Valenciaport està ubicat al centre de l’Arc Mediterrani Occidental, en línia amb el corredor marítim est–oest, que travessa el canal de Suez i l’estret de Gibraltar. Esta privilegiada situació geoestratègica el posiciona com a primera i última escala de les principals companyies marítimes de línia regular entre Amèrica, la conca mediterrània i l’Orient Llunyà.

Valenciaport comprén un Hinterland que, en un radi de 350 km, inclou fins al 51% del PIB i la mitat de la població activa espanyola. La seua proximitat a la capital d’Espanya, a més d’unes excel-lents connexions terrestres per carretera i ferrocarril (autovia lliure de peatge a Madrid) i unes infraestructures maritimoportuàries d’última generació, el convertixen en el port natural de Madrid i Zona Centre, i en una de les plataformes essencials per a altres regions econòmiques espanyoles, com Castella–la Manxa, Aragó, Múrcia i Andalusia oriental.

Així mateix, Valenciaport, com a port hub del Mediterrani occidental, permet distribuir eficientment les mercaderies en un radi de 2000 km, no sols en els països del sud de la Unió Europea, sinó també en els països del nord d’Àfrica (el Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia) amb un immens mercat de 270 milions de consumidors.

Paral-lelament, disposa d’una extensa xarxa de servicis feeder que el connecta amb el Mediterrani oriental i el mar Negre, la qual cosa impulsa en gran manera el transbord de contenidors en les seues instal-lacions cap a estes destinacions.