EL TRÀFIC DEL PORT DE GANDIA AUGMENTA UN 50,94% FINS AL MAIG DEL 2015

El port de Gandia ha manipulat un total de 169.281 tones durant els cinc primers mesos de l’any, fet que representa un increment del 50,94% respecte al mateix període del 2014.

El tràfic de contenidors ha experimentat un descens del 23,44%, i ha arribat a un total de 918 TEU.

Segons les dades del butlletí estadístic de l’Autoritat Portuària de València, la mercaderia general no contenidoritzada, amb 157.764 tones, avança un 55,91%. En este epígraf destaquen mercaderies, com el paper i la pasta que, amb 67.826 tones, creix un 29,67%; els productes químics que, amb 49.951 tones, augmenten un 31,67%, i les fustes i el suro que, amb 30.926 tones, creixen un 537,52%. D’altra banda, la mercaderia general contenidoritzada registra un increment del 4,58%, amb un total de 10.354 tones canalitzades.

En este apartat destaquen els tràfics de fruites, hortalisses i llegums que, amb 7.985 tones, augmenten un 38,01%.