2017 2018 Diferència %
ESPANYOLS Nombre 295 769 474 160,68
G.T. 5.353.156 13.889.687 8.536.531 159,47
EXTRANGERS Nombre 7.420 6.953 -467 -6,29
G.T. 250.822.221 249.032.467 -1.789.754 -0,71
TOTAL Nombre 7.715 7.722 7 0,09
G.T. 256.175.377 262.922.154 6.746.777 2,63

 

2017 2018
Tipus de vaixells Totals Totals Diferència %
G.T. G.T. G.T. G.T.
Tancs 258 4.693.664 226 2.782.803 -32 -1.910.861 -12,40 -40,71
Granelers 114 1.452.623 90 1.313.332 -24 -139.291 -21,05 -9,59
Càrrega General 1.116 8.178.819 1.266 9.783.037 150 1.604.218 13,44 19,61
RoRo Mercaderies 1.196 44.357.548 1.222 45.181.121 26 823.573 2,17 1,86
RoRo Mixtos 203 14.484.464 194 14.568.259 -9 83.795 -4,43 0,58
Creuers Turístics 1.612 33.884.634 1.614 35.458.978 2 1.574.344 0,12 4,65
Portacontenidors 3.153 148.512.511 3.059 153.421.707 -94 4.909.196 -2,98 3,31
Altres Vaixells 63 611.114 51 412.917 -12 -198.197 -19,05 -32,43
TOTALES 7.715 256.175.377 7.722 262.922.154 7 6.746.777 0,09 2,63