València, 31 de maig de 2024.- Este matí s’han reunit la mesa de contractació del ‘procediment d’adjudicació per a l’execució de les obres del moll de contenidors en l’ampliació nord del Port de València’ i la mesa de qualificació per al ‘concurs públic d’adequació i explotació en règim de concessió administrativa de les instal·lacions nàutic-esportives de la zona nord del Port de València’ (gestió de La Marina).

En el cas de la mesa de contractació de les obres Terminal Nord, s’ha procedit a la valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula i ha realitzat la proposta d’adjudicació al compromís d’UTE format per Acciona Construcció, S.A. – Jan de Nul NV – Grup Bertolín, S.A.O., en la seua oferta variant.

Per altra banda, la mesa de qualificació del concurs de La Marina, revisada la documentació requerida en tràmit d’esmena ha acordat:

– Admetre les propostes de:

a. Ocean Platform Marines València (OCP València): Puertomenor, S.A.; Grup Corporatiu Forts, S.L.; Port Picasso Màlaga, S.L. i Drassanes de Mallorca, S.A.

b. Semar, S.L. i Ocibar, S.A.

– Excloure la proposta de:

a. Cardinal Capital Group; LTD; Tourism Business Builders, S.L; Port Ginesta, S.A. i Gestió Nàutica de Marines, S.L. Després de l’acord i conforme al que es preveu en el plec de les bases, en acte públic, s’ha realitzat l’obertura del sobre 2 de les propostes admeses, procedint-se a donar trasllat a la comissió tècnica a l’efecte de la seua valoració.