A continuació podrà consultar els indicadors de qualitat de l’aire mesurat per les nostres cabines de control ambiental.