Procés de Selecció per a la contractació d’un lloc de Policia Portuària de personal laboral fix subjecte a Conveni Col·Lectiu per a L’autoritat Portuària de València i per a la constitució de dues borses de treball

0. Bases Oferta de Empleo Público de un puesto de Policía Portuaria y constitución de dos bolsas de empleo

Anexo Plan de Igualdad

01- Comunicado Corrección de Errores

02-Comunicado Fecha Prueba Teórica 1

03. Lista Admitidos Provisional

04-Lista Admitidos Definitiva

05-Lista Provisional Aprobados Prueba Teórica 1

06-Llista Definitiva Aprovats Prova Teòrica 1

07-Comunicat Prova Teòrica 2

08-Llista Provisional Aprovats Prova Teòrica 2

09-Comunicado Temario Prueba de Desempeño

10-Llista Definitiva Aprovats Prova Teòrica 2