2019 2020 Diferència %
ESPANYOLS Número 895 510 385 -43,02%
G.T. 14.320.846 10.415.466 -3.905.380 -27,27%
EXTRANGERS Número 6.996 6.341 -655 -9,36%
G.T. 259.386.926 233.002.166 -26.382.356 -10,17%
TOTAL Número 7.891 6.851 -1.040 -13,18%
G.T. 273.417.632 243.417.632 -30.287.736 -11,07%

 

2019 2020
Tipus de vaixells Totals Totals Diferència %
G.T. G.T. G.T. G.T.
Tancs 254 5.082.448 236 4.696.067 -18 -386.381 -7,09% -7,60%
Granelers 74 1.353.576 58 852.054 -16 -501.522 -21,62% -37,05%
Carrega General 1.206 10.943.866 1.143 10.640.538 -63 -303.340 -5,22% -2,77%
RoRo Mercaderies 1.258 45.118.350 1.014 38.151.763 -244 -6.966.587 -19,40% -15,44%
Passatge 1.796 39.821.531 1.300 33.649.274 -496 -6.172.257 -27,62% -15,50%
Creuers Turístics 203 15.056.607 12 936.163 -191 -14.120.444 -94,09% -93,78%
Portacontenidors 3.009 155.601.275 2.942 153.654.217 -67 -1.947.058 -2,23% -1,25%
Altres vaixells 91 727.703 146 837.556 55 109.853 60,44% 15,10%
TOTALS 7.891 273.707.772 6.851 243.417.632 -1.040 -30.287.736 -13,18% -11,07%