2016 2017 Diferència %
ESPANYOLS Nombre 443 295 -148 -33,41
G.T. 8.866.511 5.353.156 -3.513.355 -39,63
EXTRANGERS Nombre 7.259 7.420 161 2,22
G.T. 247.021.272 250.822.221 3.800.949 1,54
TOTAL Nombre 7.702 7.715 13 0,17
G.T. 255.887.783 256.175.377 287.594 0,11

 

2016 2017
Tipus de vaixells Totals Totals Diferència %
G.T. G.T. G.T. G.T.
Tancs 241 5.793.501 258 4.693.664 17 -1.099.837 7,05 -18,98
Granelers 152 1.532.738 114 1.452.623 -38 -80.115 -25 -5,23
Càrrega General 1.192 11.067.629 1.116 8.178.819 -76 -2.888.810 -6,38 -26,10
RoRo Mercaderies 1.180 44.217.467 1.196 44.357.548 16 140.081 1,36 0,32
RoRo Mixtos 1.424 33.748.470 1.612 33.884.634 188 136.164 13,20 0,40
Creuers Turístics 181 13.954.160 203 14.484.464 22 530.304 12,05 3,80
Portacontenidors 3.264 144.787.016 3.153 148.512.511 -111 3.725.495 -3,40 2,57
Altres Vaixells 68 786.802 63 611.114 -5 -175.688 -7,35 -22,33
TOTALES 7.702 255.887.783 7.715 256.175.377 13 287.594 0,17 0,11