Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2021

Normes d’ús i formularis de sol·licitud

Normas generales de la red de saneamiento del Puerto de Valencia

Modelo de solicitud de conexión a la red de saneamiento

Modelo solicitud de permiso de vertido a la red de saneamiento

Altres anys

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries (MOD 2019-12-13)

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2019 (MOD 2019-10-08)

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2019 (MOD 2019-04-01)

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2018 (Aprovació 22 juny 2018)

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2018

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2017 (Aprovació 26 desembre 2016)

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2016

Preus privats per servicis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2016​​​

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2015​​​

Preus privats per servicis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2014​​​

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2013​​​

Preus privats per serveis comercials prestats per les Autoritats Portuàries 2012​​​​