L’Arxiu de l’Autoritat Portuària de València (APV) conté els documents generats pels diversos organismes que han sigut responsables de la gestió del Port de València al llarg del temps, des de mitjan segle XIX fins a l’actualitat.

Edifici del Rellotge (Façana Nord) En Projecte d’Estació Marítima. Plànols.  (1913). Arxiu de l’Autoritat Portuària de València. Sig: 3001-24-051-03-01

A més de documentació relacionada amb el Port de València, podem trobar documents relacionats amb els ports de Gandia i Sagunt, els quals van passar a ser gestionats el 1985 pel llavors Port Autònom de València.

Cuadre de Classificació de l’Arxiu

Archivo Histórico on-line de la Autoridad Portuaria de Valencia

El 2018 es va iniciar un projecte de digitalització, de descripció i d’indexació dels fons històrics de l’arxiu, dels expedients administratius datats entre 1850 i 1940 aproximadament, i de totes les memòries anuals des de 1861, a fi de posar-los a la disposició de la societat mitjançant la publicació en línia.

El 2019 es va escometre el projecte de publicació en línia dels documents digitalitzats. Per a dur-ho a terme, van ser sotmesos a diversos processos d’intel·ligència artificial, fet que va permetre extraure informació de les imatges digitalitzades per a millorar la cerca i la recuperació de documents.

El resultat va ser la creació d’una base de dades documental, formada per uns 10.000 documents (100.000 pàgines digitalitzades) agrupats en 900 expedients i memòries, accessibles en línia mitjançant un lloc web al qual podeu pot accedir des d’ací.

Acces a l’Arxiu Històric de l’Autoritat Portuària de València

Archivo General de la Autoridad Portuaria de Valencia

Localització.

Les instal·lacions de l’Arxiu General es troben situades en l’edifici de l’Autoritat Portuària de València situat a l’AV/ Moll del Túria s/n. 46024 – València – Espanya.

Atenció al públic.

Per a poder atendre consultes presencials, és necessari concertar-hi una cita prèvia.

Podeu contactar amb l’Arxiu telefònicament de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00, en el telèfon +34 96 393 95 00 (extensions 3132 i 3017), o per correu electrònic en l’adreça archivo@valenciaport.com..