APV inicia l’adequació de les instal·lacions que acolliran la nova terminal de passatgers

En els pròxims dies es publicarà el projecte de condicionament de la parcel·la de l’antiga drassana del Port de València amb un pressupost de licitació pròxim als 900.000 euros.

També contemplarà la recuperació de materials reutilitzables per a la seua alienació per un valor estimat superior als 400.000 euros.

La nova terminal pública de passatgers serà una infraestructura modèlica en medi ambient, sostenibilitat, accessibilitat i intel·ligent, al servei de la ciutat.

Segons el projecte de l’APV, que recollia les aportacions de l’ajuntament de València, l’estació de passatgers funcionarà amb zero emissions contaminants i apostarà per l’economia circular.

La nova terminal pública de passatgers comença a fer els primers passos amb l’inici del procediment d’adjudicació de les obres de “condicionament de la parcel·la de l’antiga drassana del Port de València” que l’Autoritat Portuària de València (APV) publicarà en els pròxims dies amb un pressupost de licitació pròxim als 900.000 euros. Este projecte contempla la demolició d’alguna de les naus i altres edificacions del recinte i la rampa del varadero nord, així com el desmuntatge de tots els equips i instal·lacions, i de les instal·lacions de prefabricació dels blocs d’acer. Este procediment també inclou l’alienació dels materials reutilitzables, com a teules o peces metàl·liques, per a la seua venda amb un valor estimat superior als 400.000 euros.

El projecte de la nova terminal de passatgers, que se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll Perfecte Palacio en la zona anteriorment ocupada per la drassana d’Unió Naval de València, ocuparà una superfície d’aproximadament 100.000 metres quadrats. El disseny d’esta infraestructura mantindrà els quatre elements de l’antiga drassana catalogats per la Càtedra Demetrio Ribes d’arqueologia industrial de la Universitat de València com a peces de valor històric artístic. En concret, es tracta del depòsit d’aigua, la graderia de construcció de vaixells, dues grues i la subnave A de la nau III. Serà un edifici històric i emblemàtic de la València marítima que continuarà prestant servei a la ciutat i a la ciutadania – més de cent anys després de la seua construcció – ara, amb les més modernes tecnologies mediambientals.

Segons es recull en el projecte de condicionament, es procedirà a la demolició de la nau 2 de 6.326 m², la nau 4 de 2.591 m², i dues edificacions menors destinades a ús industrial, administratiu i sanitari amb 129 m² i 293 m², respectivament. El procediment també contempla el desmuntatge de les instal·lacions de prefabricació de blocs d’acer. Així mateix, el projecte estima l’alienació dels béns reutilitzables de la zona de fabricació de blocs d’acer, materials metàl·lics presents en la resta d’edificació o les teules que formen la teulada.

Esta actuació no està afectada per la concessió per a l’execució d’una nova edificació a Corporació Marítima Boluda que compta amb la suspensió parcial per part de la Secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’acord 2n del Consell d’Administració de l’APV del 20 de desembre de 2018. Esta resolució de la secretària d’Estat del 3 d’agost de 2021 concerneix a la posada a la disposició de Boluda Corporación Marítima dels terrenys necessaris per a l’execució de la nova edificació i els aparcaments, que encara no s’han iniciat, mantenint els seus efectes a la utilització de l’edificació existent, en els termes establits en els plecs de condicions de la concessió aprovat, la qual cosa permet continuar amb l’execució de les obres i actuacions de l’APV.

Terminal sostenible al servei de la ciutat

La nova terminal de passatgers està destinada a atendre el trànsit de creuers, les línies regulars amb Balears i Algèria, així com trànsit de càrrega rodada o “ro-ro” (plataformes o vehicles que accedeixen als vaixells amb els seus propis mitjans). Esta infraestructura, que compta amb l’oferta presentada per la naviliera Baleària, garanteix que el 100% de l’energia elèctrica necessària per al funcionament de la terminal es produirà en les pròpies instal·lacions, i serà d’origen renovable. Segons el projecte presentat al concurs de l’APV, que recollia les aportacions de l’ajuntament de València en matèria medi ambiental, l’estació de passatgers funcionarà amb zero emissions contaminants i apostarà per l’economia circular. En este sentit, totes els molls estaran equipats amb xarxa de subministrament elèctric als vaixells atracats, facilitant així parar els motors i les seues emissions quan estiguen de visita a València; i totes les cobertes i teulades de les edificacions existents estaran dissenyades per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

La terminal reciclarà el 100% dels residus que genere en una planta de biometà que es construirà expressament per este fi; i tractarà els residus dels vaixells i els propis de l’edifici per a obtindre biogàs. El disseny interior de l’estació garantirà l’operativa independent dels passatgers de creuers i els passatgers de línies regulars. I entre altres novetats del projecte, destaquen el desenvolupament previst d’un Centre d’Innovació i Ecoeficiència i un espai per a la dinamització cultural. El projecte presentat per la naviliera també contempla un centre formatiu de l’Escola d’Empresa Baleària (EdEB) amb oferta en diferents àrees del sector marítim i especialment dirigida al barri de Natzaret, dins d’un pla d’acció per involucrar als actors principals i grups d’interés.