1,76%
Càrrega 21.308.070 22.170.525 862.455 4,05%
Descàrrega 17.108.947 16.921.813 -187.134 -1,09%
Trànsit 32.578.524 34.157.135 1.578.611 -4,85%
TOTAL 70.995.541 73.249.473 2.253.932 3,17%

TEU

2016 2017 DIFERÈNCIA %
Càrrega/Descàrrega 2.217.884 2.200.408 -17.476 -0,79%
Càrrega 1.109.389 1.127.231 17.842 1,61%
Descàrrega 1.108.495 1.073.177 -35.318 -3,19%
Trànsit 2.514.252 2.631.748 117.496 4,67%
TOTAL 4.732.136 4.832.156 100.020 2,11%