EL PROJECTE SEA TERMINALS DISSENYA UN SISTEMA D’IL•LUMINACIÓ DINÀMICA EN TEMPS REAL PER A TERMINALES PORTUÀRIES

En el projecte europeu SEA TERMINALS, liderat per la Fundació Valenciaport, en què també participen l’Autoritat Portuària de València, Noatum i Enginyeria d’Aplicacions Energètiques SLU (EDAE), esta última ha desenvolupat un Sistema d’II-luminació Dinàmica que permet la gestió i reducció del consum energètic de l’enllumenat en terminals portuàries de contenidors d’una manera intel-ligent i eficient.

El sistema, que es provarà en Noatum Container Terminal Valencia durant els mesos de setembre a novembre, representarà un estalvi de fins a 8 vegades el consum actual d’energia en la terminal per al període estimat.

El Sistema d’Il-luminació Dinàmica, inclou lluminàries LED i un software que gestiona les necessitats lumíniques i reduïx a un terç els nivells d’enllumenat, sempre que no hi haja operacions en les superfícies afectades per les torres d’il-luminació. A més, el sistema adapta automàticament les condicions de llum durant les hores corresponents a la matinada i al vespre, de manera que no hi haja canvis bruscos en els nivells d’il-luminació en la terminal portuària de contenidors.

Els objectius d’este prototip són, d’una banda, aconseguir una millor gestió i reduir el consum energètic derivat de la il-luminació de la terminal (que disminuiran, per tant, les emissions d’efecte hivernacle associades). Així mateix, es pretén també operar de manera remota i en temps real amb este sistema, adequant les necessitats d’il-luminació a través d’una interfície d’usuari amigable que facilite la presa de decisions al personal de la terminal.