Procés de selecció per a la contractació de dos llocs de Cap de Comunicació, Màrqueting i Gestió de Marca, de personal laboral fix fora de Conveni Col·lectiu

00. Bases Cap de Comunicació, Màrqueting i Gestió de Marca.pdf.esig

01-Llista Admitits Provisional

01-Llista Admitits Provisional Rectificació

02-Llista Admitits Definitiva

04- Comunicat Proves Pràctiques

05-Llista Provisional Prova Pràctica

06-Llista definitiva prova pràctica

07-Llista Psicotècniques i de Personalitat

08- Comunicado Entrevista Personal final