La Qualitat de Servici és un dels factors fonamentals considerats per l’Autoritat Portuària de València.

La Qualitat als tres ports gestionats per la Autoritat Portuària de València, té una doble vessant: l’externa i la interna, segons es tracte de la Comunitat Portuària o de la pròpia entitat.

Qualitat Externa

La vessant externa de la qualitat a Valenciaport fa referència a la gestió de qualitat a la Comunitat Portuària, on els distints colectius que la integren (Autoritat Portuària, Transitaris, Consignataris, Estibadors, Transportistes, Servicis Oficials, etc.) formen part d’un mateix procés, el qual proveïx d’un determinat servici al client final, és a dir, a l’armador, importador o exportador. El client té, per tant, una percepció única de la qualitat del servici prestat com a indicador de l’eficiència del port al seu conjunt.
Tenint en compte esta percepció i amb l’objecte de satisfer les necessitats dels nostres clients, la Autoritat Portuària de València va impulsar la creació d’una Marca de Garantía.

La Marca de Garantía és un innovador segell de qualitat registrat i reconegut internacionalment sent un dels pilars sobre els quals se sustenta el compromís de qualitat que, tant Valenciaport com les empreses de la seua Comunitat Portuària, mantenen amb els seus clients, que tenen en ella un instrument eficaç per a garantir la qualitat de les seues transaccions comercials.

Les garanties que s’oferixen als usuaris dels Ports de València i Sagunt són determinades pels Consells de Qualitat, en els que estan representades totes les institucions i associacions de cada port.

En estos Consells s’aprova la constitució dels grups de treball que activament milloren les operacions de cada tipus de tràfic i definixen les garanties.

El compromís de qualitat, assumit per la Marca, es materialitza en

  • Atracament del vaixell segons la programació (València i Sagunt)
  • Aprovisionament del vaixell sense demores (València i Sagunt)
  • Seguretat de la mercaderia fins a la destinació client (València)
  • Entrega del contenidor a l’hora acordada (València)
  • Embarcament del contenidor en el vaixell convingut (València)
  • Agilització del coneixement d’embarcament (València i Sagunt)
  • Resultat Descàrrega/Outturn Report als 2 dies de la finalització de les operacions (Sagunt)

Per a més informació www.marcagarantia.com