L’Autoritat Portuària de València posa a la seua disposició el servei SICIP ―Servei d’Informació Web per a Clients i Proveïdors― un recurs dirigit als clients i proveïdors de Valenciaport, que té com a objectiu simplificar els processos de facturació. Donant-se d’alta en este servei, i de manera gratuïta, els clients i proveïdors de Valenciaport podran comprovar a qualsevol hora del dia la informació relativa als seus moviments comptables (factures, abonaments, avals, pagaments, fiances, etc.).

Informació sobre el SICIP – Servei d’Informació Web de Valenciaport per a Clients i Proveïdors: per a accedir al manual d’usuari i al formulari polse ací. Si vol començar a utilitzar el servei, caldrà subscriure’s abans. Ací pot consultar les condicions d’adhesió al servei​​​​.