Tota l’activitat portuària, encaminada al creixement comercial i econòmic, està regulada per la Política Ambiental i Energètica de l’APV que recull els principis ambientals generals i de millora contínua perquè l’activitat del port siga respectuosa amb l’entorn.

Des de l’APV es duen a terme actuacions per a:

La millora de la qualitat de les aigües
La prevenció i lluita contra els abocaments
La millora de la qualitat de l'aire
La millora de la qualitat acústica
L'adequació dels dragatges
La gestió dels residus

També es realitza una formació contínua del personal i, a través del projecte ECOPORT II, l’APV du a terme una campanya de sensibilització dirigida a la Comunitat Portuària, l’objectiu de la qual és aconseguir la màxima sinergia en l’aplicació de La Seua Política Ambiental.

D’altra banda, l’APV col·labora també amb altres ports i organismes europeus per a unificar criteris i definir mesures de protecció ambiental en els ports. En este sentit, l’APV manté una activa política de participació en projectes internacionals.

Projectes finalitzats
Projectes en fase d'ejecució

La APV edita diverses pu​​blicacions sobre temes ambientals, que se poden consultar ací.