Trasmediterránea

El Port de València disposa de tres atracaments capaços d’atendre els grans vaixells de creuer

Es troba ubicada en el Moll de Ponent i compta amb dos línies d’atracament de 395 m i 379 m annexes a la Terminal. L’accés a la Terminal des del vaixell es fa a través d’una passarel·la elevada construïda al llarg dels molls esmentats i es connecta amb el vaixell a través d’un sistema de fingers d’última generació ―mòbils i regulables en altura―, la qual cosa permet el seu acoblament a qualsevol tipus de vaixell.

L’Estació Marítima de Passatgers de València disposa d’una gran varietat de servicis, entre els quals cal destacar:

 • Oficina Turisme
 • Duty free
 • Shuttle intern
 • Sala VIP
 • Aparcament
 • Restaurant & Cafeteria
 • Assistència personal de creuers
 • Accés a Internet
 • Taxi – Telèfon
 • Conexions amb transport públic
 • Botigues de regals​

Esta Estació Marítima, a més de cobrir l’activitat de creuers, atén els servicis regulars que es realitzen amb les Illes Balears i permet oferir als passatgers tots els servicis necessaris per al seu trànsit i embarcament o desembarcament en el Port de València.

Esta Terminal de Passatgers, de la mateixa manera que les altres terminals del Port de València, complixen amb totes les exigències i especificacions del Codi PBIP (Protecció de Vaixells i Instal·lacions Portuàries) per al tràfic marítim internacional de mercaderies i el trànsit de passatgers.

Més informació en la web de Transmediterránea.

Accessos